Ticket #4346: nl.js.patch

File nl.js.patch, 1.3 KB (added by Niek Kouwenberg, 14 years ago)

Patch for nl.js

 • ckeditor/_source/lang/nl.js

   
  260260                        invalidHeight   : 'De celhoogte moet een getal zijn.',
  261261                        invalidRowSpan  : 'Rijen samenvoegen moet een heel getal zijn.',
  262262                        invalidColSpan  : 'Kolommen samenvoegen moet een heel getal zijn.',
  263                         chooseColor : 'Choose' // MISSING
   263                        chooseColor             : 'Kies'
  264264                },
  265265
  266266                row :
   
  398398                linkTab : 'Link',
  399399                button2Img      : 'Wilt u de geselecteerde afbeeldingsknop vervangen door een eenvoudige afbeelding?',
  400400                img2Button      : 'Wilt u de geselecteerde afbeelding vervangen door een afbeeldingsknop?',
  401                 urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
   401                urlMissing : 'De URL naar de afbeelding ontbreekt.'
  402402        },
  403403
  404404        // Flash Dialog
   
  663663        },
  664664
  665665        maximize : 'Maximaliseren',
  666         minimize : 'Minimize', // MISSING
   666        minimize : 'Minimaliseren',
  667667
  668668        fakeobjects :
  669669        {
   
  677677
  678678        colordialog :
  679679        {
  680                 title : 'Select color', // MISSING
  681                 highlight : 'Highlight', // MISSING
  682                 selected : 'Selected', // MISSING
  683                 clear : 'Clear' // MISSING
   680                title : 'Selecteer kleur',
   681                highlight : 'Actief',
   682                selected : 'Geselecteerd',
   683                clear : 'Wissen'
  684684        }
  685685};
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy