Ticket #1335: nl.txt

File nl.txt, 18.0 KB (added by Aaron van Geffen, 16 years ago)
Line 
1/*
2 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
3 * Copyright (C) 2003-2007 Frederico Caldeira Knabben
4 *
5 * == BEGIN LICENSE ==
6 *
7 * Licensed under the terms of any of the following licenses at your
8 * choice:
9 *
10 *  - GNU General Public License Version 2 or later (the "GPL")
11 *    http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
12 *
13 *  - GNU Lesser General Public License Version 2.1 or later (the "LGPL")
14 *    http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
15 *
16 *  - Mozilla Public License Version 1.1 or later (the "MPL")
17 *    http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html
18 *
19 * == END LICENSE ==
20 *
21 * Dutch language file.
22 */
23
24var FCKLang =
25{
26// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
27Dir                                     : "ltr",
28
29ToolbarCollapse         : "Menubalk inklappen",
30ToolbarExpand           : "Menubalk uitklappen",
31
32// Toolbar Items and Context Menu
33Save                            : "Opslaan",
34NewPage                         : "Nieuwe pagina",
35Preview                         : "Voorbeeld",
36Cut                                     : "Knippen",
37Copy                            : "Kopiëren",
38Paste                           : "Plakken",
39PasteText                       : "Plakken als platte tekst",
40PasteWord                       : "Plakken als Word-gegevens",
41Print                           : "Printen",
42SelectAll                       : "Alles selecteren",
43RemoveFormat            : "Opmaak verwijderen",
44InsertLinkLbl           : "Link",
45InsertLink                      : "Link invoegen/wijzigen",
46RemoveLink                      : "Link verwijderen",
47Anchor                          : "Interne link",
48AnchorDelete            : "Anker verwijderen",
49InsertImageLbl          : "Afbeelding",
50InsertImage                     : "Afbeelding invoegen/wijzigen",
51InsertFlashLbl          : "Flash",
52InsertFlash                     : "Flash invoegen/wijzigen",
53InsertTableLbl          : "Tabel",
54InsertTable                     : "Tabel invoegen/wijzigen",
55InsertLineLbl           : "Lijn",
56InsertLine                      : "Horizontale lijn invoegen",
57InsertSpecialCharLbl: "Speciale tekens",
58InsertSpecialChar       : "Speciaal teken invoegen",
59InsertSmileyLbl         : "Smiley",
60InsertSmiley            : "Smiley invoegen",
61About                           : "Over FCKeditor",
62Bold                            : "Vet",
63Italic                          : "Schuingedrukt",
64Underline                       : "Onderstreept",
65StrikeThrough           : "Doorhalen",
66Subscript                       : "Subscript",
67Superscript                     : "Superscript",
68LeftJustify                     : "Links uitlijnen",
69CenterJustify           : "Centreren",
70RightJustify            : "Rechts uitlijnen",
71BlockJustify            : "Uitvullen",
72DecreaseIndent          : "Inspringen verkleinen",
73IncreaseIndent          : "Inspringen vergroten",
74Blockquote                      : "Citaatblok",
75Undo                            : "Ongedaan maken",
76Redo                            : "Opnieuw uitvoeren",
77NumberedListLbl         : "Genummerde lijst",
78NumberedList            : "Genummerde lijst invoegen/verwijderen",
79BulletedListLbl         : "Opsomming",
80BulletedList            : "Opsomming invoegen/verwijderen",
81ShowTableBorders        : "Randen tabel weergeven",
82ShowDetails                     : "Details weergeven",
83Style                           : "Stijl",
84FontFormat                      : "Opmaak",
85Font                            : "Lettertype",
86FontSize                        : "Grootte",
87TextColor                       : "Tekstkleur",
88BGColor                         : "Achtergrondkleur",
89Source                          : "Code",
90Find                            : "Zoeken",
91Replace                         : "Vervangen",
92SpellCheck                      : "Spellingscontrole",
93UniversalKeyboard       : "Universeel toetsenbord",
94PageBreakLbl            : "Pagina-einde",
95PageBreak                       : "Pagina-einde invoegen",
96
97Form                    : "Formulier",
98Checkbox                : "Aanvinkvakje",
99RadioButton             : "Selectievakje",
100TextField               : "Tekstveld",
101Textarea                : "Tekstvak",
102HiddenField             : "Verborgen veld",
103Button                  : "Knop",
104SelectionField  : "Selectieveld",
105ImageButton             : "Afbeeldingsknop",
106
107FitWindow               : "De editor maximaliseren",
108ShowBlocks              : "Toon blokken",
109
110// Context Menu
111EditLink                        : "Link wijzigen",
112CellCM                          : "Cel",
113RowCM                           : "Rij",
114ColumnCM                        : "Kolom",
115InsertRowAfter          : "Voeg rij in achter",
116InsertRowBefore         : "Voeg rij in voor",
117DeleteRows                      : "Rijen verwijderen",
118InsertColumnAfter       : "Voeg kolom in achter",
119InsertColumnBefore      : "Voeg kolom in voor",
120DeleteColumns           : "Kolommen verwijderen",
121InsertCellAfter         : "Voeg cel in achter",
122InsertCellBefore        : "Voeg cel in voor",
123DeleteCells                     : "Cellen verwijderen",
124MergeCells                      : "Cellen samenvoegen",
125MergeRight                      : "Voeg samen naar rechts",
126MergeDown                       : "Voeg samen naar beneden",
127HorizontalSplitCell     : "Splits cellen horizontaal",
128VerticalSplitCell       : "Splits cellen verticaal",
129TableDelete                     : "Tabel verwijderen",
130CellProperties          : "Eigenschappen cel",
131TableProperties         : "Eigenschappen tabel",
132ImageProperties         : "Eigenschappen afbeelding",
133FlashProperties         : "Eigenschappen Flash",
134
135AnchorProp                      : "Eigenschappen interne link",
136ButtonProp                      : "Eigenschappen knop",
137CheckboxProp            : "Eigenschappen aanvinkvakje",
138HiddenFieldProp         : "Eigenschappen verborgen veld",
139RadioButtonProp         : "Eigenschappen selectievakje",
140ImageButtonProp         : "Eigenschappen afbeeldingsknop",
141TextFieldProp           : "Eigenschappen tekstveld",
142SelectionFieldProp      : "Eigenschappen selectieveld",
143TextareaProp            : "Eigenschappen tekstvak",
144FormProp                        : "Eigenschappen formulier",
145
146FontFormats                     : "Normaal;Met opmaak;Adres;Kop 1;Kop 2;Kop 3;Kop 4;Kop 5;Kop 6;Normaal (DIV)",         //REVIEW : Check _getfontformat.html
147
148// Alerts and Messages
149ProcessingXHTML         : "Bezig met verwerken XHTML. Even geduld aub...",
150Done                            : "Klaar",
151PasteWordConfirm        : "De tekst die je plakte lijkt gekopieerd uit te zijn Word. Wil je de tekst opschonen voordat deze geplakt wordt?",
152NotCompatiblePaste      : "Deze opdracht is beschikbaar voor Internet Explorer versie 5.5 of hoger. Wil je plakken zonder op te schonen?",
153UnknownToolbarItem      : "Onbekend item op menubalk \"%1\"",
154UnknownCommand          : "Onbekende opdrachtnaam: \"%1\"",
155NotImplemented          : "Opdracht niet geïmplementeerd.",
156UnknownToolbarSet       : "Menubalk \"%1\" bestaat niet.",
157NoActiveX                       : "De beveilingsinstellingen van je browser zouden sommige functies van de editor kunnen beperken. De optie \"Activeer ActiveX-elementen en plug-ins\" dient ingeschakeld te worden. Het kan zijn dat er nu functies ontbreken of niet werken.",
158BrowseServerBlocked : "De bestandsbrowser kon niet geopend worden. Zorg ervoor dat pop-up-blokkeerders uit staan.",
159DialogBlocked           : "Kan het dialoogvenster niet weergeven. Zorg ervoor dat pop-up-blokkeerders uit staan.",
160
161// Dialogs
162DlgBtnOK                        : "OK",
163DlgBtnCancel            : "Annuleren",
164DlgBtnClose                     : "Afsluiten",
165DlgBtnBrowseServer      : "Bladeren op server",
166DlgAdvancedTag          : "Geavanceerd",
167DlgOpOther                      : "<Anders>",
168DlgInfoTab                      : "Informatie",
169DlgAlertUrl                     : "Geef URL op",
170
171// General Dialogs Labels
172DlgGenNotSet            : "<niet ingevuld>",
173DlgGenId                        : "Kenmerk",
174DlgGenLangDir           : "Schrijfrichting",
175DlgGenLangDirLtr        : "Links naar rechts (LTR)",
176DlgGenLangDirRtl        : "Rechts naar links (RTL)",
177DlgGenLangCode          : "Taalcode",
178DlgGenAccessKey         : "Toegangstoets",
179DlgGenName                      : "Naam",
180DlgGenTabIndex          : "Tabvolgorde",
181DlgGenLongDescr         : "Lange URL-omschrijving",
182DlgGenClass                     : "Stylesheet-klassen",
183DlgGenTitle                     : "Aanbevolen titel",
184DlgGenContType          : "Aanbevolen content-type",
185DlgGenLinkCharset       : "Karakterset van gelinkte bron",
186DlgGenStyle                     : "Stijl",
187
188// Image Dialog
189DlgImgTitle                     : "Eigenschappen afbeelding",
190DlgImgInfoTab           : "Informatie afbeelding",
191DlgImgBtnUpload         : "Naar server verzenden",
192DlgImgURL                       : "URL",
193DlgImgUpload            : "Upload",
194DlgImgAlt                       : "Alternatieve tekst",
195DlgImgWidth                     : "Breedte",
196DlgImgHeight            : "Hoogte",
197DlgImgLockRatio         : "Afmetingen vergrendelen",
198DlgBtnResetSize         : "Afmetingen resetten",
199DlgImgBorder            : "Rand",
200DlgImgHSpace            : "HSpace",
201DlgImgVSpace            : "VSpace",
202DlgImgAlign                     : "Uitlijning",
203DlgImgAlignLeft         : "Links",
204DlgImgAlignAbsBottom: "Absoluut-onder",
205DlgImgAlignAbsMiddle: "Absoluut-midden",
206DlgImgAlignBaseline     : "Basislijn",
207DlgImgAlignBottom       : "Beneden",
208DlgImgAlignMiddle       : "Midden",
209DlgImgAlignRight        : "Rechts",
210DlgImgAlignTextTop      : "Boven tekst",
211DlgImgAlignTop          : "Boven",
212DlgImgPreview           : "Voorbeeld",
213DlgImgAlertUrl          : "Geef de URL van de afbeelding",
214DlgImgLinkTab           : "Link",
215
216// Flash Dialog
217DlgFlashTitle           : "Eigenschappen Flash",
218DlgFlashChkPlay         : "Automatisch afspelen",
219DlgFlashChkLoop         : "Herhalen",
220DlgFlashChkMenu         : "Flashmenu\'s inschakelen",
221DlgFlashScale           : "Schaal",
222DlgFlashScaleAll        : "Alles tonen",
223DlgFlashScaleNoBorder   : "Geen rand",
224DlgFlashScaleFit        : "Precies passend",
225
226// Link Dialog
227DlgLnkWindowTitle       : "Link",
228DlgLnkInfoTab           : "Linkomschrijving",
229DlgLnkTargetTab         : "Doel",
230
231DlgLnkType                      : "Linktype",
232DlgLnkTypeURL           : "URL",
233DlgLnkTypeAnchor        : "Interne link in pagina",
234DlgLnkTypeEMail         : "E-mail",
235DlgLnkProto                     : "Protocol",
236DlgLnkProtoOther        : "<anders>",
237DlgLnkURL                       : "URL",
238DlgLnkAnchorSel         : "Kies een interne link",
239DlgLnkAnchorByName      : "Op naam interne link",
240DlgLnkAnchorById        : "Op kenmerk interne link",
241DlgLnkNoAnchors         : "(Geen interne links in document gevonden)",          //REVIEW : Change < and > with ( and )
242DlgLnkEMail                     : "E-mailadres",
243DlgLnkEMailSubject      : "Onderwerp bericht",
244DlgLnkEMailBody         : "Inhoud bericht",
245DlgLnkUpload            : "Upload",
246DlgLnkBtnUpload         : "Naar de server versturen",
247
248DlgLnkTarget            : "Doel",
249DlgLnkTargetFrame       : "<frame>",
250DlgLnkTargetPopup       : "<popup window>",
251DlgLnkTargetBlank       : "Nieuw venster (_blank)",
252DlgLnkTargetParent      : "Origineel venster (_parent)",
253DlgLnkTargetSelf        : "Zelfde venster (_self)",
254DlgLnkTargetTop         : "Hele venster (_top)",
255DlgLnkTargetFrameName   : "Naam doelframe",
256DlgLnkPopWinName        : "Naam popupvenster",
257DlgLnkPopWinFeat        : "Instellingen popupvenster",
258DlgLnkPopResize         : "Grootte wijzigen",
259DlgLnkPopLocation       : "Locatiemenu",
260DlgLnkPopMenu           : "Menubalk",
261DlgLnkPopScroll         : "Schuifbalken",
262DlgLnkPopStatus         : "Statusbalk",
263DlgLnkPopToolbar        : "Menubalk",
264DlgLnkPopFullScrn       : "Volledig scherm (IE)",
265DlgLnkPopDependent      : "Afhankelijk (Netscape)",
266DlgLnkPopWidth          : "Breedte",
267DlgLnkPopHeight         : "Hoogte",
268DlgLnkPopLeft           : "Positie links",
269DlgLnkPopTop            : "Positie boven",
270
271DlnLnkMsgNoUrl          : "Geef de link van de URL",
272DlnLnkMsgNoEMail        : "Geef een e-mailadres",
273DlnLnkMsgNoAnchor       : "Selecteer een interne link",
274DlnLnkMsgInvPopName     : "De naam van de popup moet met een alfa-numerieke waarde beginnen, en mag geen spaties bevatten.",
275
276// Color Dialog
277DlgColorTitle           : "Selecteer kleur",
278DlgColorBtnClear        : "Opschonen",
279DlgColorHighlight       : "Accentueren",
280DlgColorSelected        : "Geselecteerd",
281
282// Smiley Dialog
283DlgSmileyTitle          : "Smiley invoegen",
284
285// Special Character Dialog
286DlgSpecialCharTitle     : "Selecteer speciaal teken",
287
288// Table Dialog
289DlgTableTitle           : "Eigenschappen tabel",
290DlgTableRows            : "Rijen",
291DlgTableColumns         : "Kolommen",
292DlgTableBorder          : "Breedte rand",
293DlgTableAlign           : "Uitlijning",
294DlgTableAlignNotSet     : "<Niet ingevoerd>",
295DlgTableAlignLeft       : "Links",
296DlgTableAlignCenter     : "Centreren",
297DlgTableAlignRight      : "Rechts",
298DlgTableWidth           : "Breedte",
299DlgTableWidthPx         : "pixels",
300DlgTableWidthPc         : "procent",
301DlgTableHeight          : "Hoogte",
302DlgTableCellSpace       : "Afstand tussen cellen",
303DlgTableCellPad         : "Afstand vanaf rand cel",
304DlgTableCaption         : "Naam",
305DlgTableSummary         : "Samenvatting",
306
307// Table Cell Dialog
308DlgCellTitle            : "Eigenschappen cel",
309DlgCellWidth            : "Breedte",
310DlgCellWidthPx          : "pixels",
311DlgCellWidthPc          : "procent",
312DlgCellHeight           : "Hoogte",
313DlgCellWordWrap         : "Afbreken woorden",
314DlgCellWordWrapNotSet   : "<Niet ingevoerd>",
315DlgCellWordWrapYes      : "Ja",
316DlgCellWordWrapNo       : "Nee",
317DlgCellHorAlign         : "Horizontale uitlijning",
318DlgCellHorAlignNotSet   : "<Niet ingevoerd>",
319DlgCellHorAlignLeft     : "Links",
320DlgCellHorAlignCenter   : "Centreren",
321DlgCellHorAlignRight: "Rechts",
322DlgCellVerAlign         : "Verticale uitlijning",
323DlgCellVerAlignNotSet   : "<Niet ingevoerd>",
324DlgCellVerAlignTop      : "Boven",
325DlgCellVerAlignMiddle   : "Midden",
326DlgCellVerAlignBottom   : "Beneden",
327DlgCellVerAlignBaseline : "Basislijn",
328DlgCellRowSpan          : "Overkoepeling rijen",
329DlgCellCollSpan         : "Overkoepeling kolommen",
330DlgCellBackColor        : "Achtergrondkleur",
331DlgCellBorderColor      : "Randkleur",
332DlgCellBtnSelect        : "Selecteren...",
333
334// Find and Replace Dialog
335DlgFindAndReplaceTitle  : "Zoeken en vervangen",
336
337// Find Dialog
338DlgFindTitle            : "Zoeken",
339DlgFindFindBtn          : "Zoeken",
340DlgFindNotFoundMsg      : "De opgegeven tekst is niet gevonden.",
341
342// Replace Dialog
343DlgReplaceTitle                 : "Vervangen",
344DlgReplaceFindLbl               : "Zoeken naar:",
345DlgReplaceReplaceLbl    : "Vervangen met:",
346DlgReplaceCaseChk               : "Hoofdlettergevoelig",
347DlgReplaceReplaceBtn    : "Vervangen",
348DlgReplaceReplAllBtn    : "Alles vervangen",
349DlgReplaceWordChk               : "Hele woord moet voorkomen",
350
351// Paste Operations / Dialog
352PasteErrorCut   : "De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch knippen. Gebruik de sneltoets Ctrl+X van het toetsenbord.",
353PasteErrorCopy  : "De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch kopiëren. Gebruik de sneltoets Ctrl+C van het toetsenbord.",
354
355PasteAsText             : "Plakken als platte tekst",
356PasteFromWord   : "Plakken als Word-gegevens",
357
358DlgPasteMsg2    : "Plak de tekst in het volgende vak gebruik makend van je toetstenbord (<strong>Ctrl+V</strong>) en klik op <strong>OK</strong>.",
359DlgPasteSec             : "Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.",
360DlgPasteIgnoreFont              : "Negeer \"Font Face\"-definities",
361DlgPasteRemoveStyles    : "Verwijder \"Style\"-definities",
362DlgPasteCleanBox                : "Vak opschonen",
363
364// Color Picker
365ColorAutomatic  : "Automatisch",
366ColorMoreColors : "Meer kleuren...",
367
368// Document Properties
369DocProps                : "Eigenschappen document",
370
371// Anchor Dialog
372DlgAnchorTitle          : "Eigenschappen interne link",
373DlgAnchorName           : "Naam interne link",
374DlgAnchorErrorName      : "Geef de naam van de interne link op",
375
376// Speller Pages Dialog
377DlgSpellNotInDic                : "Niet in het woordenboek",
378DlgSpellChangeTo                : "Wijzig in",
379DlgSpellBtnIgnore               : "Negeren",
380DlgSpellBtnIgnoreAll    : "Alles negeren",
381DlgSpellBtnReplace              : "Vervangen",
382DlgSpellBtnReplaceAll   : "Alles vervangen",
383DlgSpellBtnUndo                 : "Ongedaan maken",
384DlgSpellNoSuggestions   : "-Geen suggesties-",
385DlgSpellProgress                : "Bezig met spellingscontrole...",
386DlgSpellNoMispell               : "Klaar met spellingscontrole: geen fouten gevonden",
387DlgSpellNoChanges               : "Klaar met spellingscontrole: geen woorden aangepast",
388DlgSpellOneChange               : "Klaar met spellingscontrole: één woord aangepast",
389DlgSpellManyChanges             : "Klaar met spellingscontrole: %1 woorden aangepast",
390
391IeSpellDownload                 : "De spellingscontrole niet geïnstalleerd. Wil je deze nu downloaden?",
392
393// Button Dialog
394DlgButtonText           : "Tekst (waarde)",
395DlgButtonType           : "Soort",
396DlgButtonTypeBtn        : "Knop",
397DlgButtonTypeSbm        : "Versturen",
398DlgButtonTypeRst        : "Leegmaken",
399
400// Checkbox and Radio Button Dialogs
401DlgCheckboxName         : "Naam",
402DlgCheckboxValue        : "Waarde",
403DlgCheckboxSelected     : "Geselecteerd",
404
405// Form Dialog
406DlgFormName             : "Naam",
407DlgFormAction   : "Actie",
408DlgFormMethod   : "Methode",
409
410// Select Field Dialog
411DlgSelectName           : "Naam",
412DlgSelectValue          : "Waarde",
413DlgSelectSize           : "Grootte",
414DlgSelectLines          : "Regels",
415DlgSelectChkMulti       : "Gecombineerde selecties toestaan",
416DlgSelectOpAvail        : "Beschikbare opties",
417DlgSelectOpText         : "Tekst",
418DlgSelectOpValue        : "Waarde",
419DlgSelectBtnAdd         : "Toevoegen",
420DlgSelectBtnModify      : "Wijzigen",
421DlgSelectBtnUp          : "Omhoog",
422DlgSelectBtnDown        : "Omlaag",
423DlgSelectBtnSetValue : "Als geselecteerde waarde instellen",
424DlgSelectBtnDelete      : "Verwijderen",
425
426// Textarea Dialog
427DlgTextareaName : "Naam",
428DlgTextareaCols : "Kolommen",
429DlgTextareaRows : "Rijen",
430
431// Text Field Dialog
432DlgTextName                     : "Naam",
433DlgTextValue            : "Waarde",
434DlgTextCharWidth        : "Breedte (tekens)",
435DlgTextMaxChars         : "Maximum aantal tekens",
436DlgTextType                     : "Soort",
437DlgTextTypeText         : "Tekst",
438DlgTextTypePass         : "Wachtwoord",
439
440// Hidden Field Dialog
441DlgHiddenName   : "Naam",
442DlgHiddenValue  : "Waarde",
443
444// Bulleted List Dialog
445BulletedListProp        : "Eigenschappen opsommingslijst",
446NumberedListProp        : "Eigenschappen genummerde opsommingslijst",
447DlgLstStart                     : "Start",
448DlgLstType                      : "Soort",
449DlgLstTypeCircle        : "Cirkel",
450DlgLstTypeDisc          : "Schijf",
451DlgLstTypeSquare        : "Vierkant",
452DlgLstTypeNumbers       : "Nummers (1, 2, 3)",
453DlgLstTypeLCase         : "Kleine letters (a, b, c)",
454DlgLstTypeUCase         : "Hoofdletters (A, B, C)",
455DlgLstTypeSRoman        : "Klein Romeins (i, ii, iii)",
456DlgLstTypeLRoman        : "Groot Romeins (I, II, III)",
457
458// Document Properties Dialog
459DlgDocGeneralTab        : "Algemeen",
460DlgDocBackTab           : "Achtergrond",
461DlgDocColorsTab         : "Kleuring en marges",
462DlgDocMetaTab           : "META-data",
463
464DlgDocPageTitle         : "Paginatitel",
465DlgDocLangDir           : "Schrijfrichting",
466DlgDocLangDirLTR        : "Links naar rechts",
467DlgDocLangDirRTL        : "Rechts naar links",
468DlgDocLangCode          : "Taalcode",
469DlgDocCharSet           : "Karakterset-encoding",
470DlgDocCharSetCE         : "Centraal Europees",
471DlgDocCharSetCT         : "Traditioneel Chinees (Big5)",
472DlgDocCharSetCR         : "Cyriliaans",
473DlgDocCharSetGR         : "Grieks",
474DlgDocCharSetJP         : "Japans",
475DlgDocCharSetKR         : "Koreaans",
476DlgDocCharSetTR         : "Turks",
477DlgDocCharSetUN         : "Unicode (UTF-8)",
478DlgDocCharSetWE         : "West europees",
479DlgDocCharSetOther      : "Andere karakterset-encoding",
480
481DlgDocDocType           : "Opschrift documentsoort",
482DlgDocDocTypeOther      : "Ander opschrift documentsoort",
483DlgDocIncXHTML          : "XHTML-declaraties meenemen",
484DlgDocBgColor           : "Achtergrondkleur",
485DlgDocBgImage           : "URL achtergrondplaatje",
486DlgDocBgNoScroll        : "Vaste achtergrond",
487DlgDocCText                     : "Tekst",
488DlgDocCLink                     : "Link",
489DlgDocCVisited          : "Bezochte link",
490DlgDocCActive           : "Active link",
491DlgDocMargins           : "Afstandsinstellingen document",
492DlgDocMaTop                     : "Boven",
493DlgDocMaLeft            : "Links",
494DlgDocMaRight           : "Rechts",
495DlgDocMaBottom          : "Onder",
496DlgDocMeIndex           : "Trefwoorden betreffende document (kommagescheiden)",
497DlgDocMeDescr           : "Beschrijving document",
498DlgDocMeAuthor          : "Auteur",
499DlgDocMeCopy            : "Copyright",
500DlgDocPreview           : "Voorbeeld",
501
502// Templates Dialog
503Templates                       : "Sjablonen",
504DlgTemplatesTitle       : "Inhoud sjabonen",
505DlgTemplatesSelMsg      : "Selecteer het sjabloon dat in de editor geopend moet worden (de actuele inhoud gaat verloren):",
506DlgTemplatesLoading     : "Bezig met laden sjabonen. Even geduld alstublieft...",
507DlgTemplatesNoTpl       : "(Geen sjablonen gedefinieerd)",
508DlgTemplatesReplace     : "Vervang de huidige inhoud",
509
510// About Dialog
511DlgAboutAboutTab        : "Over",
512DlgAboutBrowserInfoTab  : "Browserinformatie",
513DlgAboutLicenseTab      : "Licentie",
514DlgAboutVersion         : "Versie",
515DlgAboutInfo            : "Voor meer informatie ga naar "
516};
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy