Changeset 6982


Ignore:
Timestamp:
05/27/11 16:02:44 (4 years ago)
Author:
Anna
Message:

Polish translation updated.

Location:
CKEditor/trunk/_source/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r6980 r6982  
  4444nl.js      Found: 568 Missing: 3 
  4545no.js      Found: 517 Missing: 54 
  46 pl.js      Found: 568 Missing: 3 
   46pl.js      Found: 571 Missing: 0 
  4747pt-br.js   Found: 502 Missing: 69 
  4848pt.js      Found: 270 Missing: 301 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/pl.js

  r6981 r6982  
  5858        pagebreak               : 'Wstaw pdodział strony', 
  5959        pagebreakAlt            : 'Wstaw podział strony', 
  60         unlink                  : 'Usuń hiperłącze', 
   60        unlink                  : 'Usuń odnośnik', 
  6161        undo                    : 'Cofnij', 
  6262        redo                    : 'Ponów', 
   
  122122                invalidHeight   : 'Wysokość musi być liczbą.', 
  123123                invalidWidth    : 'Szerokość musi być liczbą.', 
  124                 invalidCssLength        : 'Specified value must be a valid CSS length unit.', // MISSING 
  125                 invalidHtmlLength       : 'Specified value must be either a number in pixels or a percentage value.', // MISSING 
   124                invalidCssLength        : 'Podana wartość musi być poprawną jednostką długości zgodną z CSS.', 
   125                invalidHtmlLength       : 'Podana wartość musi być wyrażona w pikselach lub wartościach procentowych.', 
  126126 
  127127                // Put the voice-only part of the label in the span. 
   
  145145        link : 
  146146        { 
  147                 toolbar         : 'Wstaw/edytuj hiperłącze', 
   147                toolbar         : 'Wstaw/edytuj odnośnik', 
  148148                other           : '<inny>', 
  149                 menu            : 'Edytuj hiperłącze', 
  150                 title           : 'Hiperłącze', 
   149                menu            : 'Edytuj odnośnik', 
   150                title           : 'Odnośnik', 
  151151                info            : 'Informacje ', 
  152152                target          : 'Obiekt docelowy', 
  153153                upload          : 'Wyślij', 
  154154                advanced        : 'Zaawansowane', 
  155                 type            : 'Typ hiperłącza', 
   155                type            : 'Typ odnośnika', 
  156156                toUrl           : 'Adres URL', 
  157157                toAnchor        : 'Odnośnik wewnątrz strony (kotwica)', 
   
  205205                name            : 'Nazwa kotwicy', 
  206206                errorName       : 'Wpisz nazwę kotwicy', 
  207                 remove          : 'Remove Anchor' // MISSING 
   207                remove          : 'Usuń kotwicę' 
  208208        }, 
  209209 
   
  420420                vSpace          : 'Odstęp pionowy', 
  421421                alertUrl        : 'Podaj adres obrazka.', 
  422                 linkTab         : 'Hiperłącze', 
   422                linkTab         : 'Odnośnik', 
  423423                button2Img      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony przycisk graficzny do zwykłego obrazka?', 
  424424                img2Button      : 'Czy chcesz przekonwertować zaznaczony obrazek do przycisku graficznego?', 
   
  756756                basicstyles : 'Style podstawowe', 
  757757                paragraph : 'Akapit', 
  758                 links : 'Hiperłącza', 
   758                links : 'Odnośniki', 
  759759                insert : 'Wstawianie', 
  760760                styles : 'Style', 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy