Changeset 2551 for FCKeditor/trunk


Ignore:
Timestamp:
10/11/08 19:10:56 (7 years ago)
Author:
arczi
Message:

#2567 Updated Slovak Language File

Location:
FCKeditor/trunk/editor/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • FCKeditor/trunk/editor/lang/_translationstatus.txt

  r2550 r2551  
  6666ro.js      Found: 410   Missing: 18 
  6767ru.js      Found: 411   Missing: 17 
  68 sk.js      Found: 396   Missing: 32 
   68sk.js      Found: 420   Missing: 8 
  6969sl.js      Found: 411   Missing: 17 
  7070sr-latn.js Found: 368   Missing: 60 
 • FCKeditor/trunk/editor/lang/sk.js

  r2363 r2551  
  3131 
  3232// Toolbar Items and Context Menu 
  33 Save                            : "Uložit", 
   33Save                            : "Uložiť", 
  3434NewPage                         : "Nová stránka", 
  3535Preview                         : "Náhľad", 
   
  4545InsertLink                      : "Vložiť/zmeniť odkaz", 
  4646RemoveLink                      : "Odstrániť odkaz", 
  47 VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING 
   47VisitLink                       : "Ísť na odkaz", 
  4848Anchor                          : "Vložiť/zmeniť kotvu", 
  49 AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING 
   49AnchorDelete            : "Odstrániť kotvu", 
  5050InsertImageLbl          : "Obrázok", 
  5151InsertImage                     : "Vložiť/zmeniť obrázok", 
   
  6060InsertSmileyLbl         : "Smajlíky", 
  6161InsertSmiley            : "Vložiť smajlíka", 
  62 About                           : "O aplikáci FCKeditor", 
   62About                           : "O aplikácii FCKeditor", 
  6363Bold                            : "Tučné", 
  6464Italic                          : "Kurzíva", 
   
  7373DecreaseIndent          : "Zmenšiť odsadenie", 
  7474IncreaseIndent          : "Zväčšiť odsadenie", 
  75 Blockquote                      : "Blockquote", //MISSING 
  76 CreateDiv                       : "Create Div Container",       //MISSING 
  77 EditDiv                         : "Edit Div Container", //MISSING 
  78 DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING 
   75Blockquote                      : "Citácia", 
   76CreateDiv                       : "Vytvoriť Div kontajner", 
   77EditDiv                         : "Editovať Div kontajner", 
   78DeleteDiv                       : "Odstrániť Div kontajner", 
  7979Undo                            : "Späť", 
  8080Redo                            : "Znovu", 
  8181NumberedListLbl         : "Číslovanie", 
  82 NumberedList            : "Vložiť/odstrániť číslovaný zoznam", 
   82NumberedList            : "Vložiť/odstrániť číslovanie", 
  8383BulletedListLbl         : "Odrážky", 
  8484BulletedList            : "Vložiť/odstraniť odrážky", 
   
  105105Textarea                : "Textová oblasť", 
  106106HiddenField             : "Skryté pole", 
  107 Button                  : "Tlačíidlo", 
   107Button                  : "Tlačidlo", 
  108108SelectionField  : "Rozbaľovací zoznam", 
  109109ImageButton             : "Obrázkové tlačidlo", 
  110110 
  111111FitWindow               : "Maximalizovať veľkosť okna editora", 
  112 ShowBlocks              : "Show Blocks",        //MISSING 
   112ShowBlocks              : "Ukázať bloky", 
  113113 
  114114// Context Menu 
   
  117117RowCM                           : "Riadok", 
  118118ColumnCM                        : "Stĺpec", 
  119 InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING 
  120 InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING 
   119InsertRowAfter          : "Vložiť riadok pred", 
   120InsertRowBefore         : "Vložiť riadok za", 
  121121DeleteRows                      : "Vymazať riadok", 
  122 InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING 
  123 InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING 
   122InsertColumnAfter       : "Vložiť stĺpec pred", 
   123InsertColumnBefore      : "Vložiť stĺpec za", 
  124124DeleteColumns           : "Zmazať stĺpec", 
  125 InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING 
  126 InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING 
   125InsertCellAfter         : "Vložiť bunku za", 
   126InsertCellBefore        : "Vložiť bunku pred", 
  127127DeleteCells                     : "Vymazať bunky", 
  128128MergeCells                      : "Zlúčiť bunky", 
  129 MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING 
  130 MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING 
  131 HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING 
  132 VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING 
   129MergeRight                      : "Zlúčiť doprava", 
   130MergeDown                       : "Zlúčiť dole", 
   131HorizontalSplitCell     : "Rozdeliť bunky horizontálne", 
   132VerticalSplitCell       : "Rozdeliť bunky vertikálne", 
  133133TableDelete                     : "Vymazať tabuľku", 
  134134CellProperties          : "Vlastnosti bunky", 
   
  160160UnknownToolbarSet       : "Panel nástrojov \"%1\" neexistuje", 
  161161NoActiveX                       : "Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača môžu obmedzovať niektoré funkcie editora. Pre ich plnú funkčnosť musíte zapnúť voľbu \"Spúšťať ActiveX moduly a zásuvné moduly\", inak sa môžete stretnúť s chybami a nefunkčnosťou niektorých funkcií.", 
  162 BrowseServerBlocked : "Prehliadač zdrojových prvkov nebolo možné otvoriť. Uistite sa, že máte vypnuté všetky blokovače vyskakujúcich okien.", 
  163 DialogBlocked           : "Dialógové okno nebolo možné otvoriť. Uistite sa, že máte vypnuté všetky blokovače vyskakujúcich okien.", 
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING 
   162BrowseServerBlocked : "Prehliadač zdrojových prvkov nebolo možné otvoriť. Uistite sa, že máte vypnutú službu blokovania popup okien.", 
   163DialogBlocked           : "Dialógové okno nebolo možné otvoriť. Uistite sa, že máte vypnutú službu blokovania popup okien.", 
   164VisitLinkBlocked        : "Nebolo možné otvoriť nové okno. Uistite sa, že máte vypnutú službu blokovania popup okien.", 
  165165 
  166166// Dialogs 
   
  346346 
  347347// Find and Replace Dialog 
  348 DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING 
   348DlgFindAndReplaceTitle  : "Nájsť a nahradiť", 
  349349 
  350350// Find Dialog 
   
  363363 
  364364// Paste Operations / Dialog 
  365 PasteErrorCut   : "Bezpečnostné nastavenie Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre vystrihnutie zvoleného textu do schránky. Prosím vystrihnite zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+X).", 
  366 PasteErrorCopy  : "Bezpečnostné nastavenie Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre kopírovanie zvoleného textu do schránky. Prosím skopírujte zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+C).", 
   365PasteErrorCut   : "Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre vystrihnutie zvoleného textu do schránky. Prosím vystrihnite zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+X).", 
   366PasteErrorCopy  : "Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre kopírovanie zvoleného textu do schránky. Prosím skopírujte zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+C).", 
  367367 
  368368PasteAsText             : "Vložiť ako čistý text", 
   
  370370 
  371371DlgPasteMsg2    : "Prosím vložte nasledovný rámček použitím klávesnice (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) a stlačte <STRONG>OK</STRONG>.", 
  372 DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING 
   372DlgPasteSec             : "Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru pristupovať priamo k datám v schránke. Musíte ich vložiť znovu do tohto okna.", 
  373373DlgPasteIgnoreFont              : "Ignorovať nastavenia typu písma", 
  374374DlgPasteRemoveStyles    : "Odstrániť formátovanie", 
   
  528528 
  529529// Div Dialog 
  530 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING 
  531 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING 
  532 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING 
  533 DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING 
   530DlgDivGeneralTab        : "Hlavné", 
   531DlgDivAdvancedTab       : "Rozšírené", 
   532DlgDivStyle             : "Štýl", 
   533DlgDivInlineStyle       : "Inline štýl" 
  534534}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy