Changeset 4048


Ignore:
Timestamp:
08/02/09 17:49:17 (6 years ago)
Author:
fredck
Message:

#4171 : Updated the Catalan language file.

Location:
CKEditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/CHANGES.html

  r4046 r4048  
  138138                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3782">#3782</a> : Remove empty list in table cell result in collapsed cell.</li> 
  139139                <li>Updated the following language files:<ul> 
  140                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3837">#3837</a> : Brazilian Portuguese.</li> 
  141                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4115">#4115</a> : Chinese (Simplified)</li> 
  142                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4102">#4102</a> : Croatian</li> 
  143                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4105">#4105</a> : French</li> 
  144                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4104">#4104</a> : German</li> 
  145                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4116">#4116</a> : Italian</li> 
  146                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4091">#4091</a> : Japanese</li> 
  147                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4120">#4120</a> : Polish</li> 
  148                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3987">#3987</a> : Spanish.</li> 
  149                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4089">#4089</a> : Ukrainian.</li> 
  150                         <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4166">#4166</a> : Vietnamese</li> 
   140                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3837">#3837</a> : Brazilian Portuguese;</li> 
   141                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4171">#4171</a> : Catalan;</li> 
   142                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4115">#4115</a> : Chinese (Simplified);</li> 
   143                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4179">#4179</a> : Chinese (Traditional);</li> 
   144                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4102">#4102</a> : Croatian;</li> 
   145                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4105">#4105</a> : French;</li> 
   146                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4104">#4104</a> : German;</li> 
   147                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4116">#4116</a> : Italian;</li> 
   148                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4091">#4091</a> : Japanese;</li> 
   149                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4120">#4120</a> : Polish;</li> 
   150                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3987">#3987</a> : Spanish;</li> 
   151                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4089">#4089</a> : Ukrainian;</li> 
   152                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/4166">#4166</a> : Vietnamese.</li> 
  151153                </ul></li> 
  152154                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3984">#3984</a> : [IE]The pre-formatted style is generating error.</li> 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r4047 r4048  
  77bn.js      Found: 307 Missing: 128 
  88bs.js      Found: 210 Missing: 225 
  9 ca.js      Found: 327 Missing: 108 
   9ca.js      Found: 435 Missing: 0 
  1010cs.js      Found: 327 Missing: 108 
  1111da.js      Found: 326 Missing: 109 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/ca.js

  r3935 r4048  
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it. 
  3333         */ 
  34         editorTitle             : 'Rich text editor, %1', // MISSING 
   34        editorTitle             : 'Editor de text enriquit, %1', 
  3535 
  3636        // Toolbar buttons without dialogs. 
   
  9191                generalTab              : 'General', 
  9292                advancedTab             : 'Avançat', 
  93                 validateNumberFailed    : 'This value is not a number.', // MISSING 
  94                 confirmNewPage  : 'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?', // MISSING 
  95                 confirmCancel   : 'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?', // MISSING 
   93                validateNumberFailed    : 'Aquest valor no és un número.', 
   94                confirmNewPage  : 'Els canvis en aquest contingut que no es desin es perdran. Esteu segur que voleu carregar una pàgina nova?', 
   95                confirmCancel   : 'Algunes opcions s\'han canviat. Esteu segur que voleu tancar la finestra de diàleg?', 
  9696 
  9797                // Put the voice-only part of the label in the span. 
  98                 unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING 
   98                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, no disponible</span>' 
  9999        }, 
  100100 
   
  130130                targetPopupName : 'Nom finestra popup', 
  131131                popupFeatures   : 'Característiques finestra popup', 
  132                 popupResizable  : 'Resizable', // MISSING 
   132                popupResizable  : 'Redimensionable', 
  133133                popupStatusBar  : 'Barra d\'estat', 
  134134                popupLocationBar        : 'Barra d\'adreça', 
   
  142142                popupHeight             : 'Alçada', 
  143143                popupTop                : 'Posició dalt', 
  144                 id                              : 'Id', // MISSING 
   144                id                              : 'Id', 
  145145                langDir                 : 'Direcció de l\'idioma', 
  146146                langDirNotSet   : '<no definit>', 
   
  188188                matchCase                       : 'Distingeix majúscules/minúscules', 
  189189                matchWord                       : 'Només paraules completes', 
  190                 matchCyclic                     : 'Match cyclic', // MISSING 
   190                matchCyclic                     : 'Match cyclic', 
  191191                replaceAll                      : 'Reemplaça-ho tot', 
  192                 replaceSuccessMsg       : '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING 
   192                replaceSuccessMsg       : '%1 ocurrència/es reemplaçada/es.' 
  193193        }, 
  194194 
   
  216216                caption         : 'Títol', 
  217217                summary         : 'Resum', 
  218                 headers         : 'Headers', // MISSING 
  219                 headersNone             : 'None', // MISSING 
  220                 headersColumn   : 'First column', // MISSING 
  221                 headersRow              : 'First Row', // MISSING 
  222                 headersBoth             : 'Both', // MISSING 
  223                 invalidRows             : 'Number of rows must be a number greater than 0.', // MISSING 
  224                 invalidCols             : 'Number of columns must be a number greater than 0.', // MISSING 
  225                 invalidBorder   : 'Border size must be a number.', // MISSING 
  226                 invalidWidth    : 'Table width must be a number.', // MISSING 
  227                 invalidHeight   : 'Table height must be a number.', // MISSING 
  228                 invalidCellSpacing      : 'Cell spacing must be a number.', // MISSING 
  229                 invalidCellPadding      : 'Cell padding must be a number.', // MISSING 
   218                headers         : 'Capçaleres', 
   219                headersNone             : 'Cap', 
   220                headersColumn   : 'Primera columna', 
   221                headersRow              : 'Primera fila', 
   222                headersBoth             : 'Ambdues', 
   223                invalidRows             : 'El nombre de files ha de ser un nombre major que 0.', 
   224                invalidCols             : 'El nombre de columnes ha de ser un nombre major que 0.', 
   225                invalidBorder   : 'El gruix de la vora ha de ser un nombre.', 
   226                invalidWidth    : 'L\'amplada de la taula  ha de ser un nombre.', 
   227                invalidHeight   : 'L\'alçada de la taula  ha de ser un nombre.', 
   228                invalidCellSpacing      : 'L\'espaiat de cel·la  ha de ser un nombre.', 
   229                invalidCellPadding      : 'L\'encoixinament de cel·la  ha de ser un nombre.', 
  230230 
  231231                cell : 
   
  240240                        splitHorizontal : 'Divideix la cel·la horitzontalment', 
  241241                        splitVertical   : 'Divideix la cel·la verticalment', 
  242                         title                   : 'Cell Properties', // MISSING 
  243                         cellType                : 'Cell Type', // MISSING 
  244                         rowSpan                 : 'Rows Span', // MISSING 
  245                         colSpan                 : 'Columns Span', // MISSING 
  246                         wordWrap                : 'Word Wrap', // MISSING 
  247                         hAlign                  : 'Horizontal Alignment', // MISSING 
  248                         vAlign                  : 'Vertical Alignment', // MISSING 
  249                         alignTop                : 'Top', // MISSING 
  250                         alignMiddle             : 'Middle', // MISSING 
  251                         alignBottom             : 'Bottom', // MISSING 
  252                         alignBaseline   : 'Baseline', // MISSING 
  253                         bgColor                 : 'Background Color', // MISSING 
  254                         borderColor             : 'Border Color', // MISSING 
  255                         data                    : 'Data', // MISSING 
  256                         header                  : 'Header', // MISSING 
  257                         yes                             : 'Yes', // MISSING 
  258                         no                              : 'No', // MISSING 
  259                         invalidWidth    : 'Cell width must be a number.', // MISSING 
  260                         invalidHeight   : 'Cell height must be a number.', // MISSING 
  261                         invalidRowSpan  : 'Rows span must be a whole number.', // MISSING 
  262                         invalidColSpan  : 'Columns span must be a whole number.' // MISSING 
   242                        title                   : 'Propertiat de la cel·la', 
   243                        cellType                : 'Tipus de cel·la', 
   244                        rowSpan                 : 'Expansió de files', 
   245                        colSpan                 : 'Expansió de columnes', 
   246                        wordWrap                : 'Ajustar al contingut', 
   247                        hAlign                  : 'Aliniació Horizontal', 
   248                        vAlign                  : 'Aliniació Vertical', 
   249                        alignTop                : 'A dalt', 
   250                        alignMiddle             : 'Al mig', 
   251                        alignBottom             : 'A baix', 
   252                        alignBaseline   : 'A la línia base', 
   253                        bgColor                 : 'Color de fons', 
   254                        borderColor             : 'Color de la vora', 
   255                        data                    : 'Data', 
   256                        header                  : 'Capçalera', 
   257                        yes                             : 'Sí', 
   258                        no                              : 'No', 
   259                        invalidWidth    : 'L\'amplada de cel·la ha de ser un nombre.', 
   260                        invalidHeight   : 'L\'alçada de cel·la ha de ser un nombre.', 
   261                        invalidRowSpan  : 'L\'expansió de files ha de ser un nombre enter.', 
   262                        invalidColSpan  : 'L\'expansió de columnes ha de ser un nombre enter.' 
  263263                }, 
  264264 
   
  307307                action          : 'Acció', 
  308308                method          : 'Mètode', 
  309                 encoding        : 'Encoding', // MISSING 
   309                encoding        : 'Codificació', 
  310310                target          : 'Destí', 
  311311                targetNotSet    : '<no definit>', 
   
  396396                alertUrl        : 'Si us plau, escriviu la URL de la imatge', 
  397397                linkTab : 'Enllaç', 
  398                 button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING 
  399                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?' // MISSING 
   398                button2Img      : 'Voleu transformar el botó d\'imatge seleccionat en una simple imatge?', 
   399                img2Button      : 'Voleu transformar la imatge seleccionada en un botó d\'imatge?' 
  400400        }, 
  401401 
   
  404404        { 
  405405                properties              : 'Propietats del Flash', 
  406                 propertiesTab   : 'Properties', // MISSING 
   406                propertiesTab   : 'Propietats', 
  407407                title           : 'Propietats del Flash', 
  408408                chkPlay         : 'Reprodució automàtica', 
  409409                chkLoop         : 'Bucle', 
  410410                chkMenu         : 'Habilita menú Flash', 
  411                 chkFull         : 'Allow Fullscreen', // MISSING 
   411                chkFull         : 'Permetre la pantalla completa', 
  412412                scale           : 'Escala', 
  413413                scaleAll                : 'Mostra-ho tot', 
  414414                scaleNoBorder   : 'Sense vores', 
  415415                scaleFit                : 'Mida exacta', 
  416                 access                  : 'Script Access', // MISSING 
  417                 accessAlways    : 'Always', // MISSING 
  418                 accessSameDomain        : 'Same domain', // MISSING 
  419                 accessNever     : 'Never', // MISSING 
   416                access                  : 'Accés a scripts', 
   417                accessAlways    : 'Sempre', 
   418                accessSameDomain        : 'El mateix domini', 
   419                accessNever     : 'Mai', 
  420420                align           : 'Alineació', 
  421421                alignLeft       : 'Ajusta a l\'esquerra', 
   
  428428                alignTextTop    : 'Text Top', 
  429429                alignTop        : 'Top', 
  430                 quality         : 'Quality', // MISSING 
  431                 qualityBest              : 'Best', // MISSING 
  432                 qualityHigh              : 'High', // MISSING 
  433                 qualityAutoHigh  : 'Auto High', // MISSING 
  434                 qualityMedium    : 'Medium', // MISSING 
  435                 qualityAutoLow   : 'Auto Low', // MISSING 
  436                 qualityLow               : 'Low', // MISSING 
  437                 windowModeWindow         : 'Window', // MISSING 
  438                 windowModeOpaque         : 'Opaque', // MISSING 
  439                 windowModeTransparent    : 'Transparent', // MISSING 
  440                 windowMode      : 'Window mode', // MISSING 
  441                 flashvars       : 'Variables for Flash', // MISSING 
   430                quality         : 'Qualitat', 
   431                qualityBest              : 'La millor', 
   432                qualityHigh              : 'Alta', 
   433                qualityAutoHigh  : 'Alta automàtica', 
   434                qualityMedium    : 'Mitjana', 
   435                qualityAutoLow   : 'Baixa automàtica', 
   436                qualityLow               : 'Baixa', 
   437                windowModeWindow         : 'Finestra', 
   438                windowModeOpaque         : 'Opaca', 
   439                windowModeTransparent    : 'Transparent', 
   440                windowMode      : 'Mode de la finestra', 
   441                flashvars       : 'Variables de Flash', 
  442442                bgcolor : 'Color de Fons', 
  443443                width   : 'Amplada', 
   
  446446                vSpace  : 'Espaiat vert.', 
  447447                validateSrc : 'Si us plau, escrigui l\'enllaç URL', 
  448                 validateWidth : 'Width must be a number.', // MISSING 
  449                 validateHeight : 'Height must be a number.', // MISSING 
  450                 validateHSpace : 'HSpace must be a number.', // MISSING 
  451                 validateVSpace : 'VSpace must be a number.' // MISSING 
   448                validateWidth : 'L\'amplada ha de ser un nombre.', 
   449                validateHeight : 'L\'alçada ha de ser un nombre.', 
   450                validateHSpace : 'L\'espaiat horitzonatal ha de ser un nombre.', 
   451                validateVSpace : 'L\'espaiat vertical ha de ser un nombre.' 
  452452        }, 
  453453 
   
  456456        { 
  457457                toolbar                 : 'Revisa l\'ortografia', 
  458                 title                   : 'Spell Check', // MISSING 
  459                 notAvailable    : 'Sorry, but service is unavailable now.', // MISSING 
  460                 errorLoading    : 'Error loading application service host: %s.', // MISSING 
   458                title                   : 'Comprova l\'ortografia', 
   459                notAvailable    : 'El servei no es troba disponible ara.', 
   460                errorLoading    : 'Error carregant el servidor: %s.', 
  461461                notInDic                : 'No és al diccionari', 
  462462                changeTo                : 'Reemplaça amb', 
   
  483483        elementsPath : 
  484484        { 
  485                 eleTitle : '%1 element' // MISSING 
   485                eleTitle : '%1 element' 
  486486        }, 
  487487 
   
  539539        { 
  540540                label : 'Estil', 
  541                 voiceLabel : 'Styles', // MISSING 
  542                 panelVoiceLabel : 'Select a style', // MISSING 
  543                 panelTitle1 : 'Block Styles', // MISSING 
  544                 panelTitle2 : 'Inline Styles', // MISSING 
  545                 panelTitle3 : 'Object Styles' // MISSING 
   541                voiceLabel : 'Estils', 
   542                panelVoiceLabel : 'Seleccioneu un estil', 
   543                panelTitle1 : 'Estils de bloc', 
   544                panelTitle2 : 'Estils incrustats', 
   545                panelTitle3 : 'Estils d\'objecte' 
  546546        }, 
  547547 
   
  549549        { 
  550550                label : 'Format', 
  551                 voiceLabel : 'Format', // MISSING 
   551                voiceLabel : 'Format', 
  552552                panelTitle : 'Format', 
  553                 panelVoiceLabel : 'Select a paragraph format', // MISSING 
   553                panelVoiceLabel : 'Seleccioneu un format de paràgraf', 
  554554 
  555555                tag_p : 'Normal', 
   
  568568        { 
  569569                label : 'Tipus de lletra', 
  570                 voiceLabel : 'Font', // MISSING 
   570                voiceLabel : 'Tipus de lletra', 
  571571                panelTitle : 'Tipus de lletra', 
  572                 panelVoiceLabel : 'Select a font' // MISSING 
   572                panelVoiceLabel : 'Seleccioneu un tipus de lletra' 
  573573        }, 
  574574 
   
  576576        { 
  577577                label : 'Mida', 
  578                 voiceLabel : 'Font Size', // MISSING 
   578                voiceLabel : 'Mida de la lletra', 
  579579                panelTitle : 'Mida', 
  580                 panelVoiceLabel : 'Select a font size' // MISSING 
   580                panelVoiceLabel : 'Seleccioneu una mida de lletra' 
  581581        }, 
  582582 
   
  635635        scayt : 
  636636        { 
  637                 title : 'Spell Check As You Type', // MISSING 
  638                 enable : 'Enable SCAYT', // MISSING 
  639                 disable : 'Disable SCAYT', // MISSING 
  640                 about : 'About SCAYT', // MISSING 
  641                 toggle : 'Toggle SCAYT', // MISSING 
  642                 options : 'Options', // MISSING 
  643                 langs : 'Languages', // MISSING 
  644                 moreSuggestions : 'More suggestions', // MISSING 
  645                 ignore : 'Ignore', // MISSING 
  646                 ignoreAll : 'Ignore All', // MISSING 
  647                 addWord : 'Add Word', // MISSING 
  648                 emptyDic : 'Dictionary name should not be empty.', // MISSING 
  649                 optionsTab : 'Options', // MISSING 
  650                 languagesTab : 'Languages', // MISSING 
  651                 dictionariesTab : 'Dictionaries', // MISSING 
  652                 aboutTab : 'About' // MISSING 
   637                title : 'Spell Check As You Type', 
   638                enable : 'Habilitat l\'SCAYT', 
   639                disable : 'Deshabilita SCAYT', 
   640                about : 'Quant a l\'SCAYT', 
   641                toggle : 'Commuta l\'SCAYT', 
   642                options : 'Opcions', 
   643                langs : 'Idiomes', 
   644                moreSuggestions : 'Més suggerències', 
   645                ignore : 'Ignora', 
   646                ignoreAll : 'Ignora\'ls tots', 
   647                addWord : 'Afegeix una paraula', 
   648                emptyDic : 'El nom del diccionari no hauria d\'estar buit.', 
   649                optionsTab : 'Opcions', 
   650                languagesTab : 'Idiomes', 
   651                dictionariesTab : 'Diccionaris', 
   652                aboutTab : 'Quant a' 
  653653        }, 
  654654 
  655655        about : 
  656656        { 
  657                 title : 'About CKEditor', // MISSING 
  658                 dlgTitle : 'About CKEditor', // MISSING 
  659                 moreInfo : 'For licensing information please visit our web site:', // MISSING 
  660                 copy : 'Copyright &copy; $1. All rights reserved.' // MISSING 
  661         }, 
  662  
  663         maximize : 'Maximize', // MISSING 
   657                title : 'Quan al CKEditor', 
   658                dlgTitle : 'Quan al CKEditor', 
   659                moreInfo : 'Per informació sobre llicències visiteu el web:', 
   660                copy : 'Copyright &copy; $1. All rights reserved.' 
   661        }, 
   662 
   663        maximize : 'Maximiza', 
  664664 
  665665        fakeobjects : 
  666666        { 
  667                 anchor : 'Anchor', // MISSING 
  668                 flash : 'Flash Animation', // MISSING 
  669                 div : 'Page Break', // MISSING 
  670                 unknown : 'Unknown Object' // MISSING 
  671         }, 
  672  
  673         resize : 'Drag to resize' // MISSING 
   667                anchor : 'Àncora', 
   668                flash : 'Animació Flash', 
   669                div : 'Salt de pàgina', 
   670                unknown : 'Objecte desconegut' 
   671        }, 
   672 
   673        resize : 'Arrossegueu per redimensionar' 
  674674}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy