Ticket #572: Wniosek_2010_09_01_2204.xml

File Wniosek_2010_09_01_2204.xml, 27.4 KB (added by Krzysztof Studnik, 9 years ago)
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><Dokumenty><Wniosek><NumerWersji val="5.3" rev="5" guid="9c5c1a3e-d830-4df4-a45f-4cb07cb94482" /><DaneProjektu><NumerINazwaPriorytetu val="" /><NumerINazwaDzialania val="" /><Poddzialanie val="" /><Instytucja val="" /><Wojewodztwo val="" /><NumerKonkursu val="" /><TytulProjektu val="" /><OkresRealizacjiProjektu><DataOd val="06.09.2010" /><DataDo val="30.09.2014" /><LastDataOd val="06.09.2010" /><LastDataDo val="30.09.2014" /></OkresRealizacjiProjektu><CalyKraj val="N" /><Miejsce add="1" break="1"><Wojewodztwo val="" break="1" /><Powiat val="" break="1" /><Gmina val="" break="1" /></Miejsce><Miejsce add="1"><Wojewodztwo val="" /><Powiat val="" /><Gmina val="" /></Miejsce><ProjektPonadnarodowy val="" /><ProjektInnowacyjny val="" /><ProjektZKomponentemPonadnarodowym val="" /></DaneProjektu><KlasyfikacjaProjektu><CelProjektu val="" /><GrupyDocelowe val="" /><Dzialania val="" /><Rezultaty val="" /><PotencjalProjektodawcy val="" /><Bezrobotni val="0" /><WTymOsobyDlugotrwaleBezrobotne val="0" /><OsobyNieaktywneZawodowo val="0" /><WTymOsobyUczaceLubKsztalcaceSie val="0" /><Zatrudnieni val="0" /><WTymRolnicy val="0" /><WTymSamozatrudnieni val="0" /><WTymZatrudnieniWMikroprzedsiebiorstwach val="0" /><WTymZatrudnieniWMalychPrzedsiebiorstwach val="0" /><WTymZatrudnieniWSrednichPrzedsiebiorstwach val="0" /><WTymZatrudnieniWDuzychPrzedsiebiorstwach val="0" /><WTymZatrudnieniWAdministracjiPublicznej val="0" /><WTymZatrudnieniWOrganizacjachPozarzadowych val="0" /><WTymPracownicyWGorszymPolozeniu val="0" /><Ogolem val="0" /><WTymCzlonkowieMniejszosciEtnicznychINarodowych val="0" /><WTymMigranci val="0" /><WTymOsobyNiepelnosprawne val="0" /><WTymOsobyZTerenowWiejskich val="0" /><Mikroprzedsiebiorstwa val="0" /><MaleISredniePrzedsiebiorstwa val="0" /><DuzePrzedsiebiorstwa val="0" /></KlasyfikacjaProjektu><Beneficjent><Nazwa val="" /><Adres><Ulica val="" /><NrDomu val="" /><NrLokalu val="" /><Miejscowosc val="" /><KodPocztowy val=""><FormatKodu val="T" /></KodPocztowy><Telefon val="" /><Fax val="" /></Adres><FormaPrawna val="" /><NazwaProjektodawcy val="" /><StatusPrawny val="" /><Nip val="" /><PolskiNip val="T" /><Regon val=""><NieDotyczy val="N" /></Regon><AdresSiedziby val="" /><OsobaUprawniona val="" /><OsobaDoKontaktow val=""><NumerTelefonu val="" /><AdresPocztyElektronicznej val=""><NieDotyczy val="N" /></AdresPocztyElektronicznej><NumerFaksu val="" /><Adres val="" /></OsobaDoKontaktow><CzyPartnerzy val="N" v="" /><Partnerzy add="1" break="1"><NazwaInstytucji val="" break="1" /><StatusPrawny val="" break="1" /><Adres val="" break="1" /></Partnerzy></Beneficjent><Oswiadczenie><DataWplynieciaWniosku val="" /><NieKorzyst val="N" /><SzkoleniaEFS val="N" /><PunktInformacyjny val="N" /><PomocPrywatnaSzkolenia val="N" /><Inne val="N" /><SzkoleniaEFSText val="" /><PunktInformacyjnyText val="" /><InneText val="" /></Oswiadczenie><BudzetProjektu><KategoriaWydatku><Kategoria add="1" break="1" guid=""><Kategoria val="" break="1" desc="Zadanie" /><Rok val="0" break="1" readonly="1" /><Rok val="0" break="1" readonly="1" /><Rok val="0" break="1" readonly="1" /><Rok val="0" break="1" readonly="1" /><Rok val="0" break="1" readonly="1" /><Ogolem val="0" break="1" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="1" break="0"><Kategoria val="Kategoria" edit="0" break="1" /><Rok val="2010" edit="0" break="3" /><Rok val="2011" edit="0" break="3" /><Rok val="2012" edit="0" break="3" /><Rok val="2013" edit="0" break="3" /><Rok val="2014" edit="0" break="3" /><Ogolem val="Ogółem" edit="0" break="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" sumowanie="2"><Kategoria val="4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Ogolem val="0.00" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" sumowanie="1"><Kategoria val="4.1.1 Koszty bezpośrednie" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Ogolem val="0.00" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="1" guid="00000000000000000000000000000000" num="1"><Kategoria val="" desc="Zadanie" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Ogolem val="0.00" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" sumowanie="1"><Kategoria val="4.1.2 Koszty pośrednie" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Ogolem val="0.00" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="-1" proc="1"><Kategoria val="rozliczane ryczałtem 4.1.2/(4.1.1-4.1.3)" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Ogolem val="0.00" readonly="1" procent="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0"><Kategoria val="4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Ogolem val="0.00" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="-1" proc="1"><Kategoria val="jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Ogolem val="0" readonly="1" procent="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0"><Kategoria val="4.1.4 Współpraca ponadnarodowa w kosztach ogółem" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Ogolem val="0.00" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="-1" proc="1"><Kategoria val="jako % wartości projektu ogółem (4.1.4/4.1)" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Rok val="0" readonly="1" procent="1" /><Ogolem val="0" readonly="1" procent="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="blanc" break="1"><Kategoria val="" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Ogolem val="0" break="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0"><Kategoria val="4.2 Przychód projektu" help="PRZYCHOD_PROJEKTU" break="1" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Ogolem val="0" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="blanc" break="1"><Kategoria val="" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Ogolem val="0" break="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0"><Kategoria val="4.3 Wkład własny" help="WKLAD_WLASNY" break="1" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Ogolem val="0" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="-1"><Kategoria val="4.3.1 w tym wkład niepieniężny" help="WKLAD_NIEPIENIEZNY" break="1" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Rok val="0" /><Ogolem val="0" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="-1"><Kategoria val="4.3.2 w tym wkład prywatny" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Ogolem val="0.00" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="blanc" break="1"><Kategoria val="" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Rok val="0" break="1" /><Ogolem val="0" break="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0"><Kategoria val="4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 – (4.2 + 4.3 )]" break="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Rok val="0" readonly="1" /><Ogolem val="0" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria></KategoriaWydatku><Oswiadczenie val="kwalifikowalny" /><OswiadczenieVat val="zawierającymi" /><KosztNaUczestnika val="0.00" /></BudzetProjektu><!-- Harmonogram Realizacji Projektu --><HarmonogramRealizacjiProjektu><Harmonogram><EtapHarmonogramu add="1" break="1" guidZadanie="" v="0"><Etap add="1" break="1" guid=""><Opis val="Zadanie" break="3" edit="0" /><Rok break="1"><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /></Rok><Rok break="1"><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /></Rok><Pozycja val="" /></Etap><Etap add="1" break="1" guid=""><Opis val="" desc="Etap" break="1" /><Rok><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /></Rok><Rok break="1"><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /><Okres val="" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /><Okres val="N" break="1" /></Rok><Pozycja val="" /></Etap><Etap add="0" break="1"><Opis val="Liczba uczestników" break="3" /><Rok break="1"><Beneficjent val="0" break="3" /><Beneficjent val="0" break="3" /><Beneficjent val="0" break="3" /><Beneficjent val="0" break="3" /></Rok><Rok break="1"><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /><Beneficjent val="0" break="1" /></Rok><Razem val="0" break="1" /><Pozycja val="" /></Etap><PozycjaHarmonogramu val="" /></EtapHarmonogramu><EtapHarmonogramu add="0" guidZadanie=""><Etap add="1" break="2"><Opis val="" break="3" /><Rok><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /></Rok><Rok><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /><Okres val="" break="3" /></Rok><Pozycja val="" /></Etap><Etap add="0" break="1"><Rok val="" break="1" /><Opis val="Rok" break="1" /><Rok val="2010/2011" edit="0" break="1" colspan="12" /><Rok val="2011" break="0" colspan="2" /><Rok val="2012" break="0" /><Rok val="2013" break="0" /><Rok val="2014" break="0" colspan="3" /><Pozycja val="" /></Etap><Etap add="0" break="1"><Opis val="Kwartał" break="1" /><Rok><Okres val="I" edit="0" break="1" /><Okres val="II" edit="0" break="1" /><Okres val="III" edit="0" break="1" /><Okres val="IV" edit="0" break="1" /></Rok><Rok><Okres val="-" edit="0" break="1" /><Okres val="-" edit="0" break="1" /><Okres val="-" edit="0" break="1" /><Okres val="-" edit="0" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="III" edit="0" break="1" /><Okres val="IV" edit="0" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="I" edit="0" break="1" /><Okres val="II" edit="0" break="1" /><Okres val="III" edit="0" break="1" /><Okres val="IV" edit="0" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="I" edit="0" break="1" /><Okres val="II" edit="0" break="1" /><Okres val="III" edit="0" break="1" /><Okres val="IV" edit="0" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="I" edit="0" break="1" /><Okres val="II" edit="0" break="1" /><Okres val="III" edit="0" break="1" /></Rok><Pozycja val="" /></Etap><Etap add="0"><Opis val="Miesiąc" break="1" /><Rok><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /></Rok><Rok><Okres val="9" break="1" /><Okres val="10" break="1" /><Okres val="11" break="1" /><Okres val="12" break="1" /><Okres val="1" break="1" /><Okres val="2" break="1" /><Okres val="3" break="1" /><Okres val="4" break="1" /><Okres val="5" break="1" /><Okres val="6" break="1" /><Okres val="7" break="1" /><Okres val="8" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /><Okres val="-" break="1" /></Rok><Pozycja val="" /></Etap></EtapHarmonogramu><EtapHarmonogramu add="1" guidZadanie="00000000000000000000000000000000" v="0"><Etap add="0" guid="00000000000000000000000000000000" num="1"><Opis val="" break="1" edit="0" /><Rok><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /></Rok><Rok><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /></Rok><Pozycja val="" /></Etap><Etap add="1" guid="00000000000000000000000000000000"><Opis val="" desc="Etap" /><Rok><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /><Okres val="N" break="3" /></Rok><Rok><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /><Okres val="N" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /><Okres val="N" break="0" /></Rok><Pozycja val="" /></Etap><Etap add="0"><Opis val="Liczba uczestników" break="1" /><Rok><Beneficjent val="0" break="3" /><Beneficjent val="0" break="3" /><Beneficjent val="0" break="3" /><Beneficjent val="0" break="3" /></Rok><Rok><Beneficjent val="0" /><Beneficjent val="0" /><Beneficjent val="0" /><Beneficjent val="0" /></Rok><Rok break="0"><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /></Rok><Rok break="0"><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /><Beneficjent val="0" break="0" /></Rok><Razem val="0" /><Pozycja val="" /></Etap><PozycjaHarmonogramu val="" /></EtapHarmonogramu></Harmonogram></HarmonogramRealizacjiProjektu><SzczegolowyBudzetProjektu><LiczycProcentyKP val="T" /><Kategoria add="1" break="1" color="1" csvType="5" guid="" v="1"><Kategoria val="" edit="1" desc="Zadanie" break="1" /><Rok break="1"><Suma val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" break="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="1" break="1" csvType="2" guid="" num="" v="1"><Kategoria val="" edit="1" break="1" /><CrossFinancing val="N" edit="1" break="1" /><PomocPubliczna val="N" edit="1" break="1" /><JednostkaMiary val="" edit="1" break="1" /><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" break="1" /><CenaJednostkowa val="0.00" edit="1" break="1" /><Lacznie val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" break="1" /><CenaJednostkowa val="0.00" edit="1" break="1" /><Lacznie val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" break="1" /><CenaJednostkowa val="0.00" edit="1" break="1" /><Lacznie val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" break="1" /><CenaJednostkowa val="0.00" edit="1" break="1" /><Lacznie val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" break="1" /><CenaJednostkowa val="0.00" edit="1" break="1" /><Lacznie val="0.00" edit="1" break="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" break="1" /><Uzasadnienie val="" break="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="0" csvType="3"><Kategoria val="Kategoria" break="1" /><CrossFinancing val="Cross-financing (T/N)" edit="0" break="1" /><PomocPubliczna val="Pomoc publiczna (T/N)" edit="0" break="1" /><JednostkaMiary val="j.m." edit="0" break="1" /><Rok val="2010" edit="0" break="1" /><Rok val="2011" edit="0" break="1" /><Rok val="2012" edit="0" break="1" /><Rok val="2013" edit="0" break="1" /><Rok val="2014" edit="0" break="1" /><Razem val="Razem" edit="0" break="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="0" csvType="4"><Rok><Ilosc val="Ilość" break="1" /><CenaJednostkowa val="Cena jednost." edit="0" break="1" /><Lacznie val="Łącznie" edit="0" break="1" /></Rok><Rok><Ilosc val="Ilość" break="1" /><CenaJednostkowa val="Cena jednost." edit="0" break="1" /><Lacznie val="Łącznie" edit="0" break="1" /></Rok><Rok><Ilosc val="Ilość" break="1" /><CenaJednostkowa val="Cena jednost." edit="0" break="1" /><Lacznie val="Łącznie" edit="0" break="1" /></Rok><Rok><Ilosc val="Ilość" break="1" /><CenaJednostkowa val="Cena jednost." edit="0" break="1" /><Lacznie val="Łącznie" edit="0" break="1" /></Rok><Rok><Ilosc val="Ilość" break="1" /><CenaJednostkowa val="Cena jednost." edit="0" break="1" /><Lacznie val="Łącznie" edit="0" break="1" /></Rok><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="1" csvType="5"><Kategoria val="KOSZTY OGÓŁEM (4.1)" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="1" csvType="5"><Kategoria val="KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)" help="KOSZTY_BEZPOSREDNIE_4_1_1" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="1" break="1" color="1" csvType="5" guid="00000000000000000000000000000000" v="1" num="1"><Kategoria val="" edit="1" desc="Zadanie" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="1" break="1" csvType="2" guid="00000000000000000000000000000000" num="1" v="1"><Kategoria val="" edit="1" /><CrossFinancing val="N" edit="1" /><PomocPubliczna val="N" edit="1" /><JednostkaMiary val="" edit="1" /><Rok><Ilosc val="0" edit="1" /><CenaJednostkowa val="0" edit="1" /><Lacznie val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" /><CenaJednostkowa val="0" edit="1" /><Lacznie val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" /><CenaJednostkowa val="0" edit="1" /><Lacznie val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" /><CenaJednostkowa val="0" edit="1" /><Lacznie val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Ilosc val="0" edit="1" /><CenaJednostkowa val="0" edit="1" /><Lacznie val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" /><Uzasadnienie val="" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="1" csvType="5"><Kategoria val="KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)" help="KOSZTY_POSREDNIE_4_1_2" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><!--add - pogrubione, color - zl czy %--><Kategoria add="-1" break="1" color="2" csvType="5"><Kategoria val="w tym objęte pomocą publiczną" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="-1" break="1" color="3" csvType="5"><Kategoria val="Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem" break="1" /><CrossFinancing val="N" edit="1" /><PomocPubliczna val="N" edit="1" /><JednostkaMiary val="" edit="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="2" csvType="5"><Kategoria val="Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="3" csvType="7"><Kategoria val=" " break="1" applyTo="Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="2" csvType="5"><Kategoria val="Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="3" csvType="7"><Kategoria val=" " break="1" applyTo="Współpraca ponadnarodowa w Kosztach ogółem (4.1.4)" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="1" csvType="5"><Kategoria val="Wydatki objęte pomocą pozostałą" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="1" csvType="5"><Kategoria val="Wydatki objęte pomocą publiczną" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" readonly="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" readonly="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Kategoria add="0" break="1" color="1" csvType="5"><Kategoria val="Wkład prywatny" help="WKLAD_PRYWATNY" break="1" /><Rok><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Rok break="1"><Suma val="0" edit="1" /></Rok><Razem val="0.00" edit="1" /><Pozycja val="" /></Kategoria><Uzasadnieniekosztow><Uzasadnienie add="1" break="1"><Lp val="" break="1" /><Tresc val="" desc="Uzasadnienie:" break="1" /></Uzasadnienie><Uzasadnienie><Lp val="0" break="1" /><Tresc val="" desc="Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztów pośrednich w projekcie:" /></Uzasadnienie><Uzasadnienie add="1"><Lp val="" /><Tresc val="" desc="Uzasadnienie:" /></Uzasadnienie></Uzasadnieniekosztow><MetodologiaWyliczenia val="" /><ZaliczycDoPomocyPublicznej val="N" /></SzczegolowyBudzetProjektu><Czysty val="0" /></Wniosek><SumaKontrolna val="254A-88D2-21AF-CDFB" /><DaneAplikacji /></Dokumenty>
© 2003 – 2019 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy