Changeset 5470


Ignore:
Timestamp:
05/13/10 15:08:41 (5 years ago)
Author:
fredck
Message:

#5432 : Updates to the Dutch language file. Thanks to niek.

Location:
CKEditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/CHANGES.html

  r5468 r5470  
  8181                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/5623">#5623</a> : [Firefox] Apply style that edges another inline style result incorrect.</li> 
  8282                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/5586">#5586</a> : [Firefox] Maximize the second editor ruins fullscreen mode.</li> 
   83                <li>Updated the following language files:<ul> 
   84                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/5432">#5432</a> : Dutch;</li> 
   85                </ul></li> 
  8386        </ul> 
  8487        <h3> 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r5420 r5470  
  4141ms.js      Found: 265 Missing: 258 
  4242nb.js      Found: 470 Missing: 53 
  43 nl.js      Found: 467 Missing: 56 
   43nl.js      Found: 494 Missing: 29 
  4444no.js      Found: 470 Missing: 53 
  4545pl.js      Found: 411 Missing: 112 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/nl.js

  r5409 r5470  
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it. 
  3333         */ 
  34         editorTitle : 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.', // MISSING 
   34        editorTitle : 'Tekstverwerker, %1, druk op ALT 0 voor hulp.', 
  3535 
  3636        // ARIA descriptions. 
  37         toolbar : 'Toolbar', // MISSING 
  38         editor  : 'Rich Text Editor', // MISSING 
   37        toolbar : 'Werkbalk', 
   38        editor  : 'Tekstverwerker', 
  3939 
  4040        // Toolbar buttons without dialogs. 
   
  9393                ok                              : 'OK', 
  9494                cancel                  : 'Annuleren', 
  95                 close                   : 'Close', // MISSING 
  96                 preview                 : 'Preview', // MISSING 
   95                close                   : 'Sluiten', 
   96                preview                 : 'Voorbeeld', 
  9797                generalTab              : 'Algemeen', 
  9898                advancedTab             : 'Geavanceerd', 
   
  100100                confirmNewPage  : 'Alle aangebrachte wijzigingen gaan verloren. Weet u zeker dat u een nieuwe pagina wilt openen?', 
  101101                confirmCancel   : 'Enkele opties zijn gewijzigd. Weet u zeker dat u dit dialoogvenster wilt sluiten?', 
  102                 options                 : 'Options', // MISSING 
  103                 target                  : 'Target', // MISSING 
  104                 targetNew               : 'New Window (_blank)', // MISSING 
  105                 targetTop               : 'Topmost Window (_top)', // MISSING 
  106                 targetSelf              : 'Same Window (_self)', // MISSING 
  107                 targetParent    : 'Parent Window (_parent)', // MISSING 
   102                options                 : 'Opties', 
   103                target                  : 'Doel', 
   104                targetNew               : 'Nieuw venster (_blank)', 
   105                targetTop               : 'Hele venster (_top)', 
   106                targetSelf              : 'Zelfde venster (_self)', 
   107                targetParent    : 'Origineel venster (_parent)', 
  108108 
  109109                // Put the voice-only part of the label in the span. 
   
  113113        contextmenu : 
  114114        { 
  115                 options : 'Context Menu Options' // MISSING 
   115                options : 'Context menu opties' 
  116116        }, 
  117117 
   
  121121                toolbar         : 'Speciaal teken invoegen', 
  122122                title           : 'Selecteer speciaal teken', 
  123                 options : 'Special Character Options' // MISSING 
   123                options : 'Speciale tekens opties' 
  124124        }, 
  125125 
   
  136136                advanced        : 'Geavanceerd', 
  137137                type            : 'Linktype', 
  138                 toUrl           : 'URL', // MISSING 
   138                toUrl           : 'URL', 
  139139                toAnchor        : 'Interne link in pagina', 
  140140                toEmail         : 'E-mail', 
   
  246246                widthPx         : 'pixels', 
  247247                widthPc         : 'procent', 
  248                 widthUnit       : 'width unit', // MISSING 
   248                widthUnit       : 'eenheid breedte', 
  249249                height          : 'Hoogte', 
  250250                cellSpace       : 'Afstand tussen cellen', 
   
  409409                height          : 'Hoogte', 
  410410                lockRatio       : 'Afmetingen vergrendelen', 
  411                 unlockRatio     : 'Unlock Ratio', // MISSING 
   411                unlockRatio     : 'Afmetingen ontgrendelen', 
  412412                resetSize       : 'Afmetingen resetten', 
  413413                border          : 'Rand', 
   
  422422                img2Button      : 'Wilt u de geselecteerde afbeelding vervangen door een afbeeldingsknop?', 
  423423                urlMissing      : 'De URL naar de afbeelding ontbreekt.', 
  424                 validateWidth   : 'Width must be a whole number.', // MISSING 
  425                 validateHeight  : 'Height must be a whole number.', // MISSING 
  426                 validateBorder  : 'Border must be a whole number.', // MISSING 
  427                 validateHSpace  : 'HSpace must be a whole number.', // MISSING 
  428                 validateVSpace  : 'VSpace must be a whole number.' // MISSING 
   424                validateWidth   : 'Breedte moet een heel nummer zijn.', 
   425                validateHeight  : 'Hoogte moet een heel nummer zijn.', 
   426                validateBorder  : 'Rand moet een heel nummer zijn.', 
   427                validateHSpace  : 'HSpace moet een heel nummer zijn.', 
   428                validateVSpace  : 'VSpace moet een heel nummer zijn.' 
  429429        }, 
  430430 
   
  508508                toolbar : 'Smiley', 
  509509                title   : 'Smiley invoegen', 
  510                 options : 'Smiley Options' // MISSING 
   510                options : 'Smiley opties' 
  511511        }, 
  512512 
  513513        elementsPath : 
  514514        { 
  515                 eleLabel : 'Elements path', // MISSING 
   515                eleLabel : 'Elementenpad', 
  516516                eleTitle : '%1 element' 
  517517        }, 
   
  539539                pasteMsg        : 'Plak de tekst in het volgende vak gebruik makend van uw toetsenbord (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) en klik op <strong>OK</strong>.', 
  540540                securityMsg     : 'Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.', 
  541                 pasteArea       : 'Paste Area' // MISSING 
   541                pasteArea       : 'Plakgebied' 
  542542        }, 
  543543 
   
  560560                button                  : 'Sjablonen', 
  561561                title                   : 'Inhoud sjabonen', 
  562                 options : 'Template Options', // MISSING 
   562                options : 'Template opties', 
  563563                insertOption    : 'Vervang de huidige inhoud', 
  564564                selectPromptMsg : 'Selecteer het sjabloon dat in de editor geopend moet worden (de actuele inhoud gaat verloren):', 
   
  571571        { 
  572572                label           : 'Stijl', 
  573                 panelTitle      : 'Formatting Styles', // MISSING 
   573                panelTitle      : 'Opmaakstijlen', 
  574574                panelTitle1     : 'Blok stijlen', 
  575575                panelTitle2     : 'In-line stijlen', 
   
  629629                textColorTitle  : 'Tekstkleur', 
  630630                bgColorTitle    : 'Achtergrondkleur', 
  631                 panelTitle              : 'Colors', // MISSING 
   631                panelTitle              : 'Kleuren', 
  632632                auto                    : 'Automatisch', 
  633633                more                    : 'Meer kleuren...' 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy