Ticket #2409: 2409.patch

File 2409.patch, 32.1 KB (added by Wojciech Olchawa, 12 years ago)
 • editor/lang/_translationstatus.txt

   
  5757lv.js      Found: 381   Missing: 39
  5858mn.js      Found: 411   Missing: 9
  5959ms.js      Found: 352   Missing: 68
  60 nb.js      Found: 395   Missing: 25
   60nb.js      Found: 414   Missing: 6
  6161nl.js      Found: 411   Missing: 9
  62 no.js      Found: 395   Missing: 25
   62no.js      Found: 414   Missing: 6
  6363pl.js      Found: 411   Missing: 9
  6464pt-br.js   Found: 411   Missing: 9
  6565pt.js      Found: 381   Missing: 39
 • editor/lang/nb.js

   
  4444InsertLinkLbl           : "Lenke",
  4545InsertLink                      : "Sett inn/Rediger lenke",
  4646RemoveLink                      : "Fjern lenke",
  47 VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING
   47VisitLink                       : "Åpne lenke",
  4848Anchor                          : "Sett inn/Rediger anker",
  49 AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING
   49AnchorDelete            : "Fjern anker",
  5050InsertImageLbl          : "Bilde",
  5151InsertImage                     : "Sett inn/Rediger bilde",
  5252InsertFlashLbl          : "Flash",
   
  7878DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING
  7979Undo                            : "Angre",
  8080Redo                            : "Gjør om",
  81 NumberedListLbl         : "Numrert liste",
  82 NumberedList            : "Sett inn/Fjern numrert liste",
   81NumberedListLbl         : "Nummerert liste",
   82NumberedList            : "Sett inn/Fjern nummerert liste",
  8383BulletedListLbl         : "Uordnet liste",
  8484BulletedList            : "Sett inn/Fjern uordnet liste",
  8585ShowTableBorders        : "Vis tabellrammer",
   
  9191TextColor                       : "Tekstfarge",
  9292BGColor                         : "Bakgrunnsfarge",
  9393Source                          : "Kilde",
  94 Find                            : "Finn",
   94Find                            : "Søk",
  9595Replace                         : "Erstatt",
  9696SpellCheck                      : "Stavekontroll",
  9797UniversalKeyboard       : "Universelt tastatur",
   
  9999PageBreak                       : "Sett inn sideskift",
  100100
  101101Form                    : "Skjema",
  102 Checkbox                : "Sjekkboks",
  103 RadioButton             : "Radioknapp",
  104 TextField               : "Tekstfelt",
   102Checkbox                : "Avmerkingsboks",
   103RadioButton             : "Alternativknapp",
   104TextField               : "Tekstboks",
  105105Textarea                : "Tekstområde",
  106106HiddenField             : "Skjult felt",
  107107Button                  : "Knapp",
  108 SelectionField  : "Dropdown meny",
   108SelectionField  : "Rullegardinliste",
  109109ImageButton             : "Bildeknapp",
  110110
  111111FitWindow               : "Maksimer størrelsen på redigeringsverktøyet",
   
  116116CellCM                          : "Celle",
  117117RowCM                           : "Rader",
  118118ColumnCM                        : "Kolonne",
  119 InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING
  120 InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING
   119InsertRowAfter          : "Sett inn rad etter",
   120InsertRowBefore         : "Sett inn rad før",
  121121DeleteRows                      : "Slett rader",
  122 InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING
  123 InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING
   122InsertColumnAfter       : "Sett inn kolonne etter",
   123InsertColumnBefore      : "Sett inn kolonne før",
  124124DeleteColumns           : "Slett kolonner",
  125 InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING
  126 InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING
   125InsertCellAfter         : "Sett inn celle etter",
   126InsertCellBefore        : "Sett inn celle før",
  127127DeleteCells                     : "Slett celler",
  128128MergeCells                      : "Slå sammen celler",
  129 MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING
  130 MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING
  131 HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING
  132 VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING
   129MergeRight                      : "Slå sammen høyre",
   130MergeDown                       : "Slå sammen ned",
   131HorizontalSplitCell     : "Del celle horisontalt",
   132VerticalSplitCell       : "Del celle vertikalt",
  133133TableDelete                     : "Slett tabell",
  134 CellProperties          : "Celleegenskaper",
  135 TableProperties         : "Tabellegenskaper",
  136 ImageProperties         : "Bildeegenskaper",
  137 FlashProperties         : "Flash Egenskaper",
   134CellProperties          : "Egenskaper for celle",
   135TableProperties         : "Egenskaper for tabell",
   136ImageProperties         : "Egenskaper for bilde",
   137FlashProperties         : "Egenskaper for Flash-objekt",
  138138
  139 AnchorProp                      : "Ankeregenskaper",
  140 ButtonProp                      : "Knappegenskaper",
  141 CheckboxProp            : "Sjekkboksegenskaper",
  142 HiddenFieldProp         : "Skjult felt egenskaper",
  143 RadioButtonProp         : "Radioknappegenskaper",
  144 ImageButtonProp         : "Bildeknappegenskaper",
  145 TextFieldProp           : "Tekstfeltegenskaper",
  146 SelectionFieldProp      : "Dropdown menyegenskaper",
  147 TextareaProp            : "Tekstfeltegenskaper",
  148 FormProp                        : "Skjemaegenskaper",
   139AnchorProp                      : "Egenskaper for anker",
   140ButtonProp                      : "Egenskaper for knapp",
   141CheckboxProp            : "Egenskaper for avmerkingsboks",
   142HiddenFieldProp         : "Egenskaper for skjult felt",
   143RadioButtonProp         : "Egenskaper for alternativknapp",
   144ImageButtonProp         : "Egenskaper for bildeknapp",
   145TextFieldProp           : "Egenskaper for tekstfelt",
   146SelectionFieldProp      : "Egenskaper for rullegardinliste",
   147TextareaProp            : "Egenskaper for tekstområde",
   148FormProp                        : "Egenskaper for skjema",
  149149
  150150FontFormats                     : "Normal;Formatert;Adresse;Tittel 1;Tittel 2;Tittel 3;Tittel 4;Tittel 5;Tittel 6;Normal (DIV)",
  151151
  152152// Alerts and Messages
  153153ProcessingXHTML         : "Lager XHTML. Vennligst vent...",
  154154Done                            : "Ferdig",
  155 PasteWordConfirm        : "Teksten du prøver å lime inn ser ut som om den kommer fra word , du bør rense den før du limer inn , vil du gjøre dette?",
  156 NotCompatiblePaste      : "Denne kommandoen er tilgjenglig kun for Internet Explorer version 5.5 eller bedre. Vil du fortsette uten å rense?(Du kan lime inn som ren tekst)",
   155PasteWordConfirm        : "Teksten du prøver å lime inn ser ut som om den kommer fra Word. Vil du rense den for unødvendig kode før du limer inn?",
   156NotCompatiblePaste      : "Denne kommandoen er kun tilgjenglig for Internet Explorer versjon 5.5 eller bedre. Vil du fortsette uten å rense? (Du kan lime inn som ren tekst)",
  157157UnknownToolbarItem      : "Ukjent menyvalg \"%1\"",
  158158UnknownCommand          : "Ukjent kommando \"%1\"",
  159 NotImplemented          : "Kommando ikke ennå implimentert",
   159NotImplemented          : "Kommando ikke implimentert",
  160160UnknownToolbarSet       : "Verktøylinjesett \"%1\" finnes ikke",
  161 NoActiveX                       : "Din nettleser's sikkerhetsinstillinger kan begrense noen av funksjonene i redigeringsverktøyet. Du må aktivere \"Kjør ActiveXkontroller og plugins\". Du kan oppleve feil og advarsler om manglende funksjoner",
  162 BrowseServerBlocked : "Kunne ikke åpne dialogboksen for filarkiv. Pass på at du har slått av popupstoppere.",
  163 DialogBlocked           : "Kunne ikke åpne dialogboksen. Pass på at du har slått av popupstoppere.",
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING
   161NoActiveX                       : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger kan begrense noen av funksjonene i redigeringsverktøyet. Du må aktivere \"Kjør ActiveX-kontroller og plugin-modeller\". Du kan oppleve feil og advarsler om manglende funksjoner",
   162BrowseServerBlocked : "Kunne ikke åpne dialogboksen for filarkiv. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
   163DialogBlocked           : "Kunne ikke åpne dialogboksen. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
   164VisitLinkBlocked        : "Kunne ikke åpne et nytt vindu. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
  165165
  166166// Dialogs
  167167DlgBtnOK                        : "OK",
   
  171171DlgAdvancedTag          : "Avansert",
  172172DlgOpOther                      : "<Annet>",
  173173DlgInfoTab                      : "Info",
  174 DlgAlertUrl                     : "Vennligst skriv inn URL'en",
   174DlgAlertUrl                     : "Vennligst skriv inn URL-en",
  175175
  176176// General Dialogs Labels
  177177DlgGenNotSet            : "<ikke satt>",
   
  179179DlgGenLangDir           : "Språkretning",
  180180DlgGenLangDirLtr        : "Venstre til høyre (VTH)",
  181181DlgGenLangDirRtl        : "Høyre til venstre (HTV)",
  182 DlgGenLangCode          : "Språk kode",
   182DlgGenLangCode          : "Språkkode",
  183183DlgGenAccessKey         : "Aksessknapp",
  184184DlgGenName                      : "Navn",
  185185DlgGenTabIndex          : "Tab Indeks",
   
  215215DlgImgAlignTextTop      : "Tekst topp",
  216216DlgImgAlignTop          : "Topp",
  217217DlgImgPreview           : "Forhåndsvis",
  218 DlgImgAlertUrl          : "Vennligst skriv bildeurlen",
   218DlgImgAlertUrl          : "Vennligst skriv bilde-urlen",
  219219DlgImgLinkTab           : "Lenke",
  220220
  221221// Flash Dialog
  222 DlgFlashTitle           : "Flash Egenskaper",
  223 DlgFlashChkPlay         : "Auto Spill",
   222DlgFlashTitle           : "Flash-egenskaper",
   223DlgFlashChkPlay         : "Autospill",
  224224DlgFlashChkLoop         : "Loop",
  225 DlgFlashChkMenu         : "Slå på Flash meny",
   225DlgFlashChkMenu         : "Slå på Flash-meny",
  226226DlgFlashScale           : "Skaler",
  227227DlgFlashScaleAll        : "Vis alt",
  228228DlgFlashScaleNoBorder   : "Ingen ramme",
  229 DlgFlashScaleFit        : "Skaler til å passeExact Fit",
   229DlgFlashScaleFit        : "Skaler til å passe",
  230230
  231231// Link Dialog
  232232DlgLnkWindowTitle       : "Lenke",
   
  240240DlgLnkProto                     : "Protokoll",
  241241DlgLnkProtoOther        : "<annet>",
  242242DlgLnkURL                       : "URL",
  243 DlgLnkAnchorSel         : "Velg ett anker",
   243DlgLnkAnchorSel         : "Velg et anker",
  244244DlgLnkAnchorByName      : "Anker etter navn",
  245245DlgLnkAnchorById        : "Element etter ID",
  246246DlgLnkNoAnchors         : "(Ingen anker i dokumentet)",
   
  254254DlgLnkTargetFrame       : "<ramme>",
  255255DlgLnkTargetPopup       : "<popup vindu>",
  256256DlgLnkTargetBlank       : "Nytt vindu (_blank)",
  257 DlgLnkTargetParent      : "Foreldre vindu (_parent)",
   257DlgLnkTargetParent      : "Foreldrevindu (_parent)",
  258258DlgLnkTargetSelf        : "Samme vindu (_self)",
  259259DlgLnkTargetTop         : "Hele vindu (_top)",
  260260DlgLnkTargetFrameName   : "Målramme",
  261 DlgLnkPopWinName        : "Popup vindus navn",
  262 DlgLnkPopWinFeat        : "Popup vindus egenskaper",
   261DlgLnkPopWinName        : "Navn på popup-vindus",
   262DlgLnkPopWinFeat        : "Egenskaper for popup-vindu",
  263263DlgLnkPopResize         : "Endre størrelse",
  264264DlgLnkPopLocation       : "Adresselinje",
  265265DlgLnkPopMenu           : "Menylinje",
   
  271271DlgLnkPopWidth          : "Bredde",
  272272DlgLnkPopHeight         : "Høyde",
  273273DlgLnkPopLeft           : "Venstre posisjon",
  274 DlgLnkPopTop            : "Topp posisjon",
   274DlgLnkPopTop            : "Topp-posisjon",
  275275
  276276DlnLnkMsgNoUrl          : "Vennligst skriv inn lenkens url",
  277277DlnLnkMsgNoEMail        : "Vennligst skriv inn e-postadressen",
  278 DlnLnkMsgNoAnchor       : "Vennligst velg ett anker",
  279 DlnLnkMsgInvPopName     : "Popup vinduets navn må begynne med en bokstav, og kan ikke inneholde mellomrom",
   278DlnLnkMsgNoAnchor       : "Vennligst velg et anker",
   279DlnLnkMsgInvPopName     : "Popup-vinduets navn må begynne med en bokstav, og kan ikke inneholde mellomrom",
  280280
  281281// Color Dialog
  282282DlgColorTitle           : "Velg farge",
  283283DlgColorBtnClear        : "Tøm",
  284284DlgColorHighlight       : "Marker",
  285 DlgColorSelected        : "Velg",
   285DlgColorSelected        : "Valgt",
  286286
  287287// Smiley Dialog
  288288DlgSmileyTitle          : "Sett inn smil",
   
  291291DlgSpecialCharTitle     : "Velg spesielt tegn",
  292292
  293293// Table Dialog
  294 DlgTableTitle           : "Tabellegenskaper",
   294DlgTableTitle           : "Egenskaper for tabell",
  295295DlgTableRows            : "Rader",
  296296DlgTableColumns         : "Kolonner",
  297297DlgTableBorder          : "Rammestørrelse",
   
  304304DlgTableWidthPx         : "piksler",
  305305DlgTableWidthPc         : "prosent",
  306306DlgTableHeight          : "Høyde",
  307 DlgTableCellSpace       : "Celle marg",
  308 DlgTableCellPad         : "Celle polstring",
   307DlgTableCellSpace       : "Cellemarg",
   308DlgTableCellPad         : "Cellepolstring",
  309309DlgTableCaption         : "Tittel",
  310310DlgTableSummary         : "Sammendrag",
  311311
   
  337337DlgCellBtnSelect        : "Velg...",
  338338
  339339// Find and Replace Dialog
  340 DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING
   340DlgFindAndReplaceTitle  : "Søk og erstatt",
  341341
  342342// Find Dialog
  343 DlgFindTitle            : "Finn",
  344 DlgFindFindBtn          : "Finn",
  345 DlgFindNotFoundMsg      : "Den spesifiserte teksten ble ikke funnet.",
   343DlgFindTitle            : "Søk",
   344DlgFindFindBtn          : "Søk",
   345DlgFindNotFoundMsg      : "Fant ikke søketeksten.",
  346346
  347347// Replace Dialog
  348348DlgReplaceTitle                 : "Erstatt",
  349 DlgReplaceFindLbl               : "Finn hva:",
   349DlgReplaceFindLbl               : "Søk etter:",
  350350DlgReplaceReplaceLbl    : "Erstatt med:",
  351 DlgReplaceCaseChk               : "Riktig case",
   351DlgReplaceCaseChk               : "Skill mellom store og små bokstaver",
  352352DlgReplaceReplaceBtn    : "Erstatt",
  353353DlgReplaceReplAllBtn    : "Erstatt alle",
  354 DlgReplaceWordChk               : "Finn hele ordet",
   354DlgReplaceWordChk               : "Bare hele ord",
  355355
  356356// Paste Operations / Dialog
  357 PasteErrorCut   : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst brukt snareveien (Ctrl+X).",
  358 PasteErrorCopy  : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst brukt snareveien (Ctrl+C).",
   357PasteErrorCut   : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+X).",
   358PasteErrorCopy  : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+C).",
  359359
  360360PasteAsText             : "Lim inn som ren tekst",
  361 PasteFromWord   : "Lim inn fra word",
   361PasteFromWord   : "Lim inn fra Word",
  362362
  363363DlgPasteMsg2    : "Vennligst lim inn i den følgende boksen med tastaturet (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) og trykk <STRONG>OK</STRONG>.",
  364 DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING
   364DlgPasteSec             : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverktøyet direkte tilgang til utklippstavlen. Du må lime det igjen i dette vinduet.",
  365365DlgPasteIgnoreFont              : "Fjern skrifttyper",
  366366DlgPasteRemoveStyles    : "Fjern stildefinisjoner",
  367367
   
  385385DlgSpellBtnReplace              : "Erstatt",
  386386DlgSpellBtnReplaceAll   : "Erstatt alle",
  387387DlgSpellBtnUndo                 : "Angre",
  388 DlgSpellNoSuggestions   : "- ingen forslag -",
   388DlgSpellNoSuggestions   : "- Ingen forslag -",
  389389DlgSpellProgress                : "Stavekontroll pågår...",
  390390DlgSpellNoMispell               : "Stavekontroll fullført: ingen feilstavinger funnet",
  391391DlgSpellNoChanges               : "Stavekontroll fullført: ingen ord endret",
  392392DlgSpellOneChange               : "Stavekontroll fullført: Ett ord endret",
  393393DlgSpellManyChanges             : "Stavekontroll fullført: %1 ord endret",
  394394
  395 IeSpellDownload                 : "Stavekontroll ikke installert, vil du laste den ned nå?",
   395IeSpellDownload                 : "Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned nå?",
  396396
  397397// Button Dialog
  398 DlgButtonText           : "Tekst",
   398DlgButtonText           : "Tekst (verdi)",
  399399DlgButtonType           : "Type",
  400400DlgButtonTypeBtn        : "Knapp",
  401401DlgButtonTypeSbm        : "Send",
   
  434434
  435435// Text Field Dialog
  436436DlgTextName                     : "Navn",
  437 DlgTextValue            : "verdi",
   437DlgTextValue            : "Verdi",
  438438DlgTextCharWidth        : "Tegnbredde",
  439439DlgTextMaxChars         : "Maks antall tegn",
  440440DlgTextType                     : "Type",
   
  446446DlgHiddenValue  : "Verdi",
  447447
  448448// Bulleted List Dialog
  449 BulletedListProp        : "Uordnet listeegenskaper",
  450 NumberedListProp        : "Ordnet listeegenskaper",
   449BulletedListProp        : "Egenskaper for uordnet liste",
   450NumberedListProp        : "Egenskaper for ordnet liste",
  451451DlgLstStart                     : "Start",
  452452DlgLstType                      : "Type",
  453453DlgLstTypeCircle        : "Sirkel",
  454454DlgLstTypeDisc          : "Hel sirkel",
  455455DlgLstTypeSquare        : "Firkant",
  456 DlgLstTypeNumbers       : "Numre(1, 2, 3)",
   456DlgLstTypeNumbers       : "Numre (1, 2, 3)",
  457457DlgLstTypeLCase         : "Små bokstaver (a, b, c)",
  458 DlgLstTypeUCase         : "Store bokstaver(A, B, C)",
  459 DlgLstTypeSRoman        : "Små romerske tall(i, ii, iii)",
  460 DlgLstTypeLRoman        : "Store romerske tall(I, II, III)",
   458DlgLstTypeUCase         : "Store bokstaver (A, B, C)",
   459DlgLstTypeSRoman        : "Små romerske tall (i, ii, iii)",
   460DlgLstTypeLRoman        : "Store romerske tall (I, II, III)",
  461461
  462462// Document Properties Dialog
  463 DlgDocGeneralTab        : "Generalt",
   463DlgDocGeneralTab        : "Generelt",
  464464DlgDocBackTab           : "Bakgrunn",
  465465DlgDocColorsTab         : "Farger og marginer",
  466 DlgDocMetaTab           : "Meta Data",
   466DlgDocMetaTab           : "Meta-data",
  467467
  468468DlgDocPageTitle         : "Sidetittel",
  469469DlgDocLangDir           : "Språkretning",
   
  478478DlgDocCharSetJP         : "Japansk",
  479479DlgDocCharSetKR         : "Koreansk",
  480480DlgDocCharSetTR         : "Tyrkisk",
  481 DlgDocCharSetUN         : "Unikode (UTF-8)",
   481DlgDocCharSetUN         : "Unicode (UTF-8)",
  482482DlgDocCharSetWE         : "Vesteuropeisk",
  483483DlgDocCharSetOther      : "Annet tegnsett",
  484484
  485485DlgDocDocType           : "Dokumenttype header",
  486486DlgDocDocTypeOther      : "Annet dokumenttype header",
  487 DlgDocIncXHTML          : "Inkulder XHTML deklarasjon",
   487DlgDocIncXHTML          : "Inkluder XHTML-deklarasjon",
  488488DlgDocBgColor           : "Bakgrunnsfarge",
  489 DlgDocBgImage           : "Bakgrunnsbilde url",
  490 DlgDocBgNoScroll        : "Ikke scroll bakgrunnsbilde",
   489DlgDocBgImage           : "URL for bakgrunnsbilde",
   490DlgDocBgNoScroll        : "Lås bakgrunnsbilde",
  491491DlgDocCText                     : "Tekst",
  492492DlgDocCLink                     : "Link",
  493493DlgDocCVisited          : "Besøkt lenke",
   
  516516DlgAboutBrowserInfoTab  : "Nettleserinfo",
  517517DlgAboutLicenseTab      : "Lisens",
  518518DlgAboutVersion         : "versjon",
  519 DlgAboutInfo            : "For further information go to",      //MISSING
   519DlgAboutInfo            : "For mer informasjon, se",
  520520
  521521// Div Dialog
  522 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING
  523 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING
  524 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING
   522DlgDivGeneralTab        : "Generelt",
   523DlgDivAdvancedTab       : "Avansert",
   524DlgDivStyle             : "Stil",
  525525DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING
  526526};
 • editor/lang/no.js

   
  4444InsertLinkLbl           : "Lenke",
  4545InsertLink                      : "Sett inn/Rediger lenke",
  4646RemoveLink                      : "Fjern lenke",
  47 VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING
   47VisitLink                       : "Åpne lenke",
  4848Anchor                          : "Sett inn/Rediger anker",
  49 AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING
   49AnchorDelete            : "Fjern anker",
  5050InsertImageLbl          : "Bilde",
  5151InsertImage                     : "Sett inn/Rediger bilde",
  5252InsertFlashLbl          : "Flash",
   
  7878DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING
  7979Undo                            : "Angre",
  8080Redo                            : "Gjør om",
  81 NumberedListLbl         : "Numrert liste",
  82 NumberedList            : "Sett inn/Fjern numrert liste",
   81NumberedListLbl         : "Nummerert liste",
   82NumberedList            : "Sett inn/Fjern nummerert liste",
  8383BulletedListLbl         : "Uordnet liste",
  8484BulletedList            : "Sett inn/Fjern uordnet liste",
  8585ShowTableBorders        : "Vis tabellrammer",
   
  9191TextColor                       : "Tekstfarge",
  9292BGColor                         : "Bakgrunnsfarge",
  9393Source                          : "Kilde",
  94 Find                            : "Finn",
   94Find                            : "Søk",
  9595Replace                         : "Erstatt",
  9696SpellCheck                      : "Stavekontroll",
  9797UniversalKeyboard       : "Universelt tastatur",
   
  9999PageBreak                       : "Sett inn sideskift",
  100100
  101101Form                    : "Skjema",
  102 Checkbox                : "Sjekkboks",
  103 RadioButton             : "Radioknapp",
  104 TextField               : "Tekstfelt",
   102Checkbox                : "Avmerkingsboks",
   103RadioButton             : "Alternativknapp",
   104TextField               : "Tekstboks",
  105105Textarea                : "Tekstområde",
  106106HiddenField             : "Skjult felt",
  107107Button                  : "Knapp",
  108 SelectionField  : "Dropdown meny",
   108SelectionField  : "Rullegardinliste",
  109109ImageButton             : "Bildeknapp",
  110110
  111111FitWindow               : "Maksimer størrelsen på redigeringsverktøyet",
   
  116116CellCM                          : "Celle",
  117117RowCM                           : "Rader",
  118118ColumnCM                        : "Kolonne",
  119 InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING
  120 InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING
   119InsertRowAfter          : "Sett inn rad etter",
   120InsertRowBefore         : "Sett inn rad før",
  121121DeleteRows                      : "Slett rader",
  122 InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING
  123 InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING
   122InsertColumnAfter       : "Sett inn kolonne etter",
   123InsertColumnBefore      : "Sett inn kolonne før",
  124124DeleteColumns           : "Slett kolonner",
  125 InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING
  126 InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING
   125InsertCellAfter         : "Sett inn celle etter",
   126InsertCellBefore        : "Sett inn celle før",
  127127DeleteCells                     : "Slett celler",
  128128MergeCells                      : "Slå sammen celler",
  129 MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING
  130 MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING
  131 HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING
  132 VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING
   129MergeRight                      : "Slå sammen høyre",
   130MergeDown                       : "Slå sammen ned",
   131HorizontalSplitCell     : "Del celle horisontalt",
   132VerticalSplitCell       : "Del celle vertikalt",
  133133TableDelete                     : "Slett tabell",
  134 CellProperties          : "Celleegenskaper",
  135 TableProperties         : "Tabellegenskaper",
  136 ImageProperties         : "Bildeegenskaper",
  137 FlashProperties         : "Flash Egenskaper",
   134CellProperties          : "Egenskaper for celle",
   135TableProperties         : "Egenskaper for tabell",
   136ImageProperties         : "Egenskaper for bilde",
   137FlashProperties         : "Egenskaper for Flash-objekt",
  138138
  139 AnchorProp                      : "Ankeregenskaper",
  140 ButtonProp                      : "Knappegenskaper",
  141 CheckboxProp            : "Sjekkboksegenskaper",
  142 HiddenFieldProp         : "Skjult felt egenskaper",
  143 RadioButtonProp         : "Radioknappegenskaper",
  144 ImageButtonProp         : "Bildeknappegenskaper",
  145 TextFieldProp           : "Tekstfeltegenskaper",
  146 SelectionFieldProp      : "Dropdown menyegenskaper",
  147 TextareaProp            : "Tekstfeltegenskaper",
  148 FormProp                        : "Skjemaegenskaper",
   139AnchorProp                      : "Egenskaper for anker",
   140ButtonProp                      : "Egenskaper for knapp",
   141CheckboxProp            : "Egenskaper for avmerkingsboks",
   142HiddenFieldProp         : "Egenskaper for skjult felt",
   143RadioButtonProp         : "Egenskaper for alternativknapp",
   144ImageButtonProp         : "Egenskaper for bildeknapp",
   145TextFieldProp           : "Egenskaper for tekstfelt",
   146SelectionFieldProp      : "Egenskaper for rullegardinliste",
   147TextareaProp            : "Egenskaper for tekstområde",
   148FormProp                        : "Egenskaper for skjema",
  149149
  150150FontFormats                     : "Normal;Formatert;Adresse;Tittel 1;Tittel 2;Tittel 3;Tittel 4;Tittel 5;Tittel 6;Normal (DIV)",
  151151
  152152// Alerts and Messages
  153153ProcessingXHTML         : "Lager XHTML. Vennligst vent...",
  154154Done                            : "Ferdig",
  155 PasteWordConfirm        : "Teksten du prøver å lime inn ser ut som om den kommer fra word , du bør rense den før du limer inn , vil du gjøre dette?",
  156 NotCompatiblePaste      : "Denne kommandoen er tilgjenglig kun for Internet Explorer version 5.5 eller bedre. Vil du fortsette uten å rense?(Du kan lime inn som ren tekst)",
   155PasteWordConfirm        : "Teksten du prøver å lime inn ser ut som om den kommer fra Word. Vil du rense den for unødvendig kode før du limer inn?",
   156NotCompatiblePaste      : "Denne kommandoen er kun tilgjenglig for Internet Explorer versjon 5.5 eller bedre. Vil du fortsette uten å rense? (Du kan lime inn som ren tekst)",
  157157UnknownToolbarItem      : "Ukjent menyvalg \"%1\"",
  158158UnknownCommand          : "Ukjent kommando \"%1\"",
  159 NotImplemented          : "Kommando ikke ennå implimentert",
   159NotImplemented          : "Kommando ikke implimentert",
  160160UnknownToolbarSet       : "Verktøylinjesett \"%1\" finnes ikke",
  161 NoActiveX                       : "Din nettleser's sikkerhetsinstillinger kan begrense noen av funksjonene i redigeringsverktøyet. Du må aktivere \"Kjør ActiveXkontroller og plugins\". Du kan oppleve feil og advarsler om manglende funksjoner",
  162 BrowseServerBlocked : "Kunne ikke åpne dialogboksen for filarkiv. Pass på at du har slått av popupstoppere.",
  163 DialogBlocked           : "Kunne ikke åpne dialogboksen. Pass på at du har slått av popupstoppere.",
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING
   161NoActiveX                       : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger kan begrense noen av funksjonene i redigeringsverktøyet. Du må aktivere \"Kjør ActiveX-kontroller og plugin-modeller\". Du kan oppleve feil og advarsler om manglende funksjoner",
   162BrowseServerBlocked : "Kunne ikke åpne dialogboksen for filarkiv. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
   163DialogBlocked           : "Kunne ikke åpne dialogboksen. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
   164VisitLinkBlocked        : "Kunne ikke åpne et nytt vindu. Sjekk at popup-blokkering er deaktivert.",
  165165
  166166// Dialogs
  167167DlgBtnOK                        : "OK",
   
  171171DlgAdvancedTag          : "Avansert",
  172172DlgOpOther                      : "<Annet>",
  173173DlgInfoTab                      : "Info",
  174 DlgAlertUrl                     : "Vennligst skriv inn URL'en",
   174DlgAlertUrl                     : "Vennligst skriv inn URL-en",
  175175
  176176// General Dialogs Labels
  177177DlgGenNotSet            : "<ikke satt>",
   
  179179DlgGenLangDir           : "Språkretning",
  180180DlgGenLangDirLtr        : "Venstre til høyre (VTH)",
  181181DlgGenLangDirRtl        : "Høyre til venstre (HTV)",
  182 DlgGenLangCode          : "Språk kode",
   182DlgGenLangCode          : "Språkkode",
  183183DlgGenAccessKey         : "Aksessknapp",
  184184DlgGenName                      : "Navn",
  185185DlgGenTabIndex          : "Tab Indeks",
   
  215215DlgImgAlignTextTop      : "Tekst topp",
  216216DlgImgAlignTop          : "Topp",
  217217DlgImgPreview           : "Forhåndsvis",
  218 DlgImgAlertUrl          : "Vennligst skriv bildeurlen",
   218DlgImgAlertUrl          : "Vennligst skriv bilde-urlen",
  219219DlgImgLinkTab           : "Lenke",
  220220
  221221// Flash Dialog
  222 DlgFlashTitle           : "Flash Egenskaper",
  223 DlgFlashChkPlay         : "Auto Spill",
   222DlgFlashTitle           : "Flash-egenskaper",
   223DlgFlashChkPlay         : "Autospill",
  224224DlgFlashChkLoop         : "Loop",
  225 DlgFlashChkMenu         : "Slå på Flash meny",
   225DlgFlashChkMenu         : "Slå på Flash-meny",
  226226DlgFlashScale           : "Skaler",
  227227DlgFlashScaleAll        : "Vis alt",
  228228DlgFlashScaleNoBorder   : "Ingen ramme",
  229 DlgFlashScaleFit        : "Skaler til å passeExact Fit",
   229DlgFlashScaleFit        : "Skaler til å passe",
  230230
  231231// Link Dialog
  232232DlgLnkWindowTitle       : "Lenke",
   
  240240DlgLnkProto                     : "Protokoll",
  241241DlgLnkProtoOther        : "<annet>",
  242242DlgLnkURL                       : "URL",
  243 DlgLnkAnchorSel         : "Velg ett anker",
   243DlgLnkAnchorSel         : "Velg et anker",
  244244DlgLnkAnchorByName      : "Anker etter navn",
  245245DlgLnkAnchorById        : "Element etter ID",
  246246DlgLnkNoAnchors         : "(Ingen anker i dokumentet)",
   
  254254DlgLnkTargetFrame       : "<ramme>",
  255255DlgLnkTargetPopup       : "<popup vindu>",
  256256DlgLnkTargetBlank       : "Nytt vindu (_blank)",
  257 DlgLnkTargetParent      : "Foreldre vindu (_parent)",
   257DlgLnkTargetParent      : "Foreldrevindu (_parent)",
  258258DlgLnkTargetSelf        : "Samme vindu (_self)",
  259259DlgLnkTargetTop         : "Hele vindu (_top)",
  260260DlgLnkTargetFrameName   : "Målramme",
  261 DlgLnkPopWinName        : "Popup vindus navn",
  262 DlgLnkPopWinFeat        : "Popup vindus egenskaper",
   261DlgLnkPopWinName        : "Navn på popup-vindus",
   262DlgLnkPopWinFeat        : "Egenskaper for popup-vindu",
  263263DlgLnkPopResize         : "Endre størrelse",
  264264DlgLnkPopLocation       : "Adresselinje",
  265265DlgLnkPopMenu           : "Menylinje",
   
  271271DlgLnkPopWidth          : "Bredde",
  272272DlgLnkPopHeight         : "Høyde",
  273273DlgLnkPopLeft           : "Venstre posisjon",
  274 DlgLnkPopTop            : "Topp posisjon",
   274DlgLnkPopTop            : "Topp-posisjon",
  275275
  276276DlnLnkMsgNoUrl          : "Vennligst skriv inn lenkens url",
  277277DlnLnkMsgNoEMail        : "Vennligst skriv inn e-postadressen",
  278 DlnLnkMsgNoAnchor       : "Vennligst velg ett anker",
  279 DlnLnkMsgInvPopName     : "Popup vinduets navn må begynne med en bokstav, og kan ikke inneholde mellomrom",
   278DlnLnkMsgNoAnchor       : "Vennligst velg et anker",
   279DlnLnkMsgInvPopName     : "Popup-vinduets navn må begynne med en bokstav, og kan ikke inneholde mellomrom",
  280280
  281281// Color Dialog
  282282DlgColorTitle           : "Velg farge",
  283283DlgColorBtnClear        : "Tøm",
  284284DlgColorHighlight       : "Marker",
  285 DlgColorSelected        : "Velg",
   285DlgColorSelected        : "Valgt",
  286286
  287287// Smiley Dialog
  288288DlgSmileyTitle          : "Sett inn smil",
   
  291291DlgSpecialCharTitle     : "Velg spesielt tegn",
  292292
  293293// Table Dialog
  294 DlgTableTitle           : "Tabellegenskaper",
   294DlgTableTitle           : "Egenskaper for tabell",
  295295DlgTableRows            : "Rader",
  296296DlgTableColumns         : "Kolonner",
  297297DlgTableBorder          : "Rammestørrelse",
   
  304304DlgTableWidthPx         : "piksler",
  305305DlgTableWidthPc         : "prosent",
  306306DlgTableHeight          : "Høyde",
  307 DlgTableCellSpace       : "Celle marg",
  308 DlgTableCellPad         : "Celle polstring",
   307DlgTableCellSpace       : "Cellemarg",
   308DlgTableCellPad         : "Cellepolstring",
  309309DlgTableCaption         : "Tittel",
  310310DlgTableSummary         : "Sammendrag",
  311311
   
  337337DlgCellBtnSelect        : "Velg...",
  338338
  339339// Find and Replace Dialog
  340 DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING
   340DlgFindAndReplaceTitle  : "Søk og erstatt",
  341341
  342342// Find Dialog
  343 DlgFindTitle            : "Finn",
  344 DlgFindFindBtn          : "Finn",
  345 DlgFindNotFoundMsg      : "Den spesifiserte teksten ble ikke funnet.",
   343DlgFindTitle            : "Søk",
   344DlgFindFindBtn          : "Søk",
   345DlgFindNotFoundMsg      : "Fant ikke søketeksten.",
  346346
  347347// Replace Dialog
  348348DlgReplaceTitle                 : "Erstatt",
  349 DlgReplaceFindLbl               : "Finn hva:",
   349DlgReplaceFindLbl               : "Søk etter:",
  350350DlgReplaceReplaceLbl    : "Erstatt med:",
  351 DlgReplaceCaseChk               : "Riktig case",
   351DlgReplaceCaseChk               : "Skill mellom store og små bokstaver",
  352352DlgReplaceReplaceBtn    : "Erstatt",
  353353DlgReplaceReplAllBtn    : "Erstatt alle",
  354 DlgReplaceWordChk               : "Finn hele ordet",
   354DlgReplaceWordChk               : "Bare hele ord",
  355355
  356356// Paste Operations / Dialog
  357 PasteErrorCut   : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst brukt snareveien (Ctrl+X).",
  358 PasteErrorCopy  : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst brukt snareveien (Ctrl+C).",
   357PasteErrorCut   : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk klipping av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+X).",
   358PasteErrorCopy  : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger tillater ikke automatisk kopiering av tekst. Vennligst bruk snareveien (Ctrl+C).",
  359359
  360360PasteAsText             : "Lim inn som ren tekst",
  361 PasteFromWord   : "Lim inn fra word",
   361PasteFromWord   : "Lim inn fra Word",
  362362
  363363DlgPasteMsg2    : "Vennligst lim inn i den følgende boksen med tastaturet (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) og trykk <STRONG>OK</STRONG>.",
  364 DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING
   364DlgPasteSec             : "Din nettlesers sikkerhetsinstillinger gir ikke redigeringsverktøyet direkte tilgang til utklippstavlen. Du må lime det igjen i dette vinduet.",
  365365DlgPasteIgnoreFont              : "Fjern skrifttyper",
  366366DlgPasteRemoveStyles    : "Fjern stildefinisjoner",
  367367
   
  385385DlgSpellBtnReplace              : "Erstatt",
  386386DlgSpellBtnReplaceAll   : "Erstatt alle",
  387387DlgSpellBtnUndo                 : "Angre",
  388 DlgSpellNoSuggestions   : "- ingen forslag -",
   388DlgSpellNoSuggestions   : "- Ingen forslag -",
  389389DlgSpellProgress                : "Stavekontroll pågår...",
  390390DlgSpellNoMispell               : "Stavekontroll fullført: ingen feilstavinger funnet",
  391391DlgSpellNoChanges               : "Stavekontroll fullført: ingen ord endret",
  392392DlgSpellOneChange               : "Stavekontroll fullført: Ett ord endret",
  393393DlgSpellManyChanges             : "Stavekontroll fullført: %1 ord endret",
  394394
  395 IeSpellDownload                 : "Stavekontroll ikke installert, vil du laste den ned nå?",
   395IeSpellDownload                 : "Stavekontroll er ikke installert. Vil du laste den ned nå?",
  396396
  397397// Button Dialog
  398 DlgButtonText           : "Tekst",
   398DlgButtonText           : "Tekst (verdi)",
  399399DlgButtonType           : "Type",
  400400DlgButtonTypeBtn        : "Knapp",
  401401DlgButtonTypeSbm        : "Send",
   
  434434
  435435// Text Field Dialog
  436436DlgTextName                     : "Navn",
  437 DlgTextValue            : "verdi",
   437DlgTextValue            : "Verdi",
  438438DlgTextCharWidth        : "Tegnbredde",
  439439DlgTextMaxChars         : "Maks antall tegn",
  440440DlgTextType                     : "Type",
   
  446446DlgHiddenValue  : "Verdi",
  447447
  448448// Bulleted List Dialog
  449 BulletedListProp        : "Uordnet listeegenskaper",
  450 NumberedListProp        : "Ordnet listeegenskaper",
   449BulletedListProp        : "Egenskaper for uordnet liste",
   450NumberedListProp        : "Egenskaper for ordnet liste",
  451451DlgLstStart                     : "Start",
  452452DlgLstType                      : "Type",
  453453DlgLstTypeCircle        : "Sirkel",
  454454DlgLstTypeDisc          : "Hel sirkel",
  455455DlgLstTypeSquare        : "Firkant",
  456 DlgLstTypeNumbers       : "Numre(1, 2, 3)",
   456DlgLstTypeNumbers       : "Numre (1, 2, 3)",
  457457DlgLstTypeLCase         : "Små bokstaver (a, b, c)",
  458 DlgLstTypeUCase         : "Store bokstaver(A, B, C)",
  459 DlgLstTypeSRoman        : "Små romerske tall(i, ii, iii)",
  460 DlgLstTypeLRoman        : "Store romerske tall(I, II, III)",
   458DlgLstTypeUCase         : "Store bokstaver (A, B, C)",
   459DlgLstTypeSRoman        : "Små romerske tall (i, ii, iii)",
   460DlgLstTypeLRoman        : "Store romerske tall (I, II, III)",
  461461
  462462// Document Properties Dialog
  463 DlgDocGeneralTab        : "Generalt",
   463DlgDocGeneralTab        : "Generelt",
  464464DlgDocBackTab           : "Bakgrunn",
  465465DlgDocColorsTab         : "Farger og marginer",
  466 DlgDocMetaTab           : "Meta Data",
   466DlgDocMetaTab           : "Meta-data",
  467467
  468468DlgDocPageTitle         : "Sidetittel",
  469469DlgDocLangDir           : "Språkretning",
   
  478478DlgDocCharSetJP         : "Japansk",
  479479DlgDocCharSetKR         : "Koreansk",
  480480DlgDocCharSetTR         : "Tyrkisk",
  481 DlgDocCharSetUN         : "Unikode (UTF-8)",
   481DlgDocCharSetUN         : "Unicode (UTF-8)",
  482482DlgDocCharSetWE         : "Vesteuropeisk",
  483483DlgDocCharSetOther      : "Annet tegnsett",
  484484
  485485DlgDocDocType           : "Dokumenttype header",
  486486DlgDocDocTypeOther      : "Annet dokumenttype header",
  487 DlgDocIncXHTML          : "Inkulder XHTML deklarasjon",
   487DlgDocIncXHTML          : "Inkluder XHTML-deklarasjon",
  488488DlgDocBgColor           : "Bakgrunnsfarge",
  489 DlgDocBgImage           : "Bakgrunnsbilde url",
  490 DlgDocBgNoScroll        : "Ikke scroll bakgrunnsbilde",
   489DlgDocBgImage           : "URL for bakgrunnsbilde",
   490DlgDocBgNoScroll        : "Lås bakgrunnsbilde",
  491491DlgDocCText                     : "Tekst",
  492492DlgDocCLink                     : "Link",
  493493DlgDocCVisited          : "Besøkt lenke",
   
  516516DlgAboutBrowserInfoTab  : "Nettleserinfo",
  517517DlgAboutLicenseTab      : "Lisens",
  518518DlgAboutVersion         : "versjon",
  519 DlgAboutInfo            : "For further information go to",      //MISSING
   519DlgAboutInfo            : "For mer informasjon, se",
  520520
  521521// Div Dialog
  522 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING
  523 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING
  524 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING
   522DlgDivGeneralTab        : "Generelt",
   523DlgDivAdvancedTab       : "Avansert",
   524DlgDivStyle             : "Stil",
  525525DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING
  526526};
© 2003 – 2019 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy