Changeset 3997


Ignore:
Timestamp:
07/28/09 13:47:03 (6 years ago)
Author:
tobiasz.cudnik
Message:

Fixed #4120 - Translation updates for Polish.

Location:
CKEditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/CHANGES.html

  r3996 r3997  
  147147                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4104">#4104</a> : German</li> 
  148148                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4105">#4105</a> : French</li> 
   149                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4120">#4120</a> : Polish</li> 
  149150                </ul></li> 
  150151                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3984">#3984</a> : [IE]The pre-formatted style is generating error.</li> 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r3996 r3997  
  4242nl.js      Found: 327 Missing: 108 
  4343no.js      Found: 325 Missing: 110 
  44 pl.js      Found: 325 Missing: 110 
   44pl.js      Found: 435 Missing: 0 
  4545pt-br.js   Found: 434 Missing: 1 
  4646pt.js      Found: 307 Missing: 128 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/pl.js

  r3935 r3997  
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it. 
  3333         */ 
  34         editorTitle             : 'Rich text editor, %1', // MISSING 
   34        editorTitle             : 'Wzbogacony edytor treści, %1', 
  3535 
  3636        // Toolbar buttons without dialogs. 
   
  8989                ok                              : 'OK', 
  9090                cancel                  : 'Anuluj', 
  91                 generalTab              : 'General', // MISSING 
   91                generalTab              : 'Ogólne', 
  9292                advancedTab             : 'Zaawansowane', 
  93                 validateNumberFailed    : 'This value is not a number.', // MISSING 
  94                 confirmNewPage  : 'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?', // MISSING 
  95                 confirmCancel   : 'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?', // MISSING 
   93                validateNumberFailed    : 'Ta wartość nie jest liczbą.', 
   94                confirmNewPage  : 'Wszystkie niezapisane zmiany zostaną utracone. Czy na pewno wczytać nową stronę ?', 
   95                confirmCancel   : 'Pewne opcje zostały zmienione. Czy na pewno zamknąć okno dialogowe ?', 
  9696 
  9797                // Put the voice-only part of the label in the span. 
  98                 unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING 
   98                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, niedostępne</span>' 
  9999        }, 
  100100 
   
  130130                targetPopupName : 'Nazwa wyskakującego okna', 
  131131                popupFeatures   : 'Właściwości wyskakującego okna', 
  132                 popupResizable  : 'Resizable', // MISSING 
   132                popupResizable  : 'Skalowalny', 
  133133                popupStatusBar  : 'Pasek statusu', 
  134134                popupLocationBar        : 'Pasek adresu', 
   
  142142                popupHeight             : 'Wysokość', 
  143143                popupTop                : 'Pozycja w pionie', 
  144                 id                              : 'Id', // MISSING 
   144                id                              : 'Id', 
  145145                langDir                 : 'Kierunek tekstu', 
  146146                langDirNotSet   : '<nie ustawione>', 
   
  188188                matchCase                       : 'Uwzględnij wielkość liter', 
  189189                matchWord                       : 'Całe słowa', 
  190                 matchCyclic                     : 'Match cyclic', // MISSING 
   190                matchCyclic                     : 'Cykliczne dopasowanie', 
  191191                replaceAll                      : 'Zastąp wszystko', 
  192                 replaceSuccessMsg       : '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING 
   192                replaceSuccessMsg       : '%1 wystąpień zastąpionych.' 
  193193        }, 
  194194 
   
  216216                caption         : 'Tytuł', 
  217217                summary         : 'Podsumowanie', 
  218                 headers         : 'Headers', // MISSING 
  219                 headersNone             : 'None', // MISSING 
  220                 headersColumn   : 'First column', // MISSING 
  221                 headersRow              : 'First Row', // MISSING 
  222                 headersBoth             : 'Both', // MISSING 
  223                 invalidRows             : 'Number of rows must be a number greater than 0.', // MISSING 
  224                 invalidCols             : 'Number of columns must be a number greater than 0.', // MISSING 
  225                 invalidBorder   : 'Border size must be a number.', // MISSING 
  226                 invalidWidth    : 'Table width must be a number.', // MISSING 
  227                 invalidHeight   : 'Table height must be a number.', // MISSING 
  228                 invalidCellSpacing      : 'Cell spacing must be a number.', // MISSING 
  229                 invalidCellPadding      : 'Cell padding must be a number.', // MISSING 
   218                headers         : 'Nagłowki', 
   219                headersNone             : 'Brak', 
   220                headersColumn   : 'Pierwsza kolumna', 
   221                headersRow              : 'Pierwszy wiersz', 
   222                headersBoth             : 'Oba', 
   223                invalidRows             : 'Liczba wierszy musi być liczbą większą niż 0.', 
   224                invalidCols             : 'Liczba kolumn musi być liczbą większą niż 0.', 
   225                invalidBorder   : 'Liczba obramowań musi być liczbą.', 
   226                invalidWidth    : 'Szerokość tabeli musi być liczbą.', 
   227                invalidHeight   : 'Wysokość tabeli musi być liczbą.', 
   228                invalidCellSpacing      : 'Odstęp komórek musi być liczbą.', 
   229                invalidCellPadding      : 'Dopełnienie komórek musi być liczbą.', 
  230230 
  231231                cell : 
   
  240240                        splitHorizontal : 'Podziel komórkę poziomo', 
  241241                        splitVertical   : 'Podziel komórkę pionowo', 
  242                         title                   : 'Cell Properties', // MISSING 
  243                         cellType                : 'Cell Type', // MISSING 
  244                         rowSpan                 : 'Rows Span', // MISSING 
  245                         colSpan                 : 'Columns Span', // MISSING 
  246                         wordWrap                : 'Word Wrap', // MISSING 
  247                         hAlign                  : 'Horizontal Alignment', // MISSING 
  248                         vAlign                  : 'Vertical Alignment', // MISSING 
  249                         alignTop                : 'Top', // MISSING 
  250                         alignMiddle             : 'Middle', // MISSING 
  251                         alignBottom             : 'Bottom', // MISSING 
  252                         alignBaseline   : 'Baseline', // MISSING 
  253                         bgColor                 : 'Background Color', // MISSING 
  254                         borderColor             : 'Border Color', // MISSING 
  255                         data                    : 'Data', // MISSING 
  256                         header                  : 'Header', // MISSING 
  257                         yes                             : 'Yes', // MISSING 
  258                         no                              : 'No', // MISSING 
  259                         invalidWidth    : 'Cell width must be a number.', // MISSING 
  260                         invalidHeight   : 'Cell height must be a number.', // MISSING 
  261                         invalidRowSpan  : 'Rows span must be a whole number.', // MISSING 
  262                         invalidColSpan  : 'Columns span must be a whole number.' // MISSING 
   242                        title                   : 'Właściwości komórki', 
   243                        cellType                : 'Typ komórki', 
   244                        rowSpan                 : 'Scalenie wierszy', 
   245                        colSpan                 : 'Scalenie komórek', 
   246                        wordWrap                : 'Zawijanie słów', 
   247                        hAlign                  : 'Wyrównanie poziome', 
   248                        vAlign                  : 'Wyrównanie pionowe', 
   249                        alignTop                : 'Góra', 
   250                        alignMiddle             : 'Środek', 
   251                        alignBottom             : 'Dół', 
   252                        alignBaseline   : 'Linia bazowa', 
   253                        bgColor                 : 'Kolor tła', 
   254                        borderColor             : 'Kolor obramowania', 
   255                        data                    : 'Dane', 
   256                        header                  : 'Nagłowek', 
   257                        yes                             : 'Tak', 
   258                        no                              : 'Nie', 
   259                        invalidWidth    : 'Szerokość komórki musi być liczbą.', 
   260                        invalidHeight   : 'Wysokość komórki musi być liczbą.', 
   261                        invalidRowSpan  : 'Scalenie wierszy musi być liczbą całkowitą.', 
   262                        invalidColSpan  : 'Scalenie komórek musi być liczbą całkowitą.' 
  263263                }, 
  264264 
   
  307307                action          : 'Akcja', 
  308308                method          : 'Metoda', 
  309                 encoding        : 'Encoding', // MISSING 
   309                encoding        : 'Kodowanie', 
  310310                target          : 'Cel', 
  311311                targetNotSet    : '<nie ustawione>', 
   
  396396                alertUrl        : 'Podaj adres obrazka.', 
  397397                linkTab : 'Hiperłącze', 
  398                 button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING 
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING 
   398                button2Img      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?', 
   399                img2Button      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?' 
  400400        }, 
  401401 
   
  404404        { 
  405405                properties              : 'Właściwości elementu Flash', 
  406                 propertiesTab   : 'Properties', // MISSING 
   406                propertiesTab   : 'Właściwości', 
  407407                title           : 'Właściwości elementu Flash', 
  408408                chkPlay         : 'Auto Odtwarzanie', 
  409409                chkLoop         : 'Pętla', 
  410410                chkMenu         : 'Włącz menu', 
  411                 chkFull         : 'Allow Fullscreen', // MISSING 
   411                chkFull         : 'Dopuść pełny ekran', 
  412412                scale           : 'Skaluj', 
  413413                scaleAll                : 'Pokaż wszystko', 
  414414                scaleNoBorder   : 'Bez Ramki', 
  415415                scaleFit                : 'Dokładne dopasowanie', 
  416                 access                  : 'Script Access', // MISSING 
  417                 accessAlways    : 'Always', // MISSING 
  418                 accessSameDomain        : 'Same domain', // MISSING 
  419                 accessNever     : 'Never', // MISSING 
   416                access                  : 'Dostęp skryptów', 
   417                accessAlways    : 'Zawsze', 
   418                accessSameDomain        : 'Ta sama domena', 
   419                accessNever     : 'Nigdy', 
  420420                align           : 'Wyrównaj', 
  421421                alignLeft       : 'Do lewej', 
   
  428428                alignTextTop    : 'Do góry tekstu', 
  429429                alignTop        : 'Do góry', 
  430                 quality         : 'Quality', // MISSING 
  431                 qualityBest              : 'Best', // MISSING 
  432                 qualityHigh              : 'High', // MISSING 
  433                 qualityAutoHigh  : 'Auto High', // MISSING 
  434                 qualityMedium    : 'Medium', // MISSING 
  435                 qualityAutoLow   : 'Auto Low', // MISSING 
  436                 qualityLow               : 'Low', // MISSING 
  437                 windowModeWindow         : 'Window', // MISSING 
  438                 windowModeOpaque         : 'Opaque', // MISSING 
  439                 windowModeTransparent    : 'Transparent', // MISSING 
  440                 windowMode      : 'Window mode', // MISSING 
  441                 flashvars       : 'Variables for Flash', // MISSING 
   430                quality         : 'Jakość', 
   431                qualityBest              : 'Najlepsza', 
   432                qualityHigh              : 'Wysoka', 
   433                qualityAutoHigh  : 'Auto wysoka', 
   434                qualityMedium    : 'Średnia', 
   435                qualityAutoLow   : 'Auto niska', 
   436                qualityLow               : 'Niska', 
   437                windowModeWindow         : 'Okno', 
   438                windowModeOpaque         : 'Nieprzeźroczyste', 
   439                windowModeTransparent    : 'Przeźroczyste', 
   440                windowMode      : 'Tryb okna', 
   441                flashvars       : 'Zmienne dla Flash\'a', 
  442442                bgcolor : 'Kolor tła', 
  443443                width   : 'Szerokość', 
   
  446446                vSpace  : 'Odstęp pionowy', 
  447447                validateSrc : 'Podaj adres URL', 
  448                 validateWidth : 'Width must be a number.', // MISSING 
  449                 validateHeight : 'Height must be a number.', // MISSING 
  450                 validateHSpace : 'HSpace must be a number.', // MISSING 
  451                 validateVSpace : 'VSpace must be a number.' // MISSING 
   448                validateWidth : 'Szerokość musi być liczbą.', 
   449                validateHeight : 'Wysokość musi być liczbą.', 
   450                validateHSpace : 'Odstęp poziomy musi być liczbą.', 
   451                validateVSpace : 'Odstęp pionowy musi być liczbą.' 
  452452        }, 
  453453 
   
  456456        { 
  457457                toolbar                 : 'Sprawdź pisownię', 
  458                 title                   : 'Spell Check', // MISSING 
  459                 notAvailable    : 'Sorry, but service is unavailable now.', // MISSING 
  460                 errorLoading    : 'Error loading application service host: %s.', // MISSING 
   458                title                   : 'Sprawdź pisownię', 
   459                notAvailable    : 'Przepraszamy, ale usługa jest obecnie niedostępna.', 
   460                errorLoading    : 'Błąd wczytywania hosta aplikacji usługi: %s.', 
  461461                notInDic                : 'Słowa nie ma w słowniku', 
  462462                changeTo                : 'Zmień na', 
   
  483483        elementsPath : 
  484484        { 
  485                 eleTitle : '%1 element' // MISSING 
   485                eleTitle : 'element %1' 
  486486        }, 
  487487 
   
  539539        { 
  540540                label : 'Styl', 
  541                 voiceLabel : 'Styles', // MISSING 
  542                 panelVoiceLabel : 'Select a style', // MISSING 
  543                 panelTitle1 : 'Block Styles', // MISSING 
  544                 panelTitle2 : 'Inline Styles', // MISSING 
  545                 panelTitle3 : 'Object Styles' // MISSING 
   541                voiceLabel : 'Style', 
   542                panelVoiceLabel : 'Wybierz styl', 
   543                panelTitle1 : 'Style blokowe', 
   544                panelTitle2 : 'Style liniowe', 
   545                panelTitle3 : 'Style obiektowe' 
  546546        }, 
  547547 
   
  549549        { 
  550550                label : 'Format', 
  551                 voiceLabel : 'Format', // MISSING 
   551                voiceLabel : 'Format', 
  552552                panelTitle : 'Format', 
  553                 panelVoiceLabel : 'Select a paragraph format', // MISSING 
   553                panelVoiceLabel : 'Wybierz paragraf do sformatowania', 
  554554 
  555555                tag_p : 'Normalny', 
   
  562562                tag_h5 : 'Nagłówek 5', 
  563563                tag_h6 : 'Nagłówek 6', 
  564                 tag_div : 'Normal (DIV)' // MISSING 
   564                tag_div : 'Normalny (DIV)' 
  565565        }, 
  566566 
   
  568568        { 
  569569                label : 'Czcionka', 
  570                 voiceLabel : 'Font', // MISSING 
   570                voiceLabel : 'Czcionka', 
  571571                panelTitle : 'Czcionka', 
  572                 panelVoiceLabel : 'Select a font' // MISSING 
   572                panelVoiceLabel : 'Select a font' 
  573573        }, 
  574574 
   
  576576        { 
  577577                label : 'Rozmiar', 
  578                 voiceLabel : 'Font Size', // MISSING 
   578                voiceLabel : 'Rozmiar czcionki', 
  579579                panelTitle : 'Rozmiar', 
  580                 panelVoiceLabel : 'Select a font size' // MISSING 
   580                panelVoiceLabel : 'Select a font size' 
  581581        }, 
  582582 
   
  635635        scayt : 
  636636        { 
  637                 title : 'Spell Check As You Type', // MISSING 
  638                 enable : 'Enable SCAYT', // MISSING 
  639                 disable : 'Disable SCAYT', // MISSING 
  640                 about : 'About SCAYT', // MISSING 
  641                 toggle : 'Toggle SCAYT', // MISSING 
  642                 options : 'Options', // MISSING 
  643                 langs : 'Languages', // MISSING 
  644                 moreSuggestions : 'More suggestions', // MISSING 
  645                 ignore : 'Ignore', // MISSING 
  646                 ignoreAll : 'Ignore All', // MISSING 
  647                 addWord : 'Add Word', // MISSING 
  648                 emptyDic : 'Dictionary name should not be empty.', // MISSING 
  649                 optionsTab : 'Options', // MISSING 
  650                 languagesTab : 'Languages', // MISSING 
  651                 dictionariesTab : 'Dictionaries', // MISSING 
  652                 aboutTab : 'About' // MISSING 
   637                title : 'Sprawdź pisowanie podczas pisania (SCAYT)', 
   638                enable : 'Włącz SCAYT', 
   639                disable : 'Wyłącz SCAYT', 
   640                about : 'Na temat SCAYT', 
   641                toggle : 'Toggle SCAYT', 
   642                options : 'Opcje', 
   643                langs : 'Języki', 
   644                moreSuggestions : 'Więcej sugestii', 
   645                ignore : 'Ignoruj', 
   646                ignoreAll : 'Ignoruj wszystkie', 
   647                addWord : 'Dodaj słowo', 
   648                emptyDic : 'Nazwa słownika nie może być pusta.', 
   649                optionsTab : 'Opcje', 
   650                languagesTab : 'Języki', 
   651                dictionariesTab : 'Słowniki', 
   652                aboutTab : 'Na temat SCAYT' 
  653653        }, 
  654654 
  655655        about : 
  656656        { 
  657                 title : 'About CKEditor', // MISSING 
  658                 dlgTitle : 'About CKEditor', // MISSING 
  659                 moreInfo : 'For licensing information please visit our web site:', // MISSING 
  660                 copy : 'Copyright &copy; $1. All rights reserved.' // MISSING 
  661         }, 
  662  
  663         maximize : 'Maximize', // MISSING 
   657                title : 'Na temat CKEditor', 
   658                dlgTitle : 'Na temat CKEditor', 
   659                moreInfo : 'Informacje na temat licencji można znaleźć na naszej stronie:', 
   660                copy : 'Copyright &copy; $1. Wszelkie prawa zastrzeżone.' 
   661        }, 
   662 
   663        maximize : 'Maksymalizuj', 
  664664 
  665665        fakeobjects : 
  666666        { 
  667                 anchor : 'Anchor', // MISSING 
  668                 flash : 'Flash Animation', // MISSING 
  669                 div : 'Page Break', // MISSING 
  670                 unknown : 'Unknown Object' // MISSING 
  671         }, 
  672  
  673         resize : 'Drag to resize' // MISSING 
   667                anchor : 'Kotwica', 
   668                flash : 'Animacja Flash', 
   669                div : 'Separator stron', 
   670                unknown : 'Nieznany obiekt' 
   671        }, 
   672 
   673        resize : 'Przeciągnij, aby zmienić rozmiar' 
  674674}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy