Changeset 5470


Ignore:
Timestamp:
05/13/10 15:08:41 (5 years ago)
Author:
fredck
Message:

#5432 : Updates to the Dutch language file. Thanks to niek.

Location:
CKEditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/CHANGES.html

  r5468 r5470  
  8181                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/5623">#5623</a> : [Firefox] Apply style that edges another inline style result incorrect.</li>
  8282                <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/5586">#5586</a> : [Firefox] Maximize the second editor ruins fullscreen mode.</li>
   83                <li>Updated the following language files:<ul>
   84                        <li><a href="http://dev.fckeditor.net/ticket/5432">#5432</a> : Dutch;</li>
   85                </ul></li>
  8386        </ul>
  8487        <h3>
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r5420 r5470  
  4141ms.js      Found: 265 Missing: 258
  4242nb.js      Found: 470 Missing: 53
  43 nl.js      Found: 467 Missing: 56
   43nl.js      Found: 494 Missing: 29
  4444no.js      Found: 470 Missing: 53
  4545pl.js      Found: 411 Missing: 112
 • CKEditor/trunk/_source/lang/nl.js

  r5409 r5470  
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it.
  3333         */
  34         editorTitle : 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.', // MISSING
   34        editorTitle : 'Tekstverwerker, %1, druk op ALT 0 voor hulp.',
  3535
  3636        // ARIA descriptions.
  37         toolbar : 'Toolbar', // MISSING
  38         editor  : 'Rich Text Editor', // MISSING
   37        toolbar : 'Werkbalk',
   38        editor  : 'Tekstverwerker',
  3939
  4040        // Toolbar buttons without dialogs.
   
  9393                ok                              : 'OK',
  9494                cancel                  : 'Annuleren',
  95                 close                   : 'Close', // MISSING
  96                 preview                 : 'Preview', // MISSING
   95                close                   : 'Sluiten',
   96                preview                 : 'Voorbeeld',
  9797                generalTab              : 'Algemeen',
  9898                advancedTab             : 'Geavanceerd',
   
  100100                confirmNewPage  : 'Alle aangebrachte wijzigingen gaan verloren. Weet u zeker dat u een nieuwe pagina wilt openen?',
  101101                confirmCancel   : 'Enkele opties zijn gewijzigd. Weet u zeker dat u dit dialoogvenster wilt sluiten?',
  102                 options                 : 'Options', // MISSING
  103                 target                  : 'Target', // MISSING
  104                 targetNew               : 'New Window (_blank)', // MISSING
  105                 targetTop               : 'Topmost Window (_top)', // MISSING
  106                 targetSelf              : 'Same Window (_self)', // MISSING
  107                 targetParent    : 'Parent Window (_parent)', // MISSING
   102                options                 : 'Opties',
   103                target                  : 'Doel',
   104                targetNew               : 'Nieuw venster (_blank)',
   105                targetTop               : 'Hele venster (_top)',
   106                targetSelf              : 'Zelfde venster (_self)',
   107                targetParent    : 'Origineel venster (_parent)',
  108108
  109109                // Put the voice-only part of the label in the span.
   
  113113        contextmenu :
  114114        {
  115                 options : 'Context Menu Options' // MISSING
   115                options : 'Context menu opties'
  116116        },
  117117
   
  121121                toolbar         : 'Speciaal teken invoegen',
  122122                title           : 'Selecteer speciaal teken',
  123                 options : 'Special Character Options' // MISSING
   123                options : 'Speciale tekens opties'
  124124        },
  125125
   
  136136                advanced        : 'Geavanceerd',
  137137                type            : 'Linktype',
  138                 toUrl           : 'URL', // MISSING
   138                toUrl           : 'URL',
  139139                toAnchor        : 'Interne link in pagina',
  140140                toEmail         : 'E-mail',
   
  246246                widthPx         : 'pixels',
  247247                widthPc         : 'procent',
  248                 widthUnit       : 'width unit', // MISSING
   248                widthUnit       : 'eenheid breedte',
  249249                height          : 'Hoogte',
  250250                cellSpace       : 'Afstand tussen cellen',
   
  409409                height          : 'Hoogte',
  410410                lockRatio       : 'Afmetingen vergrendelen',
  411                 unlockRatio     : 'Unlock Ratio', // MISSING
   411                unlockRatio     : 'Afmetingen ontgrendelen',
  412412                resetSize       : 'Afmetingen resetten',
  413413                border          : 'Rand',
   
  422422                img2Button      : 'Wilt u de geselecteerde afbeelding vervangen door een afbeeldingsknop?',
  423423                urlMissing      : 'De URL naar de afbeelding ontbreekt.',
  424                 validateWidth   : 'Width must be a whole number.', // MISSING
  425                 validateHeight  : 'Height must be a whole number.', // MISSING
  426                 validateBorder  : 'Border must be a whole number.', // MISSING
  427                 validateHSpace  : 'HSpace must be a whole number.', // MISSING
  428                 validateVSpace  : 'VSpace must be a whole number.' // MISSING
   424                validateWidth   : 'Breedte moet een heel nummer zijn.',
   425                validateHeight  : 'Hoogte moet een heel nummer zijn.',
   426                validateBorder  : 'Rand moet een heel nummer zijn.',
   427                validateHSpace  : 'HSpace moet een heel nummer zijn.',
   428                validateVSpace  : 'VSpace moet een heel nummer zijn.'
  429429        },
  430430
   
  508508                toolbar : 'Smiley',
  509509                title   : 'Smiley invoegen',
  510                 options : 'Smiley Options' // MISSING
   510                options : 'Smiley opties'
  511511        },
  512512
  513513        elementsPath :
  514514        {
  515                 eleLabel : 'Elements path', // MISSING
   515                eleLabel : 'Elementenpad',
  516516                eleTitle : '%1 element'
  517517        },
   
  539539                pasteMsg        : 'Plak de tekst in het volgende vak gebruik makend van uw toetsenbord (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) en klik op <strong>OK</strong>.',
  540540                securityMsg     : 'Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.',
  541                 pasteArea       : 'Paste Area' // MISSING
   541                pasteArea       : 'Plakgebied'
  542542        },
  543543
   
  560560                button                  : 'Sjablonen',
  561561                title                   : 'Inhoud sjabonen',
  562                 options : 'Template Options', // MISSING
   562                options : 'Template opties',
  563563                insertOption    : 'Vervang de huidige inhoud',
  564564                selectPromptMsg : 'Selecteer het sjabloon dat in de editor geopend moet worden (de actuele inhoud gaat verloren):',
   
  571571        {
  572572                label           : 'Stijl',
  573                 panelTitle      : 'Formatting Styles', // MISSING
   573                panelTitle      : 'Opmaakstijlen',
  574574                panelTitle1     : 'Blok stijlen',
  575575                panelTitle2     : 'In-line stijlen',
   
  629629                textColorTitle  : 'Tekstkleur',
  630630                bgColorTitle    : 'Achtergrondkleur',
  631                 panelTitle              : 'Colors', // MISSING
   631                panelTitle              : 'Kleuren',
  632632                auto                    : 'Automatisch',
  633633                more                    : 'Meer kleuren...'
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2015 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy