Ticket #2861: 2861.patch

File 2861.patch, 4.4 KB (added by Alfonso Martínez de Lizarrondo, 12 years ago)

Patch

 • _whatsnew.html

   
  6767                        <ul>
  6868                                <li>[<a target="_blank" href="http://dev.fckeditor.net/ticket/2908">#2908</a>] Czech </li>
  6969                                <li>[<a target="_blank" href="http://dev.fckeditor.net/ticket/2849">#2849</a>] Lithuanian</li>
   70                                <li>[<a target="_blank" href="http://dev.fckeditor.net/ticket/2861">#2861</a>] Slovenian</li>
  7071                        </ul>
  7172                </li>
  7273                <li>[<a target="_blank" href="http://dev.fckeditor.net/ticket/3439">#3439</a>] IgnoreEmptyParagraphValue
 • editor/lang/_translationstatus.txt

   
  1 /*
   1/*
  22 * FCKeditor - The text editor for Internet - http://www.fckeditor.net
  33 * Copyright (C) 2003-2009 Frederico Caldeira Knabben
  44 *
   
  6161nb.js      Found: 414   Missing: 14
  6262nl.js      Found: 420   Missing: 8
  6363no.js      Found: 414   Missing: 14
  64 pl.js      Found: 411   Missing: 17
   64pl.js      Found: 412   Missing: 16
  6565pt-br.js   Found: 411   Missing: 17
  6666pt.js      Found: 381   Missing: 47
  6767ro.js      Found: 410   Missing: 18
  6868ru.js      Found: 427   Missing: 1
  6969sk.js      Found: 420   Missing: 8
  70 sl.js      Found: 411   Missing: 17
   70sl.js      Found: 426   Missing: 2
  7171sr-latn.js Found: 368   Missing: 60
  7272sr.js      Found: 368   Missing: 60
  7373sv.js      Found: 409   Missing: 19
 • editor/lang/sl.js

   
  7373DecreaseIndent          : "Zmanjšaj zamik",
  7474IncreaseIndent          : "Povečaj zamik",
  7575Blockquote                      : "Citat",
  76 CreateDiv                       : "Create Div Container",       //MISSING
  77 EditDiv                         : "Edit Div Container", //MISSING
  78 DeleteDiv                       : "Remove Div Container",       //MISSING
   76CreateDiv                       : "Ustvari Div element",
   77EditDiv                         : "Uredi Div element",
   78DeleteDiv                       : "Odstrani Div element",
  7979Undo                            : "Razveljavi",
  8080Redo                            : "Ponovi",
  8181NumberedListLbl         : "Oštevilčen seznam",
   
  161161NoActiveX                       : "Varnostne nastavitve vašega brskalnika lahko omejijo delovanje nekaterih zmožnosti urejevalnika. Če ne želite zaznavati napak in sporočil o manjkajočih zmožnostih, omogočite možnost \"Zaženi ActiveX kontrolnike in vtičnike\".",
  162162BrowseServerBlocked : "Brskalnik virov se ne more odpreti. Prepričajte se, da je preprečevanje pojavnih oken onemogočeno.",
  163163DialogBlocked           : "Pogovorno okno se ni moglo odpreti. Prepričajte se, da je preprečevanje pojavnih oken onemogočeno.",
  164 VisitLinkBlocked        : "It was not possible to open a new window. Make sure all popup blockers are disabled.",       //MISSING
   164VisitLinkBlocked        : "Pogovorno okno se ni moglo odpreti. Prepričajte se, da je preprečevanje pojavnih oken onemogočeno.",
  165165
  166166// Dialogs
  167167DlgBtnOK                        : "V redu",
   
  308308DlgTableCellPad         : "Polnilo med celicami",
  309309DlgTableCaption         : "Naslov",
  310310DlgTableSummary         : "Povzetek",
  311 DlgTableHeaders         : "Headers",    //MISSING
  312 DlgTableHeadersNone             : "None",       //MISSING
  313 DlgTableHeadersColumn   : "First column",       //MISSING
  314 DlgTableHeadersRow              : "First Row",  //MISSING
  315 DlgTableHeadersBoth             : "Both",       //MISSING
   311DlgTableHeaders         : "Glava",
   312DlgTableHeadersNone             : "Brez",
   313DlgTableHeadersColumn   : "Prvi stolpec",
   314DlgTableHeadersRow              : "Prva vrstica",
   315DlgTableHeadersBoth             : "Oboje",
  316316
  317317// Table Cell Dialog
  318318DlgCellTitle            : "Lastnosti celice",
   
  335335DlgCellVerAlignMiddle   : "V sredino",
  336336DlgCellVerAlignBottom   : "Na dno",
  337337DlgCellVerAlignBaseline : "Na osnovno črto",
  338 DlgCellType             : "Cell Type",  //MISSING
  339 DlgCellTypeData         : "Data",       //MISSING
  340 DlgCellTypeHeader       : "Header",     //MISSING
   338DlgCellType             : "Tip celice",
   339DlgCellTypeData         : "Podatek",
   340DlgCellTypeHeader       : "Naslov",
  341341DlgCellRowSpan          : "Spojenih vrstic (row-span)",
  342342DlgCellCollSpan         : "Spojenih stolpcev (col-span)",
  343343DlgCellBackColor        : "Barva ozadja",
   
  527527DlgAboutInfo            : "Za več informacij obiščite",
  528528
  529529// Div Dialog
  530 DlgDivGeneralTab        : "General",    //MISSING
  531 DlgDivAdvancedTab       : "Advanced",   //MISSING
  532 DlgDivStyle             : "Style",      //MISSING
   530DlgDivGeneralTab        : "Splošno",
   531DlgDivAdvancedTab       : "Napredno",
   532DlgDivStyle             : "Oblika",
  533533DlgDivInlineStyle       : "Inline Style"        //MISSING
  534534};
© 2003 – 2021 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy