Ticket #6256: nl.js.patch

File nl.js.patch, 5.5 KB (added by Niek Kouwenberg, 11 years ago)

Patch

 • _source/lang/nl.js

   
  105105                targetTop               : 'Hele venster (_top)',
  106106                targetSelf              : 'Zelfde venster (_self)',
  107107                targetParent    : 'Origineel venster (_parent)',
  108                 langDirLTR              : 'Left to Right (LTR)', // MISSING
  109                 langDirRTL              : 'Right to Left (RTL)', // MISSING
  110                 styles                  : 'Style', // MISSING
  111                 cssClasses              : 'Stylesheet Classes', // MISSING
   108                langDirLTR              : 'Links naar rechts (LTR)',
   109                langDirRTL              : 'Rechts naar links (RTL)',
   110                styles                  : 'Stijlen',
   111                cssClasses              : 'Stylesheet klassen',
  112112
  113113                // Put the voice-only part of the label in the span.
  114114                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, niet beschikbaar</span>'
   
  196196        // List style dialog
  197197        list:
  198198        {
  199                 numberedTitle           : 'Numbered List Properties', // MISSING
  200                 bulletedTitle           : 'Bulleted List Properties', // MISSING
  201                 type                            : 'Type', // MISSING
  202                 start                           : 'Start', // MISSING
  203                 validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', // MISSING
  204                 circle                          : 'Circle', // MISSING
  205                 disc                            : 'Disc', // MISSING
  206                 square                          : 'Square', // MISSING
  207                 none                            : 'None', // MISSING
  208                 notset                          : '<not set>', // MISSING
  209                 armenian                        : 'Armenian numbering', // MISSING
  210                 georgian                        : 'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)', // MISSING
  211                 lowerRoman                      : 'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)', // MISSING
  212                 upperRoman                      : 'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)', // MISSING
  213                 lowerAlpha                      : 'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)', // MISSING
  214                 upperAlpha                      : 'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)', // MISSING
  215                 lowerGreek                      : 'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)', // MISSING
  216                 decimal                         : 'Decimal (1, 2, 3, etc.)', // MISSING
  217                 decimalLeadingZero      : 'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING
   199                numberedTitle           : 'Eigenschappen genummerde lijst',
   200                bulletedTitle           : 'Eigenschappen lijst met opsommingstekens',
   201                type                            : 'Type',
   202                start                           : 'Start',
   203                validateStartNumber                             :'Starnummer van de lijst moet een heel nummer zijn.',
   204                circle                          : 'Cirkel',
   205                disc                            : 'Schijf',
   206                square                          : 'Vierkant',
   207                none                            : 'Geen',
   208                notset                          : '<niet gezet>',
   209                armenian                        : 'Armeense numering',
   210                georgian                        : 'Greorgische numering (an, ban, gan, etc.)',
   211                lowerRoman                      : 'Romeins kleine letters (i, ii, iii, iv, v, etc.)',
   212                upperRoman                      : 'Romeins hoofdletters (I, II, III, IV, V, etc.)',
   213                lowerAlpha                      : 'Kleine letters (a, b, c, d, e, etc.)',
   214                upperAlpha                      : 'Hoofdletters (A, B, C, D, E, etc.)',
   215                lowerGreek                      : 'Grieks kleine letters (alpha, beta, gamma, etc.)',
   216                decimal                         : 'Cijfers (1, 2, 3, etc.)',
   217                decimalLeadingZero      : 'Cijfers beginnen met nul (01, 02, 03, etc.)'
  218218        },
  219219
  220220        // Find And Replace Dialog
   
  685685        scayt :
  686686        {
  687687                title                   : 'Controleer de spelling tijdens het typen',
  688                 opera_title             : 'Not supported by Opera', // MISSING
   688                opera_title             : 'Niet ondersteund door Opera',
  689689                enable                  : 'SCAYT inschakelen',
  690690                disable                 : 'SCAYT uitschakelen',
  691691                about                   : 'Over SCAYT',
   
  699699                emptyDic                : 'De naam van het woordenboek mag niet leeg zijn.',
  700700
  701701                optionsTab              : 'Opties',
  702                 allCaps                 : 'Ignore All-Caps Words', // MISSING
  703                 ignoreDomainNames : 'Ignore Domain Names', // MISSING
  704                 mixedCase               : 'Ignore Words with Mixed Case', // MISSING
  705                 mixedWithDigits : 'Ignore Words with Numbers', // MISSING
   702                allCaps                 : 'Negeer woorden helemaal in hoofdletters',
   703                ignoreDomainNames : 'Negeer domeinnamen',
   704                mixedCase               : 'Negeer woorden met hoofd- en kleine letters',
   705                mixedWithDigits : 'Negeer woorden met cijfers',
  706706
  707707                languagesTab    : 'Talen',
  708708
  709709                dictionariesTab : 'Woordenboeken',
  710                 dic_field_name  : 'Dictionary name', // MISSING
  711                 dic_create              : 'Create', // MISSING
  712                 dic_restore             : 'Restore', // MISSING
  713                 dic_delete              : 'Delete', // MISSING
  714                 dic_rename              : 'Rename', // MISSING
  715                 dic_info                : 'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type it\'s name and click the Restore button.', // MISSING
   710                dic_field_name  : 'Naam woordenboek',
   711                dic_create              : 'Aanmaken',
   712                dic_restore             : 'Terugzetten',
   713                dic_delete              : 'Verwijderen',
   714                dic_rename              : 'Hernoemen',
   715                dic_info                : 'Initieel wordt het gebruikerswoordenboek opgeslagen in een cookie. Cookies zijn echter beperkt in grootte. Zodra het gebruikerswoordenboek het punt bereikt waarop het niet meer in een cookie opgeslagen kan worden, dan wordt het woordenboek op de server opgeslagen. Om je persoonlijke woordenboek op je eigen server op te slaan, moet je een mapnaam opgeven. Indien je al een woordenboek hebt opgeslagen, typ dan de naam en klik op de Terugzetten knop.',
  716716
  717717                aboutTab                : 'Over'
  718718        },
   
  741741        colordialog :
  742742        {
  743743                title           : 'Selecteer kleur',
  744                 options :       'Color Options', // MISSING
   744                options :       'Kleuropties',
  745745                highlight       : 'Actief',
  746746                selected        : 'Geselecteerd',
  747747                clear           : 'Wissen'
   
  752752
  753753        bidi :
  754754        {
  755                 ltr : 'Text direction from left to right', // MISSING
  756                 rtl : 'Text direction from right to left' // MISSING
   755                ltr : 'Schrijfrichting van links naar rechts',
   756                rtl : 'Schrijfrichting van rechts naar links'
  757757        }
  758758};
© 2003 – 2021 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy