Changeset 260


Ignore:
Timestamp:
04/18/07 12:02:01 (8 years ago)
Author:
fredck
Message:

Updates to the language file. Thanks to Gustav Kaskema.

Location:
FCKeditor/trunk/editor/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • FCKeditor/trunk/editor/lang/_translationstatus.txt

  r215 r260  
  3737eo.js      Found: 350   Missing: 52 
  3838es.js      Found: 386   Missing: 16 
  39 et.js      Found: 386   Missing: 16 
   39et.js      Found: 402   Missing: 0 
  4040eu.js      Found: 386   Missing: 16 
  4141fa.js      Found: 401   Missing: 1 
 • FCKeditor/trunk/editor/lang/et.js

  r174 r260  
  135135FormProp                        : "Vormi omadused", 
  136136 
  137 FontFormats                     : "Tavaline;Vormindatud;Aadress;Pealkiri 1;Pealkiri 2;Pealkiri 3;Pealkiri 4;Pealkiri 5;Pealkiri 6",             //REVIEW : Check _getfontformat.html 
   137FontFormats                     : "Tavaline;Vormindatud;Aadress;Pealkiri 1;Pealkiri 2;Pealkiri 3;Pealkiri 4;Pealkiri 5;Pealkiri 6;Tavaline (DIV)",              //REVIEW : Check _getfontformat.html 
  138138 
  139139// Alerts and Messages 
   
  146146NotImplemented          : "Käsku ei täidetud", 
  147147UnknownToolbarSet       : "Tööriistariba \"%1\" ei eksisteeri", 
  148 NoActiveX                       : "Sinu interneti sirvija turvalisuse seaded võivad limiteerida mõningaid tekstirdaktori kasutus võimalusi. Sa peaksid võimaldama valiku \"Run ActiveX controls and plug-ins\" oma sirvija seadetes. Muidu võid sa täheldada vigu tekstiredaktori töös ja märgata puuduvaid funktsioone.", 
   148NoActiveX                       : "Sinu veebisirvija turvalisuse seaded võivad limiteerida mõningaid tekstirdaktori kasutus võimalusi. Sa peaksid võimaldama valiku \"Run ActiveX controls and plug-ins\" oma sirvija seadetes. Muidu võid sa täheldada vigu tekstiredaktori töös ja märgata puuduvaid funktsioone.", 
  149149BrowseServerBlocked : "Ressursside sirvija avamine ebaõnnestus. Võimalda pop-up akende avanemine.", 
  150150DialogBlocked           : "Ei olenud võimalik avada dialoogi akent. Võimalda pop-up akende avanemine.", 
   
  230230DlgLnkAnchorByName      : "Ankru nime järgi", 
  231231DlgLnkAnchorById        : "Elemendi id järgi", 
  232 DlgLnkNoAnchors         : "<Selles dokumendis ei ole ankruid>",         //REVIEW : Change < and > with ( and ) 
   232DlgLnkNoAnchors         : "(Selles dokumendis ei ole ankruid)",         //REVIEW : Change < and > with ( and ) 
  233233DlgLnkEMail                     : "E-posti aadress", 
  234234DlgLnkEMailSubject      : "Sõnumi teema", 
   
  263263DlnLnkMsgNoEMail        : "Palun kirjuta E-Posti aadress", 
  264264DlnLnkMsgNoAnchor       : "Palun vali ankur", 
  265 DlnLnkMsgInvPopName     : "The popup name must begin with an alphabetic character and must not contain spaces", //MISSING 
   265DlnLnkMsgInvPopName     : "Hüpikakna nimi peab algama alfabeetilise tähega ja ei tohi sisaldada tühikuid", 
  266266 
  267267// Color Dialog 
   
  338338 
  339339// Paste Operations / Dialog 
  340 PasteErrorCut   : "Sinu interneti sirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt lõigata. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl+X).", 
  341 PasteErrorCopy  : "Sinu interneti sirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt kopeerida. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl+C).", 
   340PasteErrorCut   : "Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt lõigata. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl+X).", 
   341PasteErrorCopy  : "Sinu veebisirvija turvaseaded ei luba redaktoril automaatselt kopeerida. Palun kasutage selleks klaviatuuri klahvikombinatsiooni (Ctrl+C).", 
  342342 
  343343PasteAsText             : "Kleebi tavalise tekstina", 
   
  345345 
  346346DlgPasteMsg2    : "Palun kleebi järgnevasse kasti kasutades klaviatuuri klahvikombinatsiooni (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ja vajuta seejärel <STRONG>OK</STRONG>.", 
  347 DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING 
   347DlgPasteSec             : "Sinu veebisirvija turvaseadete tõttu, ei oma redaktor otsest ligipääsu lõikelaua andmetele. Sa pead kleepima need uuesti siia aknasse.", 
  348348DlgPasteIgnoreFont              : "Ignoreeri kirja definitsioone", 
  349349DlgPasteRemoveStyles    : "Eemalda stiilide definitsioonid", 
   
  382382DlgButtonText           : "Tekst (väärtus)", 
  383383DlgButtonType           : "Tüüp", 
  384 DlgButtonTypeBtn        : "Button",     //MISSING 
  385 DlgButtonTypeSbm        : "Submit",     //MISSING 
  386 DlgButtonTypeRst        : "Reset",      //MISSING 
   384DlgButtonTypeBtn        : "Nupp", 
   385DlgButtonTypeSbm        : "Saada", 
   386DlgButtonTypeRst        : "Lähtesta", 
  387387 
  388388// Checkbox and Radio Button Dialogs 
   
  433433BulletedListProp        : "Täpitud loetelu omadused", 
  434434NumberedListProp        : "Nummerdatud loetelu omadused", 
  435 DlgLstStart                     : "Start",      //MISSING 
   435DlgLstStart                     : "Alusta", 
  436436DlgLstType                      : "Tüüp", 
  437437DlgLstTypeCircle        : "Ring", 
   
  456456DlgDocLangCode          : "Keele kood", 
  457457DlgDocCharSet           : "Märgistiku kodeering", 
  458 DlgDocCharSetCE         : "Central European",   //MISSING 
  459 DlgDocCharSetCT         : "Chinese Traditional (Big5)", //MISSING 
  460 DlgDocCharSetCR         : "Cyrillic",   //MISSING 
  461 DlgDocCharSetGR         : "Greek",      //MISSING 
  462 DlgDocCharSetJP         : "Japanese",   //MISSING 
  463 DlgDocCharSetKR         : "Korean",     //MISSING 
  464 DlgDocCharSetTR         : "Turkish",    //MISSING 
  465 DlgDocCharSetUN         : "Unicode (UTF-8)",    //MISSING 
  466 DlgDocCharSetWE         : "Western European",   //MISSING 
   458DlgDocCharSetCE         : "Kesk-Euroopa", 
   459DlgDocCharSetCT         : "Hiina traditsiooniline (Big5)", 
   460DlgDocCharSetCR         : "Kirillisa", 
   461DlgDocCharSetGR         : "Kreeka", 
   462DlgDocCharSetJP         : "Jaapani", 
   463DlgDocCharSetKR         : "Korea", 
   464DlgDocCharSetTR         : "Türgi", 
   465DlgDocCharSetUN         : "Unicode (UTF-8)", 
   466DlgDocCharSetWE         : "Lääne-Euroopa", 
  467467DlgDocCharSetOther      : "Ülejäänud märgistike kodeeringud", 
  468468 
   
  494494DlgTemplatesLoading     : "Laen šabloonide nimekirja. Palun oota...", 
  495495DlgTemplatesNoTpl       : "(Ühtegi šablooni ei ole defineeritud)", 
  496 DlgTemplatesReplace     : "Replace actual contents",    //MISSING 
   496DlgTemplatesReplace     : "Asenda tegelik sisu", 
  497497 
  498498// About Dialog 
  499499DlgAboutAboutTab        : "Teave", 
  500 DlgAboutBrowserInfoTab  : "Interneti sirvija info", 
   500DlgAboutBrowserInfoTab  : "Veebisirvija info", 
  501501DlgAboutLicenseTab      : "Litsents", 
  502502DlgAboutVersion         : "versioon", 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy