Changeset 6479 for CKEditor/trunk


Ignore:
Timestamp:
02/21/11 19:16:21 (4 years ago)
Author:
Saare
Message:

#7219: Updated the Swedish language file.

Location:
CKEditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/CHANGES.html

  r6478 r6479  
  7171                        <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7177">#7177</a> : Finnish;</li> 
  7272                        <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7163">#7163</a> : Norwegian (no and nb);</li> 
   73                        <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7219">#7219</a> : Swedish;</li> 
  7374                        <li>Hebrew;</li> 
  7475                        <li>Spanish;</li> 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r6472 r6479  
  5252sr-latn.js Found: 264 Missing: 258 
  5353sr.js      Found: 263 Missing: 259 
  54 sv.js      Found: 287 Missing: 235 
   54sv.js      Found: 521 Missing: 1 
  5555th.js      Found: 275 Missing: 247 
  5656tr.js      Found: 506 Missing: 16 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/sv.js

  r6427 r6479  
  55 
  66/** 
  7  * @fileOverview Defines the {@link CKEDITOR.lang} object, for the 
  8  * Swedish language. 
  9  */ 
   7* @fileOverview  
   8*/ 
  109 
  1110/**#@+ 
   
  3231         * of reading non-English words. So be careful while translating it. 
  3332         */ 
  34         editorTitle : 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.', // MISSING 
   33        editorTitle : 'Rich text editor, %1, tryck ALT 0 för hjälp.', 
  3534 
  3635        // ARIA descriptions. 
  37         toolbar : 'Toolbar', // MISSING 
  38         editor  : 'Rich Text Editor', // MISSING 
   36        toolbar : 'Verktygsfält', 
   37        editor  : 'Rich Text Editor', 
  3938 
  4039        // Toolbar buttons without dialogs. 
   
  5756        horizontalrule  : 'Infoga horisontal linje', 
  5857        pagebreak               : 'Infoga sidbrytning', 
  59         pagebreakAlt            : 'Page Break', // MISSING 
   58        pagebreakAlt            : 'Sidbrytning', 
  6059        unlink                  : 'Radera länk', 
  6160        undo                    : 'Ångra', 
   
  8988                langCode                : 'Språkkod', 
  9089                longDescr               : 'URL-beskrivning', 
  91                 cssClass                : 'Stylesheet class', 
   90                cssClass                : 'Stilmall', 
  9291                advisoryTitle   : 'Titel', 
  93                 cssStyle                : 'Style', 
   92                cssStyle                : 'Stilmall', 
  9493                ok                              : 'OK', 
  9594                cancel                  : 'Avbryt', 
  96                 close                   : 'Close', // MISSING 
  97                 preview                 : 'Preview', // MISSING 
  98                 generalTab              : 'General', // MISSING 
   95                close                   : 'Stäng', 
   96                preview                 : 'Förhandsgranska', 
   97                generalTab              : 'Allmänt', 
  9998                advancedTab             : 'Avancerad', 
  100                 validateNumberFailed : 'This value is not a number.', // MISSING 
  101                 confirmNewPage  : 'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?', // MISSING 
  102                 confirmCancel   : 'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?', // MISSING 
  103                 options                 : 'Options', // MISSING 
  104                 target                  : 'Target', // MISSING 
  105                 targetNew               : 'New Window (_blank)', // MISSING 
  106                 targetTop               : 'Topmost Window (_top)', // MISSING 
  107                 targetSelf              : 'Same Window (_self)', // MISSING 
  108                 targetParent    : 'Parent Window (_parent)', // MISSING 
  109                 langDirLTR              : 'Left to Right (LTR)', // MISSING 
  110                 langDirRTL              : 'Right to Left (RTL)', // MISSING 
  111                 styles                  : 'Style', // MISSING 
  112                 cssClasses              : 'Stylesheet Classes', // MISSING 
   99                validateNumberFailed : 'Värdet är inte ett nummer.', 
   100                confirmNewPage  : 'Alla ändringar i innehållet kommer att förloras. Är du säker på att du vill ladda en ny sida?', 
   101                confirmCancel   : 'Några av de alternativ har ändrats. Är du säker på att stänga dialogrutan?', 
   102                options                 : 'Alternativ', 
   103                target                  : 'Mål', 
   104                targetNew               : 'Nytt fönster (_blank)', 
   105                targetTop               : 'Översta fönstret (_top)', 
   106                targetSelf              : 'Samma fönster (_self)', 
   107                targetParent    : 'Föregående fönster (_parent)', 
   108                langDirLTR              : 'Vänster till höger (LTR)', 
   109                langDirRTL              : 'Höger till vänster (RTL)', 
   110                styles                  : 'Stil', 
   111                cssClasses              : 'Stilmallar', 
  113112                width                   : 'Bredd', 
  114113                height                  : 'Höjd', 
   
  120119                alignMiddle             : 'Mitten', 
  121120                alignBottom             : 'Nederkant', 
  122                 invalidHeight   : 'Height must be a number.', // MISSING 
  123                 invalidWidth    : 'Width must be a number.', // MISSING 
   121                invalidHeight   : 'Höjd måste vara ett nummer.', 
   122                invalidWidth    : 'Bredd måste vara ett nummer.', 
  124123 
  125124                // Put the voice-only part of the label in the span. 
  126                 unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING 
   125                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, Ej tillgänglig</span>' 
  127126        }, 
  128127 
  129128        contextmenu : 
  130129        { 
  131                 options : 'Context Menu Options' // MISSING 
   130                options : 'Context Menu Options' 
  132131        }, 
  133132 
   
  137136                toolbar         : 'Klistra in utökat tecken', 
  138137                title           : 'Välj utökat tecken', 
  139                 options : 'Special Character Options' // MISSING 
   138                options : 'Special Character Options' 
  140139        }, 
  141140 
   
  152151                advanced        : 'Avancerad', 
  153152                type            : 'Länktyp', 
  154                 toUrl           : 'URL', // MISSING 
   153                toUrl           : 'URL', 
  155154                toAnchor        : 'Ankare i sidan', 
  156155                toEmail         : 'E-post', 
   
  160159                targetPopupName : 'Popup-fönstrets namn', 
  161160                popupFeatures   : 'Popup-fönstrets egenskaper', 
  162                 popupResizable  : 'Resizable', // MISSING 
   161                popupResizable  : 'Resizable', 
  163162                popupStatusBar  : 'Statusfält', 
  164163                popupLocationBar: 'Adressfält', 
   
  167166                popupFullScreen : 'Helskärm (endast IE)', 
  168167                popupScrollBars : 'Scrolllista', 
  169                 popupDependent  : 'Beroende (endest Netscape)', 
   168                popupDependent  : 'Beroende (endast Netscape)', 
  170169                popupLeft               : 'Position från vänster', 
  171170                popupTop                : 'Position från sidans topp', 
  172                 id                              : 'Id', // MISSING 
   171                id                              : 'Id', 
  173172                langDir                 : 'Språkriktning', 
  174                 langDirLTR              : 'Vänster till Höger (VTH)', 
  175                 langDirRTL              : 'Höger till Vänster (HTV)', 
   173                langDirLTR              : 'Vänster till höger (VTH)', 
   174                langDirRTL              : 'Höger till vänster (HTV)', 
  176175                acccessKey              : 'Behörighetsnyckel', 
  177176                name                    : 'Namn', 
   
  182181                cssClasses              : 'Stylesheet class', 
  183182                charset                 : 'Teckenuppställning', 
  184                 styles                  : 'Style', 
   183                styles                  : 'Stilmall', 
  185184                rel                     : 'Relationship', // MISSING 
  186185                selectAnchor            : 'Välj ett ankare', 
   
  208207        list: 
  209208        { 
  210                 numberedTitle           : 'Numbered List Properties', // MISSING 
  211                 bulletedTitle           : 'Bulleted List Properties', // MISSING 
  212                 type                            : 'Type', // MISSING 
  213                 start                           : 'Start', // MISSING 
  214                 validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', // MISSING 
  215                 circle                          : 'Circle', // MISSING 
  216                 disc                            : 'Disc', // MISSING 
  217                 square                          : 'Square', // MISSING 
  218                 none                            : 'None', // MISSING 
  219                 notset                          : '<not set>', // MISSING 
  220                 armenian                        : 'Armenian numbering', // MISSING 
  221                 georgian                        : 'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)', // MISSING 
  222                 lowerRoman                      : 'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)', // MISSING 
  223                 upperRoman                      : 'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)', // MISSING 
  224                 lowerAlpha                      : 'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)', // MISSING 
  225                 upperAlpha                      : 'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)', // MISSING 
  226                 lowerGreek                      : 'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)', // MISSING 
  227                 decimal                         : 'Decimal (1, 2, 3, etc.)', // MISSING 
  228                 decimalLeadingZero      : 'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING 
   209                numberedTitle           : 'Egenskaper för punktlista', 
   210                bulletedTitle           : 'Egenskaper för punktlista', 
   211                type                            : 'Typ', 
   212                start                           : 'Start', 
   213                validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', 
   214                circle                          : 'Cirkel', 
   215                disc                            : 'Disk', 
   216                square                          : 'Fyrkant', 
   217                none                            : 'Ingen', 
   218                notset                          : '<ej angiven>', 
   219                armenian                        : 'Armenisk numrering', 
   220                georgian                        : 'Georgisk numrering (an, ban, gan, etc.)', 
   221                lowerRoman                      : 'Romerska gemener (i, ii, iii, iv, v, etc.)', 
   222                upperRoman                      : 'Romerska versaler (I, II, III, IV, V, etc.)', 
   223                lowerAlpha                      : 'Alpha gemener (a, b, c, d, e, etc.)', 
   224                upperAlpha                      : 'Alpha versaler (A, B, C, D, E, etc.)', 
   225                lowerGreek                      : 'Grekiska gemener (alpha, beta, gamma, etc.)', 
   226                decimal                         : 'Decimal (1, 2, 3, etc.)', 
   227                decimalLeadingZero      : 'Decimal nolla (01, 02, 03, etc.)' 
  229228        }, 
  230229 
   
  240239                matchCase                       : 'Skiftläge', 
  241240                matchWord                       : 'Inkludera hela ord', 
  242                 matchCyclic                     : 'Match cyclic', // MISSING 
   241                matchCyclic                     : 'Matcha cykliska', 
  243242                replaceAll                      : 'Ersätt alla', 
  244                 replaceSuccessMsg       : '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING 
   243                replaceSuccessMsg       : '%1 förekomst(er) ersatta.' 
  245244        }, 
  246245 
   
  257256                widthPx         : 'pixlar', 
  258257                widthPc         : 'procent', 
  259                 widthUnit       : 'width unit', // MISSING 
   258                widthUnit       : 'enhet bredd', 
  260259                cellSpace       : 'Cellavstånd', 
  261260                cellPad         : 'Cellutfyllnad', 
  262261                caption         : 'Rubrik', 
  263262                summary         : 'Sammanfattning', 
  264                 headers         : 'Headers', // MISSING 
  265                 headersNone             : 'None', // MISSING 
  266                 headersColumn   : 'First column', // MISSING 
  267                 headersRow              : 'First Row', // MISSING 
  268                 headersBoth             : 'Both', // MISSING 
  269                 invalidRows             : 'Number of rows must be a number greater than 0.', // MISSING 
  270                 invalidCols             : 'Number of columns must be a number greater than 0.', // MISSING 
  271                 invalidBorder   : 'Border size must be a number.', // MISSING 
  272                 invalidWidth    : 'Table width must be a number.', // MISSING 
  273                 invalidHeight   : 'Table height must be a number.', // MISSING 
  274                 invalidCellSpacing      : 'Cell spacing must be a number.', // MISSING 
  275                 invalidCellPadding      : 'Cell padding must be a number.', // MISSING 
   263                headers         : 'Ruberiker', 
   264                headersNone             : 'Ingen', 
   265                headersColumn   : 'Första kolumnen', 
   266                headersRow              : 'Första raden', 
   267                headersBoth             : 'Båda', 
   268                invalidRows             : 'Antal rader måste vara större än 0.', 
   269                invalidCols             : 'Antal kolumner måste vara ett nummer större än 0.', 
   270                invalidBorder   : 'Ram måste vara ett nummer.', 
   271                invalidWidth    : 'Tabell måste vara ett nummer.', 
   272                invalidHeight   : 'Tabellens höjd måste vara ett nummer.', 
   273                invalidCellSpacing      : 'Luft i cell måste vara ett nummer.', 
   274                invalidCellPadding      : 'Luft i cell måste vara ett nummer.', 
  276275 
  277276                cell : 
  278277                { 
  279278                        menu                    : 'Cell', 
  280                         insertBefore    : 'Lägg till Cell Före', 
  281                         insertAfter             : 'Lägg till Cell Efter', 
   279                        insertBefore    : 'Lägg till cell före', 
   280                        insertAfter             : 'Lägg till cell efter', 
  282281                        deleteCell              : 'Radera celler', 
  283282                        merge                   : 'Sammanfoga celler', 
  284                         mergeRight              : 'Sammanfoga Höger', 
  285                         mergeDown               : 'Sammanfoga Ner', 
  286                         splitHorizontal : 'Dela Cell Horisontellt', 
  287                         splitVertical   : 'Dela Cell Vertikalt', 
  288                         title                   : 'Cell Properties', // MISSING 
  289                         cellType                : 'Cell Type', // MISSING 
  290                         rowSpan                 : 'Rows Span', // MISSING 
  291                         colSpan                 : 'Columns Span', // MISSING 
  292                         wordWrap                : 'Word Wrap', // MISSING 
  293                         hAlign                  : 'Horizontal Alignment', // MISSING 
  294                         vAlign                  : 'Vertical Alignment', // MISSING 
  295                         alignBaseline   : 'Baseline', // MISSING 
  296                         bgColor                 : 'Background Color', // MISSING 
  297                         borderColor             : 'Border Color', // MISSING 
  298                         data                    : 'Data', // MISSING 
  299                         header                  : 'Header', // MISSING 
  300                         yes                             : 'Yes', // MISSING 
  301                         no                              : 'No', // MISSING 
  302                         invalidWidth    : 'Cell width must be a number.', // MISSING 
  303                         invalidHeight   : 'Cell height must be a number.', // MISSING 
  304                         invalidRowSpan  : 'Rows span must be a whole number.', // MISSING 
  305                         invalidColSpan  : 'Columns span must be a whole number.', // MISSING 
  306                         chooseColor             : 'Choose' // MISSING 
   283                        mergeRight              : 'Sammanfoga höger', 
   284                        mergeDown               : 'Sammanfoga ner', 
   285                        splitHorizontal : 'Dela cell horisontellt', 
   286                        splitVertical   : 'Dela cell vertikalt', 
   287                        title                   : 'Egenskaper för cell', 
   288                        cellType                : 'Celltyp', 
   289                        rowSpan                 : 'Rad spann', 
   290                        colSpan                 : 'Kolumnen spann', 
   291                        wordWrap                : 'Radbrytning', 
   292                        hAlign                  : 'Horisontell justering', 
   293                        vAlign                  : 'Vertikal justering', 
   294                        alignBaseline   : 'Baslinje', 
   295                        bgColor                 : 'Bakgrundsfärg', 
   296                        borderColor             : 'Ramfärg', 
   297                        data                    : 'Data', 
   298                        header                  : 'Rubrik', 
   299                        yes                             : 'Ja', 
   300                        no                              : 'Nej', 
   301                        invalidWidth    : 'Cellens bredd måste vara ett nummer.', 
   302                        invalidHeight   : 'Cellens höjd måste vara ett nummer.', 
   303                        invalidRowSpan  : 'Radutvidgning måste vara ett heltal.', 
   304                        invalidColSpan  : 'Kolumn måste vara ett heltal.', 
   305                        chooseColor             : 'Välj' 
  307306                }, 
  308307 
   
  311310                        menu                    : 'Rad', 
  312311                        insertBefore    : 'Lägg till Rad Före', 
  313                         insertAfter             : 'Lägg till Rad Efter', 
   312                        insertAfter             : 'Lägg till rad efter', 
  314313                        deleteRow               : 'Radera rad' 
  315314                }, 
   
  318317                { 
  319318                        menu                    : 'Kolumn', 
  320                         insertBefore    : 'Lägg till Kolumn Före', 
  321                         insertAfter             : 'Lägg till Kolumn Efter', 
   319                        insertBefore    : 'Lägg till kolumn före', 
   320                        insertAfter             : 'Lägg till kolumn efter', 
  322321                        deleteColumn    : 'Radera kolumn' 
  323322                } 
   
  328327        { 
  329328                title           : 'Egenskaper för knapp', 
  330                 text            : 'Text (Värde)', 
   329                text            : 'Text (värde)', 
  331330                type            : 'Typ', 
  332331                typeBtn         : 'Knapp', 
   
  351350                action          : 'Funktion', 
  352351                method          : 'Metod', 
  353                 encoding        : 'Encoding' // MISSING 
   352                encoding        : 'Kodning' 
  354353        }, 
  355354 
   
  414413                alt                     : 'Alternativ text', 
  415414                lockRatio       : 'Lås höjd/bredd förhållanden', 
  416                 unlockRatio     : 'Unlock Ratio', // MISSING 
   415                unlockRatio     : 'Lås upp förhållanden', 
  417416                resetSize       : 'Återställ storlek', 
  418417                border          : 'Kant', 
   
  421420                alertUrl        : 'Var god och ange bildens URL', 
  422421                linkTab         : 'Länk', 
  423                 button2Img      : 'Do you want to transform the selected image button on a simple image?', // MISSING 
  424                 img2Button      : 'Do you want to transform the selected image on a image button?', // MISSING 
  425                 urlMissing      : 'Image source URL is missing.', // MISSING 
  426                 validateBorder  : 'Border must be a whole number.', // MISSING 
  427                 validateHSpace  : 'HSpace must be a whole number.', // MISSING 
  428                 validateVSpace  : 'VSpace must be a whole number.' // MISSING 
   422                button2Img      : 'Vill du omvandla den valda bildknappen på en enkel bild?', 
   423                img2Button      : 'Vill du omvandla den valda bildknappen på en enkel bild?', 
   424                urlMissing      : 'Bildkällans URL saknas.', 
   425                validateBorder  : 'Kantlinje måste vara ett heltal.', 
   426                validateHSpace  : 'HSpace måste vara ett heltal.', 
   427                validateVSpace  : 'VSpace måste vara ett heltal.' 
  429428        }, 
  430429 
   
  433432        { 
  434433                properties              : 'Flashegenskaper', 
  435                 propertiesTab   : 'Properties', // MISSING 
   434                propertiesTab   : 'Egenskaper', 
  436435                title                   : 'Flashegenskaper', 
  437436                chkPlay                 : 'Automatisk uppspelning', 
  438437                chkLoop                 : 'Upprepa/Loopa', 
  439438                chkMenu                 : 'Aktivera Flashmeny', 
  440                 chkFull                 : 'Allow Fullscreen', // MISSING 
   439                chkFull                 : 'Tillåt helskärm', 
  441440                scale                   : 'Skala', 
  442441                scaleAll                : 'Visa allt', 
  443442                scaleNoBorder   : 'Ingen ram', 
  444443                scaleFit                : 'Exakt passning', 
  445                 access                  : 'Script Access', // MISSING 
  446                 accessAlways    : 'Always', // MISSING 
  447                 accessSameDomain: 'Same domain', // MISSING 
  448                 accessNever             : 'Never', // MISSING 
   444                access                  : 'Script-tillgång', 
   445                accessAlways    : 'Alltid', 
   446                accessSameDomain: 'Samma domän', 
   447                accessNever             : 'Aldrig', 
  449448                alignAbsBottom  : 'Absolut nederkant', 
  450449                alignAbsMiddle  : 'Absolut centrering', 
  451450                alignBaseline   : 'Baslinje', 
  452451                alignTextTop    : 'Text överkant', 
  453                 quality                 : 'Quality', // MISSING 
  454                 qualityBest             : 'Best', // MISSING 
  455                 qualityHigh             : 'High', // MISSING 
  456                 qualityAutoHigh : 'Auto High', // MISSING 
  457                 qualityMedium   : 'Medium', // MISSING 
  458                 qualityAutoLow  : 'Auto Low', // MISSING 
  459                 qualityLow              : 'Low', // MISSING 
  460                 windowModeWindow: 'Window', // MISSING 
  461                 windowModeOpaque: 'Opaque', // MISSING 
  462                 windowModeTransparent : 'Transparent', // MISSING 
  463                 windowMode              : 'Window mode', // MISSING 
  464                 flashvars               : 'Variables for Flash', // MISSING 
   452                quality                 : 'Kvalitet', 
   453                qualityBest             : 'Bäst', 
   454                qualityHigh             : 'Hög', 
   455                qualityAutoHigh : 'Auto Hög', 
   456                qualityMedium   : 'Medium', 
   457                qualityAutoLow  : 'Auto Låg', 
   458                qualityLow              : 'Låg', 
   459                windowModeWindow: 'Fönster', 
   460                windowModeOpaque: 'Opaque', 
   461                windowModeTransparent : 'Transparent', 
   462                windowMode              : 'Fönsterläge', 
   463                flashvars               : 'Variabler för Flash', 
  465464                bgcolor                 : 'Bakgrundsfärg', 
  466465                hSpace                  : 'Horis. marginal', 
  467466                vSpace                  : 'Vert. marginal', 
  468467                validateSrc             : 'Var god ange länkens URL', 
  469                 validateHSpace  : 'HSpace must be a number.', // MISSING 
  470                 validateVSpace  : 'VSpace must be a number.' // MISSING 
   468                validateHSpace  : 'HSpace måste vara ett nummer.', 
   469                validateVSpace  : 'VSpace måste vara ett nummer.' 
  471470        }, 
  472471 
   
  475474        { 
  476475                toolbar                 : 'Stavningskontroll', 
  477                 title                   : 'Spell Check', // MISSING 
  478                 notAvailable    : 'Sorry, but service is unavailable now.', // MISSING 
  479                 errorLoading    : 'Error loading application service host: %s.', // MISSING 
   476                title                   : 'Kontrollera stavning', 
   477                notAvailable    : 'Tyvärr är tjänsten ej tillgänglig nu', 
   478                errorLoading    : 'Tjänsten är ej tillgänglig: %s.', 
  480479                notInDic                : 'Saknas i ordlistan', 
  481480                changeTo                : 'Ändra till', 
   
  498497                toolbar : 'Smiley', 
  499498                title   : 'Infoga smiley', 
  500                 options : 'Smiley Options' // MISSING 
   499                options : 'Smileyinställningar' 
  501500        }, 
  502501 
  503502        elementsPath : 
  504503        { 
  505                 eleLabel : 'Elements path', // MISSING 
  506                 eleTitle : '%1 element' // MISSING 
   504                eleLabel : 'Elementets sökväg', 
   505                eleTitle : '%1 element' 
  507506        }, 
  508507 
   
  520519        }, 
  521520 
  522         blockquote : 'Block Quote', // MISSING 
   521        blockquote : 'Blockcitat', 
  523522 
  524523        clipboard : 
   
  528527                copyError       : 'Säkerhetsinställningar i Er webläsare tillåter inte åtgården Kopiera. Använd (Ctrl/Cmd+C) istället', 
  529528                pasteMsg        : 'Var god och klistra in Er text i rutan nedan genom att använda (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) klicka sen på <STRONG>OK</STRONG>.', 
  530                 securityMsg     : 'På grund av din webläsares säkerhetsinställningar kan verktyget inte få åtkomst till urklippsdatan. Var god och använd detta fönster istället.', 
  531                 pasteArea       : 'Paste Area' // MISSING 
   529                securityMsg     : 'På grund av din webbläsares säkerhetsinställningar kan verktyget inte få åtkomst till urklippsdatan. Var god och använd detta fönster istället.', 
   530                pasteArea       : 'Paste Area' 
  532531        }, 
  533532 
  534533        pastefromword : 
  535534        { 
  536                 confirmCleanup  : 'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?', // MISSING 
   535                confirmCleanup  : 'Texten du vill klistra in verkar vara kopierad från Word. Vill du rensa innan du klistrar?', 
  537536                toolbar                 : 'Klistra in från Word', 
  538537                title                   : 'Klistra in från Word', 
  539                 error                   : 'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING 
   538                error                   : 'Det var inte möjligt att städa upp den inklistrade data på grund av ett internt fel' 
  540539        }, 
  541540 
   
  550549                button                  : 'Sidmallar', 
  551550                title                   : 'Sidmallar', 
  552                 options : 'Template Options', // MISSING 
   551                options : 'Inställningar för mall', 
  553552                insertOption    : 'Ersätt aktuellt innehåll', 
  554553                selectPromptMsg : 'Var god välj en mall att använda med editorn<br>(allt nuvarande innehåll raderas):', 
   
  556555        }, 
  557556 
  558         showBlocks : 'Show Blocks', // MISSING 
   557        showBlocks : 'Visa block', 
  559558 
  560559        stylesCombo : 
  561560        { 
  562561                label           : 'Anpassad stil', 
  563                 panelTitle      : 'Formatting Styles', // MISSING 
  564                 panelTitle1     : 'Block Styles', // MISSING 
  565                 panelTitle2     : 'Inline Styles', // MISSING 
  566                 panelTitle3     : 'Object Styles' // MISSING 
   562                panelTitle      : 'Formatmallar', 
   563                panelTitle1     : 'Blockstil', 
   564                panelTitle2     : 'Inbäddad stil', 
   565                panelTitle3     : 'Objektets stil' 
  567566        }, 
  568567 
   
  586585        div : 
  587586        { 
  588                 title                           : 'Create Div Container', // MISSING 
  589                 toolbar                         : 'Create Div Container', // MISSING 
  590                 cssClassInputLabel      : 'Stylesheet Classes', // MISSING 
  591                 styleSelectLabel        : 'Style', // MISSING 
  592                 IdInputLabel            : 'Id', // MISSING 
  593                 languageCodeInputLabel  : ' Language Code', // MISSING 
  594                 inlineStyleInputLabel   : 'Inline Style', // MISSING 
  595                 advisoryTitleInputLabel : 'Advisory Title', // MISSING 
  596                 langDirLabel            : 'Language Direction', // MISSING 
  597                 langDirLTRLabel         : 'Left to Right (LTR)', // MISSING 
  598                 langDirRTLLabel         : 'Right to Left (RTL)', // MISSING 
  599                 edit                            : 'Edit Div', // MISSING 
  600                 remove                          : 'Remove Div' // MISSING 
   587                title                           : 'Skapa Div container', 
   588                toolbar                         : 'Skapa Div container', 
   589                cssClassInputLabel      : 'Stilmallar', 
   590                styleSelectLabel        : 'Stil', 
   591                IdInputLabel            : 'Id', 
   592                languageCodeInputLabel  : ' Språkkod', 
   593                inlineStyleInputLabel   : 'Inline Style', 
   594                advisoryTitleInputLabel : 'Rådgivande titel', 
   595                langDirLabel            : 'Språkriktning', 
   596                langDirLTRLabel         : 'Vänster till Höger (LTR)', 
   597                langDirRTLLabel         : 'Höger till vänster (RTL)', 
   598                edit                            : 'Redigera Div', 
   599                remove                          : 'Ta bort Div' 
  601600        }, 
  602601 
  603602        iframe : 
  604603        { 
  605                 title           : 'IFrame Properties', // MISSING 
  606                 toolbar         : 'IFrame', // MISSING 
  607                 noUrl           : 'Please type the iframe URL', // MISSING 
  608                 scrolling       : 'Enable scrollbars', // MISSING 
  609                 border          : 'Show frame border' // MISSING 
   604                title           : 'iFrame Egenskaper', 
   605                toolbar         : 'iFrame', 
   606                noUrl           : 'Skriv in URL för iFrame', 
   607                scrolling       : 'Aktivera rullningslister', 
   608                border          : 'Visa ramkant' 
  610609        }, 
  611610 
   
  613612        { 
  614613                label           : 'Typsnitt', 
  615                 voiceLabel      : 'Font', // MISSING 
   614                voiceLabel      : 'Typsnitt', 
  616615                panelTitle      : 'Typsnitt' 
  617616        }, 
   
  620619        { 
  621620                label           : 'Storlek', 
  622                 voiceLabel      : 'Font Size', // MISSING 
   621                voiceLabel      : 'Teckenstorlek', 
  623622                panelTitle      : 'Storlek' 
  624623        }, 
   
  628627                textColorTitle  : 'Textfärg', 
  629628                bgColorTitle    : 'Bakgrundsfärg', 
  630                 panelTitle              : 'Colors', // MISSING 
   629                panelTitle              : 'Färger', 
  631630                auto                    : 'Automatisk', 
  632631                more                    : 'Fler färger...' 
   
  635634        colors : 
  636635        { 
  637                 '000' : 'Black', // MISSING 
  638                 '800000' : 'Maroon', // MISSING 
  639                 '8B4513' : 'Saddle Brown', // MISSING 
  640                 '2F4F4F' : 'Dark Slate Gray', // MISSING 
  641                 '008080' : 'Teal', // MISSING 
  642                 '000080' : 'Navy', // MISSING 
  643                 '4B0082' : 'Indigo', // MISSING 
  644                 '696969' : 'Dark Gray', // MISSING 
  645                 'B22222' : 'Fire Brick', // MISSING 
  646                 'A52A2A' : 'Brown', // MISSING 
  647                 'DAA520' : 'Golden Rod', // MISSING 
  648                 '006400' : 'Dark Green', // MISSING 
  649                 '40E0D0' : 'Turquoise', // MISSING 
  650                 '0000CD' : 'Medium Blue', // MISSING 
  651                 '800080' : 'Purple', // MISSING 
  652                 '808080' : 'Gray', // MISSING 
  653                 'F00' : 'Red', // MISSING 
  654                 'FF8C00' : 'Dark Orange', // MISSING 
  655                 'FFD700' : 'Gold', // MISSING 
  656                 '008000' : 'Green', // MISSING 
  657                 '0FF' : 'Cyan', // MISSING 
  658                 '00F' : 'Blue', // MISSING 
  659                 'EE82EE' : 'Violet', // MISSING 
  660                 'A9A9A9' : 'Dim Gray', // MISSING 
  661                 'FFA07A' : 'Light Salmon', // MISSING 
  662                 'FFA500' : 'Orange', // MISSING 
  663                 'FFFF00' : 'Yellow', // MISSING 
  664                 '00FF00' : 'Lime', // MISSING 
  665                 'AFEEEE' : 'Pale Turquoise', // MISSING 
  666                 'ADD8E6' : 'Light Blue', // MISSING 
  667                 'DDA0DD' : 'Plum', // MISSING 
  668                 'D3D3D3' : 'Light Grey', // MISSING 
  669                 'FFF0F5' : 'Lavender Blush', // MISSING 
  670                 'FAEBD7' : 'Antique White', // MISSING 
  671                 'FFFFE0' : 'Light Yellow', // MISSING 
  672                 'F0FFF0' : 'Honeydew', // MISSING 
  673                 'F0FFFF' : 'Azure', // MISSING 
  674                 'F0F8FF' : 'Alice Blue', // MISSING 
  675                 'E6E6FA' : 'Lavender', // MISSING 
  676                 'FFF' : 'White' // MISSING 
   636                '000' : 'Svart', 
   637                '800000' : 'Rödbrun', 
   638                '8B4513' : 'Mörkbrun', 
   639                '2F4F4F' : 'Skiffergrå', 
   640                '008080' : 'Kricka', 
   641                '000080' : 'Marinblå', 
   642                '4B0082' : 'Indigo', 
   643                '696969' : 'Mörkgrå', 
   644                'B22222' : 'Tegelsten', 
   645                'A52A2A' : 'Brun', 
   646                'DAA520' : 'Mörk guld', 
   647                '006400' : 'Mörkgrön', 
   648                '40E0D0' : 'Turkos', 
   649                '0000CD' : 'Medium blå', 
   650                '800080' : 'Lila', 
   651                '808080' : 'Grå', 
   652                'F00' : 'Röd', 
   653                'FF8C00' : 'Mörkorange', 
   654                'FFD700' : 'Guld', 
   655                '008000' : 'Grön', 
   656                '0FF' : 'Turkos', 
   657                '00F' : 'Blå', 
   658                'EE82EE' : 'Violett', 
   659                'A9A9A9' : 'Matt grå', 
   660                'FFA07A' : 'Laxrosa', 
   661                'FFA500' : 'Orange', 
   662                'FFFF00' : 'Gul', 
   663                '00FF00' : 'Lime', 
   664                'AFEEEE' : 'Ljusturkos', 
   665                'ADD8E6' : 'Ljusblå', 
   666                'DDA0DD' : 'Plommon', 
   667                'D3D3D3' : 'Ljusgrå', 
   668                'FFF0F5' : 'Ljus lavender', 
   669                'FAEBD7' : 'Antikvit', 
   670                'FFFFE0' : 'Ljusgul', 
   671                'F0FFF0' : 'Honung', 
   672                'F0FFFF' : 'Azurblå', 
   673                'F0F8FF' : 'Aliceblå', 
   674                'E6E6FA' : 'Lavender', 
   675                'FFF' : 'Vit' 
  677676        }, 
  678677 
  679678        scayt : 
  680679        { 
  681                 title                   : 'Spell Check As You Type', // MISSING 
  682                 opera_title             : 'Not supported by Opera', // MISSING 
  683                 enable                  : 'Enable SCAYT', // MISSING 
  684                 disable                 : 'Disable SCAYT', // MISSING 
  685                 about                   : 'About SCAYT', // MISSING 
  686                 toggle                  : 'Toggle SCAYT', // MISSING 
  687                 options                 : 'Options', // MISSING 
  688                 langs                   : 'Languages', // MISSING 
  689                 moreSuggestions : 'More suggestions', // MISSING 
  690                 ignore                  : 'Ignore', // MISSING 
  691                 ignoreAll               : 'Ignore All', // MISSING 
  692                 addWord                 : 'Add Word', // MISSING 
  693                 emptyDic                : 'Dictionary name should not be empty.', // MISSING 
  694  
  695                 optionsTab              : 'Options', // MISSING 
  696                 allCaps                 : 'Ignore All-Caps Words', // MISSING 
  697                 ignoreDomainNames : 'Ignore Domain Names', // MISSING 
  698                 mixedCase               : 'Ignore Words with Mixed Case', // MISSING 
  699                 mixedWithDigits : 'Ignore Words with Numbers', // MISSING 
  700  
  701                 languagesTab    : 'Languages', // MISSING 
  702  
  703                 dictionariesTab : 'Dictionaries', // MISSING 
  704                 dic_field_name  : 'Dictionary name', // MISSING 
  705                 dic_create              : 'Create', // MISSING 
  706                 dic_restore             : 'Restore', // MISSING 
  707                 dic_delete              : 'Delete', // MISSING 
  708                 dic_rename              : 'Rename', // MISSING 
  709                 dic_info                : 'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.', // MISSING 
  710  
  711                 aboutTab                : 'About' // MISSING 
   680                title                   : 'Stavningskontroll medan du skriver', 
   681                opera_title             : 'Stöds ej av Opera', 
   682                enable                  : 'Aktivera SCAYT', 
   683                disable                 : 'Inaktivera SCAYT', 
   684                about                   : 'Om SCAYT', 
   685                toggle                  : 'Växla SCAYT', 
   686                options                 : 'Inställningar', 
   687                langs                   : 'Språk', 
   688                moreSuggestions : 'Fler förslag', 
   689                ignore                  : 'Ignorera', 
   690                ignoreAll               : 'Ignorera alla', 
   691                addWord                 : 'Lägg till ord', 
   692                emptyDic                : 'Ordlistans namn får ej vara tomt.', 
   693 
   694                optionsTab              : 'Inställningar', 
   695                allCaps                 : 'Ignorera alla ord med enbart versaler', 
   696                ignoreDomainNames : 'Ignorera domännamn', 
   697                mixedCase               : 'Ignorera ord med blandat shiftläge', 
   698                mixedWithDigits : 'Ignorera ord med nummer', 
   699 
   700                languagesTab    : 'Språk', 
   701 
   702                dictionariesTab : 'Ordlistor', 
   703                dic_field_name  : 'Ordlistans namn', 
   704                dic_create              : 'Skapa', 
   705                dic_restore             : 'Återställ', 
   706                dic_delete              : 'Ta bort', 
   707                dic_rename              : 'Byt namn', 
   708                dic_info                : 'Inledningsvis lagras ordlistan i en cookie. När ordlista växer till en punkt där det inte kan lagras i en cookie, lagras den på vår server. För att lagra din personliga ordlista på vår server du ska ange ett namn för din ordbok. Om du redan har en lagrad ordbok, skriv namnet och klicka på knappen Återställ.', 
   709 
   710                aboutTab                : 'Om' 
  712711        }, 
  713712 
  714713        about : 
  715714        { 
  716                 title           : 'About CKEditor', // MISSING 
  717                 dlgTitle        : 'About CKEditor', // MISSING 
  718                 moreInfo        : 'For licensing information please visit our web site:', // MISSING 
  719                 copy            : 'Copyright &copy; $1. All rights reserved.' // MISSING 
  720         }, 
  721  
  722         maximize : 'Maximize', // MISSING 
  723         minimize : 'Minimize', // MISSING 
   715                title           : 'Om CKEditor', 
   716                dlgTitle        : 'Om CKEditor', 
   717                moreInfo        : 'För information av licenciering besök vår hemsida:', 
   718                copy            : 'Copyright &copy; $1. Alla rättigheter reserverade.' 
   719        }, 
   720 
   721        maximize : 'Maximera', 
   722        minimize : 'Minimera', 
  724723 
  725724        fakeobjects : 
  726725        { 
  727                 anchor          : 'Anchor', // MISSING 
  728                 flash           : 'Flash Animation', // MISSING 
  729                 iframe          : 'IFrame', // MISSING 
  730                 hiddenfield     : 'Hidden Field', // MISSING 
  731                 unknown         : 'Unknown Object' // MISSING 
  732         }, 
  733  
  734         resize : 'Drag to resize', // MISSING 
   726                anchor          : 'Ankare', 
   727                flash           : 'Flashanimation', 
   728                iframe          : 'iFrame', 
   729                hiddenfield     : 'Gömt fält', 
   730                unknown         : 'Okänt objekt' 
   731        }, 
   732 
   733        resize : 'Dra för att ändra storlek', 
  735734 
  736735        colordialog : 
  737736        { 
  738                 title           : 'Select color', // MISSING 
  739                 options :       'Color Options', // MISSING 
  740                 highlight       : 'Highlight', // MISSING 
  741                 selected        : 'Selected Color', // MISSING 
  742                 clear           : 'Clear' // MISSING 
  743         }, 
  744  
  745         toolbarCollapse : 'Collapse Toolbar', // MISSING 
  746         toolbarExpand   : 'Expand Toolbar', // MISSING 
   737                title           : 'Välj färg', 
   738                options :       'Färgalternativ', 
   739                highlight       : 'Markera', 
   740                selected        : 'Vald färg', 
   741                clear           : 'Rensa' 
   742        }, 
   743 
   744        toolbarCollapse : 'Dölj verktygsfält', 
   745        toolbarExpand   : 'Visa verktygsfält', 
  747746 
  748747        bidi : 
  749748        { 
  750                 ltr : 'Text direction from left to right', // MISSING 
  751                 rtl : 'Text direction from right to left' // MISSING 
   749                ltr : 'Text riktning från vänster till höger', 
   750                rtl : 'Text riktning från höger till vänster' 
  752751        } 
  753752}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy