Ticket #4607: 4607.patch

File 4607.patch, 2.6 KB (added by pomu0325, 14 years ago)
Line 
1Index: ja.js
2===================================================================
3--- ja.js       (ƒŠƒrƒWƒ‡ƒ“ 4414)
4+++ ja.js       (ì‹ÆƒRƒs[)
5@@ -202,7 +202,7 @@
6                rows            : '行',
7                columns         : '列',
8                border          : 'ボーダーサイズ',
9-               align           : 'キャプションの整列',
10+               align           : 'テーブルの整列',
11                alignNotSet     : '<なし>',
12                alignLeft       : 'å·¦',
13                alignCenter     : '中央',
14@@ -213,8 +213,8 @@
15                height          : 'テーブル高さ',
16                cellSpace       : 'セル内余白',
17                cellPad         : 'セル内間隔',
18-               caption         : 'キャプション',
19-               summary         : 'テーブル目的/構造',
20+               caption         : 'キャプション',
21+               summary         : 'テーブルの概要',
22                headers         : 'テーブルヘッダ(th)',
23                headersNone             : 'なし',
24                headersColumn   : '初めの列のみ',
25@@ -260,14 +260,14 @@
26                        invalidHeight   : 'セル高さは数値で入力してください。',
27                        invalidRowSpan  : '縦幅(行数)は数値で入力してください。',
28                        invalidColSpan  : '横幅(列数)は数値で入力してください。',
29-                       chooseColor : 'Choose' // MISSING
30+                       chooseColor : '色の選択'
31                },
32 
33                row :
34                {
35                        menu                    : '行',
36-                       insertBefore    : '列の前に挿入',
37-                       insertAfter             : '列の後に挿入',
38+                       insertBefore    : '行の前に挿入',
39+                       insertAfter             : '行の後に挿入',
40                        deleteRow               : '行削除'
41                },
42 
43@@ -398,7 +398,7 @@
44                linkTab : 'リンク',
45                button2Img      : '選択したボタンを画像に置き換えますか?',
46                img2Button      : '選択した画像をボタンに置き換えますか?',
47-               urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
48+               urlMissing : 'イメージのURLを入力してください。'
49        },
50 
51        // Flash Dialog
52@@ -643,7 +643,7 @@
53                toggle : 'SCAYT切替',
54                options : 'オプション',
55                langs : '言語',
56-               moreSuggestions : 'More suggestions', // MISSING
57+               moreSuggestions : '他の候補',
58                ignore : '無視',
59                ignoreAll : 'すべて無視',
60                addWord : '語句追加',
61@@ -663,7 +663,7 @@
62        },
63 
64        maximize : '最大化',
65-       minimize : 'Minimize', // MISSING
66+       minimize : '最小化',
67 
68        fakeobjects :
69        {
70@@ -673,13 +673,13 @@
71                unknown : 'Unknown Object'
72        },
73 
74-       resize : 'ドラックしてリサイズ',
75+       resize : 'ドラッグしてリサイズ',
76 
77        colordialog :
78        {
79-               title : 'Select color', // MISSING
80-               highlight : 'Highlight', // MISSING
81-               selected : 'Selected', // MISSING
82-               clear : 'Clear' // MISSING
83+               title : '色選択',
84+               highlight : 'ハイライト',
85+               selected : '選択された色',
86+               clear : 'クリア'
87        }
88 };
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy