Ticket #2811: 2811.patch

File 2811.patch, 6.4 KB (added by Artur Formella, 15 years ago)
 • _translationstatus.txt

   
  7272sr.js      Found: 368   Missing: 60
  7373sv.js      Found: 409   Missing: 19
  7474th.js      Found: 393   Missing: 35
  75 tr.js      Found: 396   Missing: 32
   75tr.js      Found: 428   Missing: 0
  7676uk.js      Found: 419   Missing: 9
  7777vi.js      Found: 419   Missing: 9
  7878zh-cn.js   Found: 423   Missing: 5
 • tr.js

   
  4444InsertLinkLbl           : "Köprü",
  4545InsertLink                      : "Köprü Ekle/Düzenle",
  4646RemoveLink                      : "Köprü Kaldır",
  47 VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING
   47VisitLink                       : "Köprü Aç",
  4848Anchor                          : "Çapa Ekle/Düzenle",
  49 AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING
   49AnchorDelete            : "Çapa Sil",
  5050InsertImageLbl          : "Resim",
  5151InsertImage                     : "Resim Ekle/Düzenle",
  5252InsertFlashLbl          : "Flash",
   
  7272BlockJustify            : "İki Kenara Yaslanmış",
  7373DecreaseIndent          : "Sekme Azalt",
  7474IncreaseIndent          : "Sekme Arttır",
  75 Blockquote                      : "Blockquote", //MISSING
  76 CreateDiv                       : "Create Div Container",       //MISSING
  77 EditDiv                         : "Edit Div Container", //MISSING
  78 DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING
   75Blockquote                      : "Blok Oluştur",
   76CreateDiv                       : "Div Ekle",
   77EditDiv                         : "Div Düzenle",
   78DeleteDiv                       : "Div Sil",
  7979Undo                            : "Geri Al",
  8080Redo                            : "Tekrarla",
  8181NumberedListLbl         : "Numaralı Liste",
   
  109109ImageButton             : "Resimli Düğme",
  110110
  111111FitWindow               : "Düzenleyici boyutunu büyüt",
  112 ShowBlocks              : "Show Blocks",        //MISSING
   112ShowBlocks              : "Blokları Göster",
  113113
  114114// Context Menu
  115115EditLink                        : "Köprü Düzenle",
  116116CellCM                          : "Hücre",
  117117RowCM                           : "Satır",
  118118ColumnCM                        : "Sütun",
  119 InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING
  120 InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING
   119InsertRowAfter          : "Satır Ekle - Sonra",
   120InsertRowBefore         : "Satır Ekle - Önce",
  121121DeleteRows                      : "Satır Sil",
  122 InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING
  123 InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING
   122InsertColumnAfter       : "Kolon Ekle - Sonra",
   123InsertColumnBefore      : "Kolon Ekle - Önce",
  124124DeleteColumns           : "Sütun Sil",
  125 InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING
  126 InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING
   125InsertCellAfter         : "Hücre Ekle - Sonra",
   126InsertCellBefore        : "Hücre Ekle - Önce",
  127127DeleteCells                     : "Hücre Sil",
  128128MergeCells                      : "Hücreleri Birleştir",
  129 MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING
  130 MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING
  131 HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING
  132 VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING
   129MergeRight                      : "Birleştir - Sağdaki İle ",
   130MergeDown                       : "Birleştir - Aşağıdaki İle ",
   131HorizontalSplitCell     : "Hücreyi Yatay Böl",
   132VerticalSplitCell       : "Hücreyi Dikey Böl",
  133133TableDelete                     : "Tabloyu Sil",
  134134CellProperties          : "Hücre Özellikleri",
  135135TableProperties         : "Tablo Özellikleri",
   
  161161NoActiveX                       : "Kullandığınız tarayıcının güvenlik ayarları bazı özelliklerin kullanılmasını engelliyor. Bu özelliklerin çalışması için \"Run ActiveX controls and plug-ins (Activex ve eklentileri çalıştır)\" seçeneğinin aktif yapılması gerekiyor. Kullanılamayan eklentiler ve hatalar konusunda daha fazla bilgi sahibi olun.",
  162162BrowseServerBlocked : "Kaynak tarayıcısı açılamadı. Tüm \"popup blocker\" programlarının devre dışı olduğundan emin olun. (Yahoo toolbar, Msn toolbar, Google toolbar gibi)",
  163163DialogBlocked           : "Diyalog açmak mümkün olmadı. Tüm \"Popup Blocker\" programlarının devre dışı olduğundan emin olun.",
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING
   164VisitLinkBlocked        : "Yeni pencere açmak mümkün olmadı. Tüm \"Popup Blocker\" programlarının devre dışı olduğundan emin olun",
  165165
  166166// Dialogs
  167167DlgBtnOK                        : "Tamam",
   
  308308DlgTableCellPad         : "Izgara yazı arası",
  309309DlgTableCaption         : "Başlık",
  310310DlgTableSummary         : "Özet",
  311 DlgTableHeaders         : "Headers",    //MISSING
  312 DlgTableHeadersNone             : "None",       //MISSING
  313 DlgTableHeadersColumn   : "First column",       //MISSING
  314 DlgTableHeadersRow              : "First Row",  //MISSING
  315 DlgTableHeadersBoth             : "Both",       //MISSING
   311DlgTableHeaders         : "Başlıklar",
   312DlgTableHeadersNone             : "Yok",
   313DlgTableHeadersColumn   : "İlk Sütun",
   314DlgTableHeadersRow              : "İlk Satır",
   315DlgTableHeadersBoth             : "Her İkisi",
  316316
  317317// Table Cell Dialog
  318318DlgCellTitle            : "Hücre Özellikleri",
   
  335335DlgCellVerAlignMiddle   : "Orta",
  336336DlgCellVerAlignBottom   : "Alt",
  337337DlgCellVerAlignBaseline : "Taban Çizgisi",
  338 DlgCellType             : "Cell Type",  //MISSING
  339 DlgCellTypeData         : "Data",       //MISSING
  340 DlgCellTypeHeader       : "Header",     //MISSING
   338DlgCellType             : "Hücre Tipi",
   339DlgCellTypeData         : "Veri",
   340DlgCellTypeHeader       : "Başlık",
  341341DlgCellRowSpan          : "Satır Kapla",
  342342DlgCellCollSpan         : "Sütun Kapla",
  343343DlgCellBackColor        : "Arka Plan Rengi",
   
  345345DlgCellBtnSelect        : "Seç...",
  346346
  347347// Find and Replace Dialog
  348 DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING
   348DlgFindAndReplaceTitle  : "Bul ve Değiştir",
  349349
  350350// Find Dialog
  351351DlgFindTitle            : "Bul",
   
  369369PasteFromWord   : "Word'den yapıştır",
  370370
  371371DlgPasteMsg2    : "Lütfen aşağıdaki kutunun içine yapıştırın. (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ve <STRONG>Tamam</STRONG> butonunu tıklayın.",
  372 DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING
   372DlgPasteSec             : "Gezgin yazılımınızın güvenlik ayarları düzenleyicinin direkt olarak panoya erişimine izin vermiyor. Bu pencere içine tekrar yapıştırmalısınız..",   
  373373DlgPasteIgnoreFont              : "Yazı Tipi tanımlarını yoksay",
  374374DlgPasteRemoveStyles    : "Biçem Tanımlarını çıkar",
  375375
   
  527527DlgAboutInfo            : "Daha fazla bilgi için:",
  528528
  529529// Div Dialog
  530 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING
  531 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING
  532 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING
  533 DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING
   530DlgDivGeneralTab        : "Genel",
   531DlgDivAdvancedTab       : "Gelişmiş",
   532DlgDivStyle             : "Sitil",
   533DlgDivInlineStyle       : "Satıriçi Sitil"
  534534};
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy