Ticket #2402: 2402.patch

File 2402.patch, 3.0 KB (added by Wojciech Olchawa, 15 years ago)
 • editor/lang/_translationstatus.txt

   
  2626bg.js      Found: 373   Missing: 47
  2727bn.js      Found: 380   Missing: 40
  2828bs.js      Found: 226   Missing: 194
  29 ca.js      Found: 411   Missing: 9
   29ca.js      Found: 420   Missing: 0
  3030cs.js      Found: 411   Missing: 9
  3131da.js      Found: 381   Missing: 39
  3232de.js      Found: 419   Missing: 1
 • editor/lang/ca.js

   
  4343RemoveFormat            : "Elimina Format",
  4444InsertLinkLbl           : "Enllaç",
  4545InsertLink                      : "Insereix/Edita enllaç",
  46 RemoveLink                      : "Elimina enllaç",
  47 VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING
   46RemoveLink                      : "Elimina l'enllaç",
   47VisitLink                       : "Obre l'enllaç",
  4848Anchor                          : "Insereix/Edita àncora",
  4949AnchorDelete            : "Elimina àncora",
  5050InsertImageLbl          : "Imatge",
   
  7373DecreaseIndent          : "Redueix el sagnat",
  7474IncreaseIndent          : "Augmenta el sagnat",
  7575Blockquote                      : "Bloc de cita",
  76 CreateDiv                       : "Create Div Container",       //MISSING
  77 EditDiv                         : "Edit Div Container", //MISSING
  78 DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING
   76CreateDiv                       : "Crea un contenidor Div",
   77EditDiv                         : "Edita el contenidor Div",
   78DeleteDiv                       : "Elimina el contenidor Div",
  7979Undo                            : "Desfés",
  8080Redo                            : "Refés",
  8181NumberedListLbl         : "Llista numerada",
   
  160160UnknownToolbarSet       : "Conjunt de barra d'eines \"%1\" inexistent",
  161161NoActiveX                       : "Les preferències del navegador poden limitar algunes funcions d'aquest editor. Cal habilitar l'opció \"Executa controls ActiveX i plug-ins\". Poden sorgir errors i poden faltar algunes funcions.",
  162162BrowseServerBlocked : "El visualitzador de recursos no s'ha pogut obrir. Assegura't de que els bloquejos de finestres emergents estan desactivats.",
  163 DialogBlocked           : "No ha estat possible obrir una finestra de diàleg. Assegura't de que els bloquejos de finestres emergents estan desactivats.",
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING
   163DialogBlocked           : "No ha estat possible obrir una finestra de diàleg. Assegureu-vos que els bloquejos de finestres emergents estan desactivats.",
   164VisitLinkBlocked        : "No ha estat possible obrir una nova finestra. Assegureu-vos que els bloquejos de finestres emergents estan desactivats.",
  165165
  166166// Dialogs
  167167DlgBtnOK                        : "D'acord",
   
  519519DlgAboutInfo            : "Per a més informació aneu a",
  520520
  521521// Div Dialog
  522 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING
  523 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING
  524 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING
  525 DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING
   522DlgDivGeneralTab        : "General",
   523DlgDivAdvancedTab       : "Avançat",
   524DlgDivStyle             : "Estil",
   525DlgDivInlineStyle       : "Estil en línia"
  526526};
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy