Ticket #1335: nl.patch

File nl.patch, 4.4 KB (added by Frederico Caldeira Knabben, 16 years ago)

Patch file for the contribution

 • editor/lang/_translationstatus.txt

   
  5656mn.js      Found: 226   Missing: 186
  5757ms.js      Found: 352   Missing: 60
  5858nb.js      Found: 396   Missing: 16
  59 nl.js      Found: 397   Missing: 15
   59nl.js      Found: 412   Missing: 0
  6060no.js      Found: 396   Missing: 16
  6161pl.js      Found: 382   Missing: 30
  6262pt-br.js   Found: 397   Missing: 15
 • editor/lang/nl.js

   
  4545InsertLink                      : "Link invoegen/wijzigen",
  4646RemoveLink                      : "Link verwijderen",
  4747Anchor                          : "Interne link",
  48 AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING
   48AnchorDelete            : "Anker verwijderen",
  4949InsertImageLbl          : "Afbeelding",
  5050InsertImage                     : "Afbeelding invoegen/wijzigen",
  5151InsertFlashLbl          : "Flash",
   
  5353InsertTableLbl          : "Tabel",
  5454InsertTable                     : "Tabel invoegen/wijzigen",
  5555InsertLineLbl           : "Lijn",
  56 InsertLine                      : "Invoegen horizontale lijn",
   56InsertLine                      : "Horizontale lijn invoegen",
  5757InsertSpecialCharLbl: "Speciale tekens",
  5858InsertSpecialChar       : "Speciaal teken invoegen",
  5959InsertSmileyLbl         : "Smiley",
   
  7171BlockJustify            : "Uitvullen",
  7272DecreaseIndent          : "Inspringen verkleinen",
  7373IncreaseIndent          : "Inspringen vergroten",
  74 Blockquote                      : "Blockquote", //MISSING
   74Blockquote                      : "Citaatblok",
  7575Undo                            : "Ongedaan maken",
  7676Redo                            : "Opnieuw uitvoeren",
  7777NumberedListLbl         : "Genummerde lijst",
   
  105105ImageButton             : "Afbeeldingsknop",
  106106
  107107FitWindow               : "De editor maximaliseren",
  108 ShowBlocks              : "Show Blocks",        //MISSING
   108ShowBlocks              : "Toon blokken",
  109109
  110110// Context Menu
  111111EditLink                        : "Link wijzigen",
  112112CellCM                          : "Cel",
  113113RowCM                           : "Rij",
  114114ColumnCM                        : "Kolom",
  115 InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING
  116 InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING
   115InsertRowAfter          : "Voeg rij in achter",
   116InsertRowBefore         : "Voeg rij in voor",
  117117DeleteRows                      : "Rijen verwijderen",
  118 InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING
  119 InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING
   118InsertColumnAfter       : "Voeg kolom in achter",
   119InsertColumnBefore      : "Voeg kolom in voor",
  120120DeleteColumns           : "Kolommen verwijderen",
  121 InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING
  122 InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING
   121InsertCellAfter         : "Voeg cel in achter",
   122InsertCellBefore        : "Voeg cel in voor",
  123123DeleteCells                     : "Cellen verwijderen",
  124124MergeCells                      : "Cellen samenvoegen",
  125 MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING
  126 MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING
  127 HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING
  128 VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING
   125MergeRight                      : "Voeg samen naar rechts",
   126MergeDown                       : "Voeg samen naar beneden",
   127HorizontalSplitCell     : "Splits cellen horizontaal",
   128VerticalSplitCell       : "Splits cellen verticaal",
  129129TableDelete                     : "Tabel verwijderen",
  130130CellProperties          : "Eigenschappen cel",
  131131TableProperties         : "Eigenschappen tabel",
   
  332332DlgCellBtnSelect        : "Selecteren...",
  333333
  334334// Find and Replace Dialog
  335 DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING
   335DlgFindAndReplaceTitle  : "Zoeken en vervangen",
  336336
  337337// Find Dialog
  338338DlgFindTitle            : "Zoeken",
   
  355355PasteAsText             : "Plakken als platte tekst",
  356356PasteFromWord   : "Plakken als Word-gegevens",
  357357
  358 DlgPasteMsg2    : "Plak de tekst in het volgende vak gebruik makend van je toetstenbord (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) en klik op <STRONG>OK</STRONG>.",
  359 DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING
   358DlgPasteMsg2    : "Plak de tekst in het volgende vak gebruik makend van je toetstenbord (<strong>Ctrl+V</strong>) en klik op <strong>OK</strong>.",
   359DlgPasteSec             : "Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.",
  360360DlgPasteIgnoreFont              : "Negeer \"Font Face\"-definities",
  361361DlgPasteRemoveStyles    : "Verwijder \"Style\"-definities",
  362362DlgPasteCleanBox                : "Vak opschonen",
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy