Ticket #146: fck_image.js.patch

File fck_image.js.patch, 5.1 KB (added by Alfonso Martínez de Lizarrondo, 13 years ago)
 • fck_image.js

  RCS file: /usr/local/cvs/cm4/web/editor/dialog/fck_image/fck_image.js,v
  retrieving revision 1.3
  diff -u -r1.3 fck_image.js
   
  3939if ( !FCKConfig.ImageDlgHideAdvanced )
  4040        window.parent.AddTab( 'Advanced', FCKLang.DlgAdvancedTag ) ;
  4141
   42window.parent.AddTab( 'Map', FCKLang.DlgImgMapTab ) ;
   43
  4244// Function called when a dialog tag is selected.
  4345function OnDialogTabChange( tabCode )
  4446{
   
  4648        ShowE('divLink'         , ( tabCode == 'Link' ) ) ;
  4749        ShowE('divUpload'       , ( tabCode == 'Upload' ) ) ;
  4850        ShowE('divAdvanced'     , ( tabCode == 'Advanced' ) ) ;
   51        ShowE('divMap'          , ( tabCode == 'Map' ) ) ;
  4952}
  5053
  5154// Get the selected image (if available).
   
  163166        GetE('txtAttClasses').value             = oImage.getAttribute('class',2) || '' ;
  164167        GetE('txtLongDesc').value               = oImage.longDesc ;
  165168
   169        // Image Map Attributes
   170        if( oImage.getAttribute('usemap') )
   171        {
   172                GetE('txtMapName').value = oImage.getAttribute('usemap',2).substr(1) ;
   173                // get map element
   174                var aMaps = FCK.EditorDocument.getElementsByTagName( 'MAP' ) ;
   175                var oMaps;
   176                for ( var i = 0 ; i < aMaps.length ; i++ )
   177                {
   178                        if ( aMaps[i].name == oImage.getAttribute('usemap',2).substr(1) )
   179                        {
   180                                oMaps = aMaps[i];
   181                        }
   182                }
   183                // get area elements
   184                if( oMaps.getElementsByTagName( 'AREA' ).length > 0 )
   185                {
   186                        var aAreas = oMaps.getElementsByTagName( 'AREA' );
   187                        for ( var i = 1 ; i < aAreas.length+1 ; i++ )
   188                        {
   189                                var oAreas = aAreas[i-1];
   190                                GetE('txtAreaCoords'+i).value = oAreas.getAttribute('coords',2);
   191                                GetE('txtAreaShape'+i).value = oAreas.getAttribute('shape',2);
   192                                GetE('txtAreaAlt'+i).value = oAreas.getAttribute('alt',2);
   193                                GetE('txtAreaURL'+i).value = oAreas.getAttribute('href',2);
   194                        }
   195                }
   196        }
   197
  166198        if ( oEditor.FCKBrowserInfo.IsIE )
  167199                GetE('txtAttStyle').value       = oImage.style.cssText ;
  168200        else
   
  252284                SetAttribute( oLink, 'target', GetE('cmbLnkTarget').value ) ;
  253285        }
  254286
   287        // Image Map Attributes
   288        var aMaps = FCK.EditorDocument.getElementsByTagName( 'MAP' ) ;
   289        if( GetE('txtMapName').value || aMaps.length)
   290        {
   291                // update existing
   292                if( aMaps.length > 0  && oImage.getAttribute('usemap') )
   293                {
   294                        var oMaps;
   295                        for ( var i = 0 ; i < aMaps.length ; i++ )
   296                        {
   297                                if ( aMaps[i].name == oImage.getAttribute('usemap').substr(1) )
   298                                        oMaps = aMaps[i];
   299                        }
   300                        // delete image map if name removed
   301                        if( !GetE('txtMapName').value )
   302                        {
   303                                oImage.removeAttribute('usemap');
   304                                oEditor.FCKSelection.SelectNode( oMaps );
   305                                oEditor.FCKSelection.Delete();
   306                                oEditor.FCKSelection.SelectNode( oImage );
   307                        }
   308                        else
   309                        {
   310                                SetAttribute( oImage, 'usemap', '#' + GetE('txtMapName').value ) ;
   311                                SetAttribute( oMaps, 'name', GetE('txtMapName').value ) ;
   312                                // get area elements
   313                                if( oMaps.getElementsByTagName( 'AREA' ).length > 0 )
   314                                {
   315                                        var aAreas = oMaps.getElementsByTagName( 'AREA' ) ;
   316                                        for( var i = 1 ; i < 6 ; i++ )
   317                                        {
   318                                                var oAreas = aAreas[i-1] ;
   319                                                // update existing area
   320                                                if( oAreas )
   321                                                {
   322                                                        // delete area if url and coords removed
   323                                                        if( GetE('txtAreaCoords'+i).value == '' && GetE('txtAreaURL'+i).value == '' )
   324                                                        {
   325                                                                oMaps.removeChild( oAreas );
   326                                                                i--;
   327                                                        }
   328                                                        else
   329                                                        {
   330                                                                SetAttribute( oAreas, 'coords', GetE('txtAreaCoords'+i).value ) ;
   331                                                                SetAttribute( oAreas, 'shape', GetE('txtAreaShape'+i).value ) ;
   332                                                                SetAttribute( oAreas, 'alt', GetE('txtAreaAlt'+i).value ) ;
   333                                                                SetAttribute( oAreas, 'href', GetE('txtAreaURL'+i).value ) ;
   334                                                        }
   335                                                }
   336                                                else
   337                                                {
   338                                                        // create new area
   339                                                        if( GetE('txtAreaCoords'+i).value )
   340                                                        {
   341                                                                var oArea = FCK.EditorDocument.createElement( 'AREA' ) ;
   342                                                                SetAttribute( oArea, 'coords', GetE('txtAreaCoords'+i).value ) ;
   343                                                                SetAttribute( oArea, 'shape', GetE('txtAreaShape'+i).value ) ;
   344                                                                SetAttribute( oArea, 'alt', GetE('txtAreaAlt'+i).value ) ;
   345                                                                SetAttribute( oArea, 'href', GetE('txtAreaURL'+i).value ) ;
   346                                                                oMaps.appendChild( oArea );
   347                                                        }
   348                                                }
   349                                        }
   350                                }
   351                        }
   352                }
   353                else
   354                {
   355                        oEditor.FCKSelection.Collapse( false ) ;
   356                        // create new image map
   357                        var oMap = FCK.CreateElement( 'MAP' ) ;
   358                        SetAttribute( oMap, 'name', GetE('txtMapName').value ) ;
   359                        for( var i = 1 ; i < 6 ; i++ )
   360                        {
   361                                if( GetE('txtAreaCoords'+i).value )
   362                                {
   363                                        var oArea = FCK.EditorDocument.createElement( 'AREA' ) ;
   364                                        SetAttribute( oArea, 'coords', GetE('txtAreaCoords'+i).value ) ;
   365                                        SetAttribute( oArea, 'shape', GetE('txtAreaShape'+i).value ) ;
   366                                        SetAttribute( oArea, 'alt', GetE('txtAreaAlt'+i).value ) ;
   367                                        SetAttribute( oArea, 'href', GetE('txtAreaURL'+i).value ) ;
   368                                        oMap.appendChild( oArea );
   369                                }
   370                        }
   371                        oEditor.FCKSelection.SelectNode(oImage);
   372                        SetAttribute( oImage, 'usemap', '#' + GetE('txtMapName').value ) ;
   373                }
   374        }
   375
  255376        return true ;
  256377}
  257378
© 2003 – 2019 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy