Ticket #2849: 2849.patch

File 2849.patch, 10.2 KB (added by Artur Formella, 12 years ago)
 • _whatsnew.html

   
  4242        <p>
  4343                Fixed Bugs:</p>
  4444        <ul>
  45                 <li></li>
   45                <li>Language file updates for the following languages:
   46                        <ul>
   47                                <li>[<a target="_blank" href="http://dev.fckeditor.net/ticket/2849">#2849</a>] Lithuanian</li>
   48                        </ul>
   49                </li>
   50
  4651        </ul>
  4752        <p>
  4853                <a href="_whatsnew_history.html">See previous versions history</a></p>
 • editor/lang/_translationstatus.txt

   
  5454ja.js      Found: 420   Missing: 8
  5555km.js      Found: 370   Missing: 58
  5656ko.js      Found: 390   Missing: 38
  57 lt.js      Found: 376   Missing: 52
   57lt.js      Found: 428   Missing: 0
  5858lv.js      Found: 381   Missing: 47
  5959mn.js      Found: 411   Missing: 17
  6060ms.js      Found: 352   Missing: 76
 • editor/lang/lt.js

   
  4444InsertLinkLbl           : "Nuoroda",
  4545InsertLink                      : "Įterpti/taisyti nuorodą",
  4646RemoveLink                      : "Panaikinti nuorodą",
  47 VisitLink                       : "Open Link",  //MISSING
   47VisitLink                       : "Atidaryti nuorodą",
  4848Anchor                          : "Įterpti/modifikuoti žymę",
  49 AnchorDelete            : "Remove Anchor",      //MISSING
   49AnchorDelete            : "Naikinti žymę",
  5050InsertImageLbl          : "Vaizdas",
  5151InsertImage                     : "Įterpti/taisyti vaizdą",
  5252InsertFlashLbl          : "Flash",
   
  7272BlockJustify            : "Lygiuoti abi puses",
  7373DecreaseIndent          : "Sumažinti įtrauką",
  7474IncreaseIndent          : "Padidinti įtrauką",
  75 Blockquote                      : "Blockquote", //MISSING
  76 CreateDiv                       : "Create Div Container",       //MISSING
  77 EditDiv                         : "Edit Div Container", //MISSING
  78 DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING
   75Blockquote                      : "Citata",
   76CreateDiv                       : "Sukurti Div elementą",
   77EditDiv                         : "Reaguoti Div elementą",
   78DeleteDiv                       : "Šalinti Div elementą",
  7979Undo                            : "Atšaukti",
  8080Redo                            : "Atstatyti",
  8181NumberedListLbl         : "Numeruotas sąrašas",
   
  108108SelectionField  : "Atrankos laukas",
  109109ImageButton             : "Vaizdinis mygtukas",
  110110
  111 FitWindow               : "Maximize the editor size",   //MISSING
  112 ShowBlocks              : "Show Blocks",        //MISSING
   111FitWindow               : "Padidinti redaktorių",
   112ShowBlocks              : "Rodyti blokus",
  113113
  114114// Context Menu
  115115EditLink                        : "Taisyti nuorodą",
  116 CellCM                          : "Cell",       //MISSING
  117 RowCM                           : "Row",        //MISSING
  118 ColumnCM                        : "Column",     //MISSING
  119 InsertRowAfter          : "Insert Row After",   //MISSING
  120 InsertRowBefore         : "Insert Row Before",  //MISSING
   116CellCM                          : "Langelis",
   117RowCM                           : "Eilutė",
   118ColumnCM                        : "Stulpelis",
   119InsertRowAfter          : "Įterpti eilutę po",
   120InsertRowBefore         : "Įterpti eilutę prieš",
  121121DeleteRows                      : "Šalinti eilutes",
  122 InsertColumnAfter       : "Insert Column After",        //MISSING
  123 InsertColumnBefore      : "Insert Column Before",       //MISSING
   122InsertColumnAfter       : "Įterpti stulpelį po",
   123InsertColumnBefore      : "Įterpti stulpelį prieš",
  124124DeleteColumns           : "Šalinti stulpelius",
  125 InsertCellAfter         : "Insert Cell After",  //MISSING
  126 InsertCellBefore        : "Insert Cell Before", //MISSING
   125InsertCellAfter         : "Įterpti langelį po",
   126InsertCellBefore        : "Įterpti langelį prieš",
  127127DeleteCells                     : "Šalinti langelius",
  128128MergeCells                      : "Sujungti langelius",
  129 MergeRight                      : "Merge Right",        //MISSING
  130 MergeDown                       : "Merge Down", //MISSING
  131 HorizontalSplitCell     : "Split Cell Horizontally",    //MISSING
  132 VerticalSplitCell       : "Split Cell Vertically",      //MISSING
   129MergeRight                      : "Sujungti su dešine",
   130MergeDown                       : "Sujungti su apačia",
   131HorizontalSplitCell     : "Skaidyti langelį horizontaliai",
   132VerticalSplitCell       : "Skaidyti langelį vertikaliai",
  133133TableDelete                     : "Šalinti lentelę",
  134134CellProperties          : "Langelio savybės",
  135135TableProperties         : "Lentelės savybės",
   
  161161NoActiveX                       : "Jūsų naršyklės saugumo nuostatos gali riboti kai kurias redaktoriaus savybes. Jūs turite aktyvuoti opciją \"Run ActiveX controls and plug-ins\". Kitu atveju Jums bus pranešama apie klaidas ir trūkstamas savybes.",
  162162BrowseServerBlocked : "Neįmanoma atidaryti naujo naršyklės lango. Įsitikinkite, kad iškylančių langų blokavimo programos neveiksnios.",
  163163DialogBlocked           : "Neįmanoma atidaryti dialogo lango. Įsitikinkite, kad iškylančių langų blokavimo programos neveiksnios.",
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING
   164VisitLinkBlocked        : "Neįmanoma atidaryti naujo lango. Įsitikinkite, kad iškylančių langų blokavimo programos neveiksnios.",
  165165
  166166// Dialogs
  167167DlgBtnOK                        : "OK",
   
  276276DlnLnkMsgNoUrl          : "Prašome įvesti nuorodos URL",
  277277DlnLnkMsgNoEMail        : "Prašome įvesti el.pašto adresą",
  278278DlnLnkMsgNoAnchor       : "Prašome pasirinkti žymę",
  279 DlnLnkMsgInvPopName     : "The popup name must begin with an alphabetic character and must not contain spaces", //MISSING
   279DlnLnkMsgInvPopName     : "Iššokančio lango pavadinimas privalo prasidėti lotyniška raide ir negali turėti tarpų",
  280280
  281281// Color Dialog
  282282DlgColorTitle           : "Pasirinkite spalvą",
   
  308308DlgTableCellPad         : "Trapas nuo langelio rėmo iki teksto",
  309309DlgTableCaption         : "Antraštė",
  310310DlgTableSummary         : "Santrauka",
  311 DlgTableHeaders         : "Headers",    //MISSING
  312 DlgTableHeadersNone             : "None",       //MISSING
  313 DlgTableHeadersColumn   : "First column",       //MISSING
  314 DlgTableHeadersRow              : "First Row",  //MISSING
  315 DlgTableHeadersBoth             : "Both",       //MISSING
   311DlgTableHeaders         : "Antraštės",
   312DlgTableHeadersNone             : "Nėra",
   313DlgTableHeadersColumn   : "Pirmas stulpelis",
   314DlgTableHeadersRow              : "Pirma eilutė",
   315DlgTableHeadersBoth             : "Abu",
  316316
  317317// Table Cell Dialog
  318318DlgCellTitle            : "Langelio savybės",
   
  335335DlgCellVerAlignMiddle   : "Vidurį",
  336336DlgCellVerAlignBottom   : "Apačią",
  337337DlgCellVerAlignBaseline : "Apatinę liniją",
  338 DlgCellType             : "Cell Type",  //MISSING
  339 DlgCellTypeData         : "Data",       //MISSING
  340 DlgCellTypeHeader       : "Header",     //MISSING
   338DlgCellType             : "Langelio tipas",
   339DlgCellTypeData         : "Duomenys",
   340DlgCellTypeHeader       : "Antraštė",
  341341DlgCellRowSpan          : "Eilučių apjungimas",
  342342DlgCellCollSpan         : "Stulpelių apjungimas",
  343343DlgCellBackColor        : "Fono spalva",
   
  345345DlgCellBtnSelect        : "Pažymėti...",
  346346
  347347// Find and Replace Dialog
  348 DlgFindAndReplaceTitle  : "Find and Replace",   //MISSING
   348DlgFindAndReplaceTitle  : "Surasti ir pakeisti",
  349349
  350350// Find Dialog
  351351DlgFindTitle            : "Paieška",
   
  368368PasteAsText             : "Įdėti kaip gryną tekstą",
  369369PasteFromWord   : "Įdėti iš Word",
  370370
  371 DlgPasteMsg2    : "Žemiau esančiame įvedimo lauke įdėkite tekstą, naudodami klaviatūrą (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ir spūstelkite mygtuką <STRONG>OK</STRONG>.",
  372 DlgPasteSec             : "Because of your browser security settings, the editor is not able to access your clipboard data directly. You are required to paste it again in this window.",       //MISSING
   371DlgPasteMsg2    : "Žemiau esančiame įvedimo lauke įdėkite tekstą, naudodami klaviatūrą (<STRONG>Ctrl+V</STRONG>) ir paspauskite mygtuką <STRONG>OK</STRONG>.",
   372DlgPasteSec             : "Dėl jūsų naršyklės saugumo nustatymų, redaktorius negali tiesiogiai pasiekti laikinosios atminties. Jums reikia nukopijuoti dar kartą į šį langą.",
  373373DlgPasteIgnoreFont              : "Ignoruoti šriftų nustatymus",
  374374DlgPasteRemoveStyles    : "Pašalinti stilių nustatymus",
  375375
   
  405405// Button Dialog
  406406DlgButtonText           : "Tekstas (Reikšmė)",
  407407DlgButtonType           : "Tipas",
  408 DlgButtonTypeBtn        : "Button",     //MISSING
  409 DlgButtonTypeSbm        : "Submit",     //MISSING
  410 DlgButtonTypeRst        : "Reset",      //MISSING
   408DlgButtonTypeBtn        : "Mygtukas",
   409DlgButtonTypeSbm        : "Siųsti",
   410DlgButtonTypeRst        : "Išvalyti",
  411411
  412412// Checkbox and Radio Button Dialogs
  413413DlgCheckboxName         : "Vardas",
   
  456456// Bulleted List Dialog
  457457BulletedListProp        : "Suženklinto sąrašo savybės",
  458458NumberedListProp        : "Numeruoto sąrašo savybės",
  459 DlgLstStart                     : "Start",      //MISSING
   459DlgLstStart                     : "Pradėti nuo",
  460460DlgLstType                      : "Tipas",
  461461DlgLstTypeCircle        : "Apskritimas",
  462462DlgLstTypeDisc          : "Diskas",
   
  479479DlgDocLangDirRTL        : "Iš dešinės į kairę (RTL)",
  480480DlgDocLangCode          : "Kalbos kodas",
  481481DlgDocCharSet           : "Simbolių kodavimo lentelė",
  482 DlgDocCharSetCE         : "Central European",   //MISSING
  483 DlgDocCharSetCT         : "Chinese Traditional (Big5)", //MISSING
  484 DlgDocCharSetCR         : "Cyrillic",   //MISSING
  485 DlgDocCharSetGR         : "Greek",      //MISSING
  486 DlgDocCharSetJP         : "Japanese",   //MISSING
  487 DlgDocCharSetKR         : "Korean",     //MISSING
  488 DlgDocCharSetTR         : "Turkish",    //MISSING
  489 DlgDocCharSetUN         : "Unicode (UTF-8)",    //MISSING
  490 DlgDocCharSetWE         : "Western European",   //MISSING
   482DlgDocCharSetCE         : "Centrinės Europos",
   483DlgDocCharSetCT         : "Tradicinės kinų (Big5)",
   484DlgDocCharSetCR         : "Kirilica",
   485DlgDocCharSetGR         : "Graikų",
   486DlgDocCharSetJP         : "Japonų",
   487DlgDocCharSetKR         : "Korėjiečių",
   488DlgDocCharSetTR         : "Turkų",
   489DlgDocCharSetUN         : "Unikodas (UTF-8)",
   490DlgDocCharSetWE         : "Vakarų Europos",
  491491DlgDocCharSetOther      : "Kita simbolių kodavimo lentelė",
  492492
  493493DlgDocDocType           : "Dokumento tipo antraštė",
   
  517517DlgTemplatesSelMsg      : "Pasirinkite norimą šabloną<br>(<b>Dėmesio!</b> esamas turinys bus prarastas):",
  518518DlgTemplatesLoading     : "Įkeliamas šablonų sąrašas. Prašome palaukti...",
  519519DlgTemplatesNoTpl       : "(Šablonų sąrašas tuščias)",
  520 DlgTemplatesReplace     : "Replace actual contents",    //MISSING
   520DlgTemplatesReplace     : "Pakeisti dabartinį turinį pasirinktu šablonu",
  521521
  522522// About Dialog
  523523DlgAboutAboutTab        : "Apie",
  524524DlgAboutBrowserInfoTab  : "Naršyklės informacija",
  525 DlgAboutLicenseTab      : "License",    //MISSING
   525DlgAboutLicenseTab      : "Licenzija",
  526526DlgAboutVersion         : "versija",
  527527DlgAboutInfo            : "Papildomą informaciją galima gauti",
  528528
  529529// Div Dialog
  530 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING
  531 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING
  532 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING
  533 DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING
   530DlgDivGeneralTab        : "Bendros savybės",
   531DlgDivAdvancedTab       : "Papildomos savybės",
   532DlgDivStyle             : "Stilius",
   533DlgDivInlineStyle       : "Stilius kode"
  534534};
© 2003 – 2019 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy