Changeset 6154


Ignore:
Timestamp:
12/02/10 14:09:18 (5 years ago)
Author:
Saare
Message:

#6756: Updated the Hungarian language.

Location:
CKEditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/CHANGES.html

  r6142 r6154  
  6868                <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/6150">#6150</a> : [Safari] Color dialog was broken.</li> 
  6969                <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/6629">#6629</a> : Pre-formatted block is not anymore been listed as unexitable element.</li> 
   70                <li>Updated the following language files:<ul> 
   71                        <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/6756">#6756</a> : Hungarian;</li> 
   72                </ul></li> 
  7073        </ul> 
  7174        <h3> 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r5938 r6154  
  3030hi.js      Found: 302 Missing: 229 
  3131hr.js      Found: 404 Missing: 127 
  32 hu.js      Found: 445 Missing: 86 
   32hu.js      Found: 530 Missing: 1 
  3333is.js      Found: 307 Missing: 224 
  3434it.js      Found: 404 Missing: 127 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/hu.js

  r5863 r6154  
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it. 
  3333         */ 
  34         editorTitle : 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.', // MISSING 
   34        editorTitle : 'HTML szerkesztő', 
  3535 
  3636        // ARIA descriptions. 
  37         toolbar : 'Toolbar', // MISSING 
  38         editor  : 'Rich Text Editor', // MISSING 
   37        toolbar : 'Eszköztár', 
   38        editor  : 'HTML szerkesztő', 
  3939 
  4040        // Toolbar buttons without dialogs. 
   
  9393                ok                              : 'Rendben', 
  9494                cancel                  : 'Mégsem', 
  95                 close                   : 'Close', // MISSING 
  96                 preview                 : 'Preview', // MISSING 
   95                close                   : 'Bezárás', 
   96                preview                 : 'Előnézet', 
  9797                generalTab              : 'Általános', 
  9898                advancedTab             : 'További opciók', 
   
  100100                confirmNewPage  : 'Minden nem mentett változás el fog veszni! Biztosan be szeretné tölteni az oldalt?', 
  101101                confirmCancel   : 'Az űrlap tartalma megváltozott, ám a változásokat nem rögzítette. Biztosan be szeretné zárni az űrlapot?', 
  102                 options                 : 'Options', // MISSING 
  103                 target                  : 'Target', // MISSING 
  104                 targetNew               : 'New Window (_blank)', // MISSING 
  105                 targetTop               : 'Topmost Window (_top)', // MISSING 
  106                 targetSelf              : 'Same Window (_self)', // MISSING 
  107                 targetParent    : 'Parent Window (_parent)', // MISSING 
  108                 langDirLTR              : 'Left to Right (LTR)', // MISSING 
  109                 langDirRTL              : 'Right to Left (RTL)', // MISSING 
  110                 styles                  : 'Style', // MISSING 
  111                 cssClasses              : 'Stylesheet Classes', // MISSING 
   102                options                 : 'Beállítások', 
   103                target                  : 'Cél', 
   104                targetNew               : 'Új ablak (_blank)', 
   105                targetTop               : 'Legfelső ablak (_top)', 
   106                targetSelf              : 'Aktuális ablakban (_self)', 
   107                targetParent    : 'Szülő ablak (_parent)', 
   108                langDirLTR              : 'Balról jobbra (LTR)', 
   109                langDirRTL              : 'Jobbról balra (RTL)', 
   110                styles                  : 'Stílus', 
   111                cssClasses              : 'Stíluslap osztály', 
  112112 
  113113                // Put the voice-only part of the label in the span. 
   
  117117        contextmenu : 
  118118        { 
  119                 options : 'Context Menu Options' // MISSING 
   119                options : 'Helyi menü opciók' 
  120120        }, 
  121121 
   
  125125                toolbar         : 'Speciális karakter beillesztése', 
  126126                title           : 'Speciális karakter választása', 
  127                 options : 'Special Character Options' // MISSING 
   127                options : 'Speciális karakter opciók' 
  128128        }, 
  129129 
   
  140140                advanced        : 'További opciók', 
  141141                type            : 'Hivatkozás típusa', 
  142                 toUrl           : 'URL', // MISSING 
   142                toUrl           : 'URL', 
  143143                toAnchor        : 'Horgony az oldalon', 
  144144                toEmail         : 'E-Mail', 
   
  197197        list: 
  198198        { 
  199                 numberedTitle           : 'Numbered List Properties', // MISSING 
  200                 bulletedTitle           : 'Bulleted List Properties', // MISSING 
  201                 type                            : 'Type', // MISSING 
  202                 start                           : 'Start', // MISSING 
  203                 validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', // MISSING 
  204                 circle                          : 'Circle', // MISSING 
  205                 disc                            : 'Disc', // MISSING 
  206                 square                          : 'Square', // MISSING 
  207                 none                            : 'None', // MISSING 
  208                 notset                          : '<not set>', // MISSING 
  209                 armenian                        : 'Armenian numbering', // MISSING 
  210                 georgian                        : 'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)', // MISSING 
  211                 lowerRoman                      : 'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)', // MISSING 
  212                 upperRoman                      : 'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)', // MISSING 
  213                 lowerAlpha                      : 'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)', // MISSING 
  214                 upperAlpha                      : 'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)', // MISSING 
  215                 lowerGreek                      : 'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)', // MISSING 
  216                 decimal                         : 'Decimal (1, 2, 3, etc.)', // MISSING 
  217                 decimalLeadingZero      : 'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING 
   199                numberedTitle           : 'Sorszámozott lista tulajdonságai', 
   200                bulletedTitle           : 'Pontozott lista tulajdonságai', 
   201                type                            : 'Típus', 
   202                start                           : 'Kezdőszám', 
   203                validateStartNumber                             :'A kezdőszám nem lehet tört érték.', 
   204                circle                          : 'Kör', 
   205                disc                            : 'Korong', 
   206                square                          : 'Négyzet', 
   207                none                            : 'Nincs', 
   208                notset                          : '<Nincs beállítva>', 
   209                armenian                        : 'Örmény számozás', 
   210                georgian                        : 'Grúz számozás (an, ban, gan, stb.)', 
   211                lowerRoman                      : 'Római kisbetűs (i, ii, iii, iv, v, stb.)', 
   212                upperRoman                      : 'Római nagybetűs (I, II, III, IV, V, stb.)', 
   213                lowerAlpha                      : 'Kisbetűs (a, b, c, d, e, stb.)', 
   214                upperAlpha                      : 'Nagybetűs (A, B, C, D, E, stb.)', 
   215                lowerGreek                      : 'Görög (alpha, beta, gamma, stb.)', 
   216                decimal                         : 'Arab számozás (1, 2, 3, stb.)', 
   217                decimalLeadingZero      : 'Számozás bevezető nullákkal (01, 02, 03, stb.)' 
  218218        }, 
  219219 
   
  251251                widthPx         : 'képpont', 
  252252                widthPc         : 'százalék', 
  253                 widthUnit       : 'width unit', // MISSING 
   253                widthUnit       : 'Szélesség egység', 
  254254                height          : 'Magasság', 
  255255                cellSpace       : 'Cella térköz', 
   
  302302                        invalidRowSpan  : 'A függőleges egyesítés mezőbe csak számokat írhat.', 
  303303                        invalidColSpan  : 'A vízszintes egyesítés mezőbe csak számokat írhat.', 
  304                         chooseColor             : 'Choose' // MISSING 
   304                        chooseColor             : 'Válasszon' 
  305305                }, 
  306306 
   
  414414                height          : 'Magasság', 
  415415                lockRatio       : 'Arány megtartása', 
  416                 unlockRatio     : 'Unlock Ratio', // MISSING 
   416                unlockRatio     : 'Arány figyelmen kívül hagyása', 
  417417                resetSize       : 'Eredeti méret', 
  418418                border          : 'Keret', 
   
  424424                alertUrl        : 'Töltse ki a kép webcímét', 
  425425                linkTab         : 'Hivatkozás', 
  426                 button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING 
  427                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING 
  428                 urlMissing      : 'Image source URL is missing.', // MISSING 
  429                 validateWidth   : 'Width must be a whole number.', // MISSING 
  430                 validateHeight  : 'Height must be a whole number.', // MISSING 
  431                 validateBorder  : 'Border must be a whole number.', // MISSING 
  432                 validateHSpace  : 'HSpace must be a whole number.', // MISSING 
  433                 validateVSpace  : 'VSpace must be a whole number.' // MISSING 
   426                button2Img      : 'A kiválasztott képgombból sima képet szeretne csinálni?', 
   427                img2Button      : 'A kiválasztott képből képgombot szeretne csinálni?', 
   428                urlMissing      : 'Hiányzik a kép URL-je', 
   429                validateWidth   : 'A szélességnek egész számot kell beírni!', 
   430                validateHeight  : 'A magasságnak egész számot kell beírni!', 
   431                validateBorder  : 'A keret méretének egész számot kell beírni!', 
   432                validateHSpace  : 'Vízszintes távolságnak egész számot kell beírni!', 
   433                validateVSpace  : 'Függőleges távolságnak egész számot kell beírni!' 
  434434        }, 
  435435 
   
  513513                toolbar : 'Hangulatjelek', 
  514514                title   : 'Hangulatjel beszúrása', 
  515                 options : 'Smiley Options' // MISSING 
   515                options : 'Hangulatjel opciók' 
  516516        }, 
  517517 
  518518        elementsPath : 
  519519        { 
  520                 eleLabel : 'Elements path', // MISSING 
   520                eleLabel : 'Elem utak', 
  521521                eleTitle : '%1 elem' 
  522522        }, 
   
  544544                pasteMsg        : 'Másolja be az alábbi mezőbe a <STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG> billentyűk lenyomásával, majd nyomjon <STRONG>Rendben</STRONG>-t.', 
  545545                securityMsg     : 'A böngésző biztonsági beállításai miatt a szerkesztő nem képes hozzáférni a vágólap adataihoz. Illeszd be újra ebben az ablakban.', 
  546                 pasteArea       : 'Paste Area' // MISSING 
   546                pasteArea       : 'Beszúrás mező' 
  547547        }, 
  548548 
  549549        pastefromword : 
  550550        { 
  551                 confirmCleanup  : 'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?', // MISSING 
   551                confirmCleanup  : 'Úgy tűnik a beillesztett szöveget Word-ből másolt át. Meg szeretné tisztítani a szöveget? (ajánlott)', 
  552552                toolbar                 : 'Beillesztés Word-ből', 
  553553                title                   : 'Beillesztés Word-ből', 
  554                 error                   : 'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING 
   554                error                   : 'Egy belső hiba miatt nem sikerült megtisztítani a szöveget' 
  555555        }, 
  556556 
   
  565565                button                  : 'Sablonok', 
  566566                title                   : 'Elérhető sablonok', 
  567                 options : 'Template Options', // MISSING 
   567                options : 'Sablon opciók', 
  568568                insertOption    : 'Kicseréli a jelenlegi tartalmat', 
  569569                selectPromptMsg : 'Válassza ki melyik sablon nyíljon meg a szerkesztőben<br>(a jelenlegi tartalom elveszik):', 
   
  576576        { 
  577577                label           : 'Stílus', 
  578                 panelTitle      : 'Formatting Styles', // MISSING 
   578                panelTitle      : 'Formázási stílusok', 
  579579                panelTitle1     : 'Blokk stílusok', 
  580580                panelTitle2     : 'Inline stílusok', 
   
  601601        div : 
  602602        { 
  603                 title                           : 'Create Div Container', // MISSING 
  604                 toolbar                         : 'Create Div Container', // MISSING 
  605                 cssClassInputLabel      : 'Stylesheet Classes', // MISSING 
  606                 styleSelectLabel        : 'Style', // MISSING 
  607                 IdInputLabel            : 'Id', // MISSING 
  608                 languageCodeInputLabel  : ' Language Code', // MISSING 
  609                 inlineStyleInputLabel   : 'Inline Style', // MISSING 
  610                 advisoryTitleInputLabel : 'Advisory Title', // MISSING 
  611                 langDirLabel            : 'Language Direction', // MISSING 
  612                 langDirLTRLabel         : 'Left to Right (LTR)', // MISSING 
  613                 langDirRTLLabel         : 'Right to Left (RTL)', // MISSING 
  614                 edit                            : 'Edit Div', // MISSING 
  615                 remove                          : 'Remove Div' // MISSING 
   603                title                           : 'DIV tároló létrehozása', 
   604                toolbar                         : 'DIV tároló létrehozása', 
   605                cssClassInputLabel      : 'Stíluslap osztály', 
   606                styleSelectLabel        : 'Stílus', 
   607                IdInputLabel            : 'Azonosító', 
   608                languageCodeInputLabel  : ' Nyelv kódja', 
   609                inlineStyleInputLabel   : 'Inline stílus', 
   610                advisoryTitleInputLabel : 'Tipp szöveg', 
   611                langDirLabel            : 'Nyelvi irány', 
   612                langDirLTRLabel         : 'Balról jobbra (LTR)', 
   613                langDirRTLLabel         : 'Jobbról balra (RTL)', 
   614                edit                            : 'DIV szerkesztése', 
   615                remove                          : 'DIV eltávolítása' 
  616616        }, 
  617617 
   
  634634                textColorTitle  : 'Betűszín', 
  635635                bgColorTitle    : 'Háttérszín', 
  636                 panelTitle              : 'Colors', // MISSING 
   636                panelTitle              : 'Színek', 
  637637                auto                    : 'Automatikus', 
  638638                more                    : 'További színek...' 
   
  686686        { 
  687687                title                   : 'Helyesírás ellenőrzés gépelés közben', 
  688                 opera_title             : 'Not supported by Opera', // MISSING 
   688                opera_title             : 'Az Opera nem támogatja', 
  689689                enable                  : 'SCAYT engedélyezése', 
  690690                disable                 : 'SCAYT letiltása', 
   
  700700 
  701701                optionsTab              : 'Beállítások', 
  702                 allCaps                 : 'Ignore All-Caps Words', // MISSING 
  703                 ignoreDomainNames : 'Ignore Domain Names', // MISSING 
  704                 mixedCase               : 'Ignore Words with Mixed Case', // MISSING 
  705                 mixedWithDigits : 'Ignore Words with Numbers', // MISSING 
   702                allCaps                 : 'Nagybetűs szavak kihagyása', 
   703                ignoreDomainNames : 'Domain nevek kihagyása', 
   704                mixedCase               : 'Kis és nagybetűt is tartalmazó szavak kihagyása', 
   705                mixedWithDigits : 'Számokat tartalmazó szavak kihagyása', 
  706706 
  707707                languagesTab    : 'Nyelvek', 
  708708 
  709709                dictionariesTab : 'Szótár', 
  710                 dic_field_name  : 'Dictionary name', // MISSING 
  711                 dic_create              : 'Create', // MISSING 
  712                 dic_restore             : 'Restore', // MISSING 
  713                 dic_delete              : 'Delete', // MISSING 
  714                 dic_rename              : 'Rename', // MISSING 
  715                 dic_info                : 'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.', // MISSING 
   710                dic_field_name  : 'Szótár neve', 
   711                dic_create              : 'Létrehozás', 
   712                dic_restore             : 'Visszaállítás', 
   713                dic_delete              : 'Törlés', 
   714                dic_rename              : 'Átnevezés', 
   715                dic_info                : 'Kezdetben a felhasználói szótár böngésző sütiben tárolódik. Azonban a sütik maximális mérete korlátozott. Amikora a szótár akkora lesz, hogy már sütiben nem lehet tárolni, akkor a szótárat tárolhatja a szerveren is. Ehhez egy nevet kell megadni a szótárhoz. Amennyiben már van szerveren tárolt szótára, adja meg a nevét és kattintson a visszaállítás gombra.', 
  716716 
  717717                aboutTab                : 'Névjegy' 
   
  742742        { 
  743743                title           : 'Válasszon színt', 
  744                 options :       'Color Options', // MISSING 
   744                options :       'Szín opciók', 
  745745                highlight       : 'Nagyítás', 
  746746                selected        : 'Kiválasztott', 
   
  748748        }, 
  749749 
  750         toolbarCollapse : 'Collapse Toolbar', // MISSING 
  751         toolbarExpand   : 'Expand Toolbar', // MISSING 
   750        toolbarCollapse : 'Eszköztár összecsukása', 
   751        toolbarExpand   : 'Eszköztár szétnyitása', 
  752752 
  753753        bidi : 
  754754        { 
  755                 ltr : 'Text direction from left to right', // MISSING 
  756                 rtl : 'Text direction from right to left' // MISSING 
   755                ltr : 'Szöveg iránya balról jobbra', 
   756                rtl : 'Szöveg iránya jobbról balra' 
  757757        } 
  758758}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy