Changeset 2551 for FCKeditor/trunk


Ignore:
Timestamp:
10/11/2008 07:10:56 PM (7 years ago)
Author:
arczi
Message:

#2567 Updated Slovak Language File

Location:
FCKeditor/trunk/editor/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • FCKeditor/trunk/editor/lang/_translationstatus.txt

  r2550 r2551  
  6666ro.js      Found: 410   Missing: 18
  6767ru.js      Found: 411   Missing: 17
  68 sk.js      Found: 396   Missing: 32
   68sk.js      Found: 420   Missing: 8
  6969sl.js      Found: 411   Missing: 17
  7070sr-latn.js Found: 368   Missing: 60
 • FCKeditor/trunk/editor/lang/sk.js

  r2363 r2551  
  3131
  3232// Toolbar Items and Context Menu
  33 Save                            : "Uložit",
   33Save                            : "Uložiť",
  3434NewPage                         : "Nová stránka",
  3535Preview                         : "Náhľad",
   
  4545InsertLink                      : "Vložiť/zmeniť odkaz",
  4646RemoveLink                      : "Odstrániť odkaz",
  47 VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING
   47VisitLink                       : "Ísť na odkaz",
  4848Anchor                          : "Vložiť/zmeniť kotvu",
  49 AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING
   49AnchorDelete            : "Odstrániť kotvu",
  5050InsertImageLbl          : "Obrázok",
  5151InsertImage                     : "Vložiť/zmeniť obrázok",
   
  6060InsertSmileyLbl         : "Smajlíky",
  6161InsertSmiley            : "Vložiť smajlíka",
  62 About                           : "O aplikáci FCKeditor",
   62About                           : "O aplikácii FCKeditor",
  6363Bold                            : "Tučné",
  6464Italic                          : "Kurzíva",
   
  7373DecreaseIndent          : "Zmenšiť odsadenie",
  7474IncreaseIndent          : "Zväčšiť odsadenie",
  75 Blockquote                      : "Blockquote", //MISSING
  76 CreateDiv                       : "Create Div Container",       //MISSING
  77 EditDiv                         : "Edit Div Container", //MISSING
  78 DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING
   75Blockquote                      : "Citácia",
   76CreateDiv                       : "Vytvoriť Div kontajner",
   77EditDiv                         : "Editovať Div kontajner",
   78DeleteDiv                       : "Odstrániť Div kontajner",
  7979Undo                            : "Späť",
  8080Redo                            : "Znovu",
  8181NumberedListLbl         : "Číslovanie",
  82 NumberedList            : "Vložiť/odstrániť číslovaný zoznam",
   82NumberedList            : "Vložiť/odstrániť číslovanie",
  8383BulletedListLbl         : "Odrážky",
  8484BulletedList            : "Vložiť/odstraniť odrážky",
   
  105105Textarea                : "Textová oblasť",
  106106HiddenField             : "Skryté pole",
  107 Button                  : "Tlačíidlo",
   107Button                  : "Tlačidlo",
  108108SelectionField  : "Rozbaľovací zoznam",
  109109ImageButton             : "Obrázkové tlačidlo",
  110110
  111111FitWindow               : "Maximalizovať veľkosť okna editora",
  112 ShowBlocks              : "Show Blocks",        //MISSING
   112ShowBlocks              : "Ukázať bloky",
  113113
  114114// Context Menu
   
  117117RowCM                           : "Riadok",
  118118ColumnCM                        : "Stĺpec",
  119 InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING
  120 InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING
   119InsertRowAfter          : "Vložiť riadok pred",
   120InsertRowBefore         : "Vložiť riadok za",
  121121DeleteRows                      : "Vymazať riadok",
  122 InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING
  123 InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING
   122InsertColumnAfter       : "Vložiť stĺpec pred",
   123InsertColumnBefore      : "Vložiť stĺpec za",
  124124DeleteColumns           : "Zmazať stĺpec",
  125 InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING
  126 InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING
   125InsertCellAfter         : "Vložiť bunku za",
   126InsertCellBefore        : "Vložiť bunku pred",
  127127DeleteCells                     : "Vymazať bunky",
  128128MergeCells                      : "Zlúčiť bunky",
  129 MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING
  130 MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING
  131 HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING
  132 VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING
   129MergeRight                      : "Zlúčiť doprava",
   130MergeDown                       : "Zlúčiť dole",
   131HorizontalSplitCell     : "Rozdeliť bunky horizontálne",
   132VerticalSplitCell       : "Rozdeliť bunky vertikálne",
  133133TableDelete                     : "Vymazať tabuľku",
  134134CellProperties          : "Vlastnosti bunky",
   
  160160UnknownToolbarSet       : "Panel nástrojov \"%1\" neexistuje",
  161161NoActiveX                       : "Bezpečnostné nastavenia vášho prehliadača môžu obmedzovať niektoré funkcie editora. Pre ich plnú funkčnosť musíte zapnúť voľbu \"Spúšťať ActiveX moduly a zásuvné moduly\", inak sa môžete stretnúť s chybami a nefunkčnosťou niektorých funkcií.",
  162 BrowseServerBlocked : "Prehliadač zdrojových prvkov nebolo možné otvoriť. Uistite sa, že máte vypnuté všetky blokovače vyskakujúcich okien.",
  163 DialogBlocked           : "Dialógové okno nebolo možné otvoriť. Uistite sa, že máte vypnuté všetky blokovače vyskakujúcich okien.",
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING
   162BrowseServerBlocked : "Prehliadač zdrojových prvkov nebolo možné otvoriť. Uistite sa, že máte vypnutú službu blokovania popup okien.",
   163DialogBlocked           : "Dialógové okno nebolo možné otvoriť. Uistite sa, že máte vypnutú službu blokovania popup okien.",
   164VisitLinkBlocked        : "Nebolo možné otvoriť nové okno. Uistite sa, že máte vypnutú službu blokovania popup okien.",
  165165
  166166// Dialogs
   
  346346
  347347// Find and Replace Dialog
  348 DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING
   348DlgFindAndReplaceTitle  : "Nájsť a nahradiť",
  349349
  350350// Find Dialog
   
  363363
  364364// Paste Operations / Dialog
  365 PasteErrorCut   : "Bezpečnostné nastavenie Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre vystrihnutie zvoleného textu do schránky. Prosím vystrihnite zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+X).",
  366 PasteErrorCopy  : "Bezpečnostné nastavenie Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre kopírovanie zvoleného textu do schránky. Prosím skopírujte zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+C).",
   365PasteErrorCut   : "Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre vystrihnutie zvoleného textu do schránky. Prosím vystrihnite zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+X).",
   366PasteErrorCopy  : "Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru spustiť funkciu pre kopírovanie zvoleného textu do schránky. Prosím skopírujte zvolený text do schránky pomocou klávesnice (Ctrl+C).",
  367367
  368368PasteAsText             : "Vložiť ako čistý text",
   
  370370
  371371DlgPasteMsg2    : "Prosím vložte nasledovný rámček použitím klávesnice (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) a stlačte <STRONG>OK</STRONG>.",
  372 DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING
   372DlgPasteSec             : "Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru pristupovať priamo k datám v schránke. Musíte ich vložiť znovu do tohto okna.",
  373373DlgPasteIgnoreFont              : "Ignorovať nastavenia typu písma",
  374374DlgPasteRemoveStyles    : "Odstrániť formátovanie",
   
  528528
  529529// Div Dialog
  530 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING
  531 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING
  532 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING
  533 DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING
   530DlgDivGeneralTab        : "Hlavné",
   531DlgDivAdvancedTab       : "Rozšírené",
   532DlgDivStyle             : "Štýl",
   533DlgDivInlineStyle       : "Inline štýl"
  534534};
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy