Changeset 6881 for CKEditor/trunk


Ignore:
Timestamp:
05/08/11 13:35:31 (4 years ago)
Author:
Saare
Message:

#7647: Updated the Slovak language.

Location:
CKEditor/trunk
Files:
3 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/CHANGES.html

  r6876 r6881  
  5757                <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7540">#7540</a> : Paste from Word introduces wrong spaces.</li> 
  5858                <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7697">#7697</a> : Successive calls of replace() where not working after SCAYT context menu initialization.</li> 
   59                <li>Updated the following language files:<ul> 
   60                        <li><a href="http://dev.ckeditor.com/ticket/7647">#7647</a> : Slovak;</li> 
   61                </ul></li> 
  5962        </ul> 
  6063        <h3> 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r6639 r6881  
  4848ro.js      Found: 289 Missing: 233 
  4949ru.js      Found: 451 Missing: 71 
  50 sk.js      Found: 290 Missing: 232 
   50sk.js      Found: 334 Missing: 188 
  5151sl.js      Found: 394 Missing: 128 
  5252sr-latn.js Found: 264 Missing: 258 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/sk.js

  r6427 r6881  
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it. 
  3333         */ 
  34         editorTitle : 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.', // MISSING 
   34        editorTitle : 'Rich text editor, %1, stlačte ALT 0 pre nápovedu.', 
  3535 
  3636        // ARIA descriptions. 
   
  5757        horizontalrule  : 'Vložiť vodorovnú čiaru', 
  5858        pagebreak               : 'Vložiť oddeľovač stránky', 
  59         pagebreakAlt            : 'Page Break', // MISSING 
   59        pagebreakAlt            : 'Zalomenie strany', 
  6060        unlink                  : 'Odstrániť odkaz', 
  6161        undo                    : 'Späť', 
   
  9494                ok                              : 'OK', 
  9595                cancel                  : 'Zrušiť', 
  96                 close                   : 'Close', // MISSING 
  97                 preview                 : 'Preview', // MISSING 
   96                close                   : 'Zatvorit', 
   97                preview                 : 'Náhľad', 
  9898                generalTab              : 'Hlavné', 
  9999                advancedTab             : 'Rozšírené', 
  100                 validateNumberFailed : 'This value is not a number.', // MISSING 
  101                 confirmNewPage  : 'Any unsaved changes to this content will be lost. Are you sure you want to load new page?', // MISSING 
  102                 confirmCancel   : 'Some of the options have been changed. Are you sure to close the dialog?', // MISSING 
   100                validateNumberFailed : 'Hodnota nieje číslo.', 
   101                confirmNewPage  : 'Prajete si načítat novú stránku? Všetky neuložené zmeny budú stratené. ', 
   102                confirmCancel   : 'Niektore možnosti boli zmenené. Naozaj chcete zavrieť okno?', 
  103103                options                 : 'Options', // MISSING 
  104104                target                  : 'Target', // MISSING 
   
  120120                alignMiddle             : 'Na stred', 
  121121                alignBottom             : 'Dole', 
  122                 invalidHeight   : 'Height must be a number.', // MISSING 
  123                 invalidWidth    : 'Width must be a number.', // MISSING 
   122                invalidHeight   : 'Výška musí byť číslo.', 
   123                invalidWidth    : 'Šírka musí byť číslo.', 
  124124 
  125125                // Put the voice-only part of the label in the span. 
   
  137137                toolbar         : 'Vložiť špeciálne znaky', 
  138138                title           : 'Výber špeciálneho znaku', 
  139                 options : 'Special Character Options' // MISSING 
   139                options : 'Možnosti špecíalneho znaku' 
  140140        }, 
  141141 
   
  160160                targetPopupName : 'Názov vyskakovacieho okna', 
  161161                popupFeatures   : 'Vlastnosti vyskakovacieho okna', 
  162                 popupResizable  : 'Resizable', // MISSING 
   162                popupResizable  : 'Meniteľná veľkosť', 
  163163                popupStatusBar  : 'Stavový riadok', 
  164164                popupLocationBar: 'Panel umiestnenia', 
   
  208208        list: 
  209209        { 
  210                 numberedTitle           : 'Numbered List Properties', // MISSING 
   210                numberedTitle           : 'Vlastnosti číselného zoznamu', 
  211211                bulletedTitle           : 'Bulleted List Properties', // MISSING 
  212                 type                            : 'Type', // MISSING 
  213                 start                           : 'Start', // MISSING 
  214                 validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', // MISSING 
   212                type                            : 'Druh', 
   213                start                           : 'Začiatok', 
   214                validateStartNumber                             :'Začiatočné číslo číselného zoznamu musí byť celé číslo.', 
  215215                circle                          : 'Circle', // MISSING 
  216216                disc                            : 'Disc', // MISSING 
   
  242242                matchCyclic                     : 'Match cyclic', // MISSING 
  243243                replaceAll                      : 'Nahradiť všetko', 
  244                 replaceSuccessMsg       : '%1 occurrence(s) replaced.' // MISSING 
   244                replaceSuccessMsg       : '%1 výskyt(ov) nahradených.' 
  245245        }, 
  246246 
   
  262262                caption         : 'Popis', 
  263263                summary         : 'Prehľad', 
  264                 headers         : 'Headers', // MISSING 
  265                 headersNone             : 'None', // MISSING 
  266                 headersColumn   : 'First column', // MISSING 
  267                 headersRow              : 'First Row', // MISSING 
  268                 headersBoth             : 'Both', // MISSING 
  269                 invalidRows             : 'Number of rows must be a number greater than 0.', // MISSING 
  270                 invalidCols             : 'Number of columns must be a number greater than 0.', // MISSING 
  271                 invalidBorder   : 'Border size must be a number.', // MISSING 
  272                 invalidWidth    : 'Table width must be a number.', // MISSING 
  273                 invalidHeight   : 'Table height must be a number.', // MISSING 
  274                 invalidCellSpacing      : 'Cell spacing must be a number.', // MISSING 
  275                 invalidCellPadding      : 'Cell padding must be a number.', // MISSING 
   264                headers         : 'Hlavička', 
   265                headersNone             : 'Žiadne', 
   266                headersColumn   : 'Prvý stĺpec', 
   267                headersRow              : 'Prvý riadok', 
   268                headersBoth             : 'Obe', 
   269                invalidRows             : 'Počet riadkov musí byť číslo väčšie ako 0.', 
   270                invalidCols             : 'Počet stĺpcov musí byť číslo väčšie ako 0.', 
   271                invalidBorder   : 'Širka rámu musí byť celé číslo.', 
   272                invalidWidth    : 'Širka tabuľky musí byť číslo.', 
   273                invalidHeight   : 'Výška tabuľky musí byť číslo.', 
   274                invalidCellSpacing      : 'Medzera mädzi bunkami (spacing) musí byť číslo.', 
   275                invalidCellPadding      : 'Odsadenie v bunkách (padding) musí byť číslo.', 
  276276 
  277277                cell : 
   
  351351                action          : 'Akcie', 
  352352                method          : 'Metóda', 
  353                 encoding        : 'Encoding' // MISSING 
   353                encoding        : 'Kódovanie' 
  354354        }, 
  355355 
   
  476476                toolbar                 : 'Kontrola pravopisu', 
  477477                title                   : 'Spell Check', // MISSING 
  478                 notAvailable    : 'Sorry, but service is unavailable now.', // MISSING 
  479                 errorLoading    : 'Error loading application service host: %s.', // MISSING 
   478                notAvailable    : 'Služba práve nieje dostupná.', 
   479                errorLoading    : 'Chyba pri načítaní slovníka z adresy: %s.', 
  480480                notInDic                : 'Nie je v slovníku', 
  481481                changeTo                : 'Zmeniť na', 
   
  498498                toolbar : 'Smajlíky', 
  499499                title   : 'Vkladanie smajlíkov', 
  500                 options : 'Smiley Options' // MISSING 
   500                options : 'Možnosti smajlíkov' 
  501501        }, 
  502502 
   
  529529                pasteMsg        : 'Prosím vložte nasledovný rámček použitím klávesnice (<STRONG>Ctrl/Cmd+V</STRONG>) a stlačte <STRONG>OK</STRONG>.', 
  530530                securityMsg     : 'Bezpečnostné nastavenia Vášho prehliadača nedovoľujú editoru pristupovať priamo k datám v schránke. Musíte ich vložiť znovu do tohto okna.', 
  531                 pasteArea       : 'Paste Area' // MISSING 
   531                pasteArea       : 'Vložiť pole' 
  532532        }, 
  533533 
  534534        pastefromword : 
  535535        { 
  536                 confirmCleanup  : 'The text you want to paste seems to be copied from Word. Do you want to clean it before pasting?', // MISSING 
   536                confirmCleanup  : 'Vkladaný text vyzerá byť skopírovaný z Wordu. Chcete ho automaticky vyčistiť pred vkladaním?', 
  537537                toolbar                 : 'Vložiť z Wordu', 
  538538                title                   : 'Vložiť z Wordu', 
  539                 error                   : 'It was not possible to clean up the pasted data due to an internal error' // MISSING 
   539                error                   : 'Nastala chyba pri čistení údajov. Nie je možné vyčistiť vložené údaje.' 
  540540        }, 
  541541 
   
  550550                button                  : 'Šablóny', 
  551551                title                   : 'Šablóny obsahu', 
  552                 options : 'Template Options', // MISSING 
   552                options : 'Vlastnosti šablóny', 
  553553                insertOption    : 'Nahradiť aktuálny obsah', 
  554554                selectPromptMsg : 'Prosím vyberte šablóny na otvorenie v editore<br>(súšasný obsah bude stratený):', 
   
  603603        iframe : 
  604604        { 
  605                 title           : 'IFrame Properties', // MISSING 
   605                title           : 'IFrame - vlastnosti', 
  606606                toolbar         : 'IFrame', // MISSING 
  607                 noUrl           : 'Please type the iframe URL', // MISSING 
  608                 scrolling       : 'Enable scrollbars', // MISSING 
  609                 border          : 'Show frame border' // MISSING 
   607                noUrl           : 'Vložte URL pre iframe', 
   608                scrolling       : 'Povoliť skrolovanie', 
   609                border          : 'Zobraziť orámovanie' 
  610610        }, 
  611611 
   
  620620        { 
  621621                label           : 'Veľkosť', 
  622                 voiceLabel      : 'Font Size', // MISSING 
   622                voiceLabel      : 'Veľkosť písma', 
  623623                panelTitle      : 'Veľkosť' 
  624624        }, 
   
  628628                textColorTitle  : 'Farba textu', 
  629629                bgColorTitle    : 'Farba pozadia', 
  630                 panelTitle              : 'Colors', // MISSING 
   630                panelTitle              : 'Farby', 
  631631                auto                    : 'Automaticky', 
  632632                more                    : 'Viac farieb...' 
   
  720720        }, 
  721721 
  722         maximize : 'Maximize', // MISSING 
  723         minimize : 'Minimize', // MISSING 
   722        maximize : 'Maximalizovať', 
   723        minimize : 'Minimalizovať', 
  724724 
  725725        fakeobjects : 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy