Ticket #6701: Risoy_fhs_soknadsskjema_backup.txt

File Risoy_fhs_soknadsskjema_backup.txt, 12.0 KB (added by andersbj, 9 years ago)

form code

Line 
1<div style="text-align: left;">
2<form id="skjema" method="post" action="index.php?vis=send_skjema" name="skjema">
3    <input type="hidden" name="respond_message" value="Takk for s&oslash;knaden!" /> <input type="hidden" name="subject" value="S&oslash;knad" /> <input type="hidden" name="savefile" value="soknad.csv" />
4    <p>Du kan sende inn s&oslash;knaden din elektronisk. Fyll inn alle feltene her og trykk send.<br />
5    <br />
6    Alle feltene merket med * er du n&oslash;dt til &aring; fylle ut. <br />
7    <br />
8    Vi setter stor pris p&aring; om du fyller inn alle feltene. Skriv s&aring; mye du kan om deg selv.</p>
9    <div style="border: 0px solid black;">
10    <div id="title1"><strong>Informasjon om s&oslash;keren</strong></div>
11    <div id="group1">
12    <div><label for="mosform_1">Fornavn</label> *</div>
13    <div><input type="text" id="mosform_1" maxlength="30" size="30" name="Fornavn" /></div>
14    <div><label for="mosform_2">Mellomnavn</label></div>
15    <div><input type="text" id="mosform_2" maxlength="30" size="30" name="Mellomnavn" /></div>
16    <div><label for="mosform_3">Etternavn</label> *</div>
17    <div><input type="text" id="mosform_3" maxlength="30" size="30" name="Etternavn" /></div>
18    <div><label for="mosform_4">Adresse</label> *</div>
19    <div><input type="text" id="mosform_4" maxlength="30" size="30" name="Adresse" /></div>
20    <div><label for="mosform_5">Postnummer</label> *</div>
21    <div><input type="text" id="mosform_5" maxlength="4" size="4" name="Postnummer" /></div>
22    <div><label for="mosform_6">Poststed</label> *</div>
23    <div><input type="text" id="mosform_6" maxlength="30" size="30" name="Poststed" /></div>
24    <div><label for="mosform_7">Kommune</label> *</div>
25    <div><input type="text" id="mosform_7" maxlength="30" size="30" name="Kommune" /></div>
26    <div><label for="mosform_8">Telefon</label> *</div>
27    <div><input type="text" id="mosform_8" maxlength="30" size="30" name="Telefon" /></div>
28    <div><label for="mosform_9">Mobil</label></div>
29    <div><input type="text" id="mosform_9" maxlength="30" size="30" name="Mobil" /></div>
30    <div><label for="mosform_10">E-post</label> *</div>
31    <div><input type="text" id="mosform_10" maxlength="50" size="50" name="E-post" /></div>
32    <div><label for="mosform_11">Kj&oslash;nn</label></div>
33    <div><select id="mosform_11" name="Kj&oslash;nn">
34    <option value="Gutt" selected="selected">Gutt</option>
35    <option value="Jente">Jente</option>
36    </select></div>
37    <div><label for="mosform_12">F&oslash;dsels- og personnummer (11-siffer)</label> *</div>
38    <div><input type="text" id="mosform_12" maxlength="11" size="11" name="Personnummer" /></div>
39    </div>
40    <div id="title2"><br />
41    <strong>Foresatte</strong></div>
42    <div id="group2">
43    <div><label for="mosform_13">Navn</label> *</div>
44    <div><input type="text" id="mosform_13" maxlength="30" size="30" name="ForesatteNavn" /></div>
45    <div><label for="mosform_14">Adresse</label> *</div>
46    <div><input type="text" id="mosform_14" maxlength="30" size="30" name="ForesatteAdresse" /></div>
47    <div><label for="mosform_15">Postnummer</label> *</div>
48    <div><input type="text" id="mosform_15" maxlength="30" size="30" name="ForesattePostnummer" /></div>
49    <div><label for="mosform_16">Poststed</label> *</div>
50    <div><input type="text" id="mosform_16" maxlength="30" size="30" name="ForesattePoststed" /></div>
51    <div><label for="mosform_17">Telefon Privat</label> *</div>
52    <div><input type="text" id="mosform_17" maxlength="8" size="8" name="ForesatteTelefonPrivat" /></div>
53    <div><label for="mosform_18">Telefon Jobb</label> *</div>
54    <div><input type="text" id="mosform_18" maxlength="8" size="8" name="ForesatteTelefonJobb" /></div>
55    </div>
56    <div id="title3"><br />
57    <strong>Jeg &oslash;nsker f&oslash;lgende&nbsp;Linjefag (12 t/uke)</strong></div>
58    <div id="group3">
59    <div><label for="mosform_19">Prioritet&nbsp;1</label>&nbsp;</div>
60    <div><label for="mosform_20"><select id="mosform_20" name="Linjefag Prioritet 1">
61    <option value="Velg Linjefag" selected="selected">Velg Linjefag</option>
62    <option value=" Sj&oslash;sport og Friluftsliv">Sj&oslash;sport og Friluftsliv</option>
63    <option value="Musikk, dans, drama">Musikk, dans, drama</option>
64    <option value="Reiseliv">Reiseliv</option>
65    <option value="Redning, sikkerhet og ledelse">Redning, sikkerhet og ledelse</option>
66    <option value="Seil-surf-kite">Seil-surf-kite</option>
67    <option value="Interi&oslash;r">Interi&oslash;r</option>
68    <option value="Aktiv bo og fritid">Aktiv bo og fritid</option>
69    <option value=" Dykking">Dykking</option>
70    <option value="Forandre framtiden">Forandre framtiden</option>
71    <option value=" Kunst,tegning og grafikk">Kunst, tegning og grafikk</option>
72    </select><br />
73    <br />
74    Prioritet 2</label>&nbsp;</div>
75    <div><label for="mosform_21"><select id="mosform_21" name="Linjefag Prioritet 2">
76    <option value="Velg Linjefag" selected="selected">Velg Linjefag</option>
77    <option value=" Sj&oslash;sport og Friluftsliv">Sj&oslash;sport og Friluftsliv</option>
78    <option value="Musikk, dans, drama">Musikk, dans, drama</option>
79    <option value="Reiseliv">Reiseliv</option>
80    <option value="Redning, sikkerhet og ledelse">Redning, sikkerhet og ledelse</option>
81    <option value="Seil-surf-kite">Seil-surf-kite</option>
82    <option value="Interi&oslash;r">Interi&oslash;r</option>
83    <option value="Aktiv bo og fritid">Aktiv bo og fritid</option>
84    <option value=" Dykking">Dykking</option>
85    <option value="Forandre framtiden">Forandre framtiden</option>
86    <option value=" Kunst,tegning og grafikk">Kunst, tegning og grafikk</option>
87    </select><br />
88    </label></div>
89    <div>&nbsp;<br />
90    <strong>Jeg &oslash;nsker f&oslash;lgende&nbsp;Sideemne (5 t/uke)</strong></div>
91    </div>
92    <div id="group4">
93    <div><label for="mosform_23">Prioritet 1</label></div>
94    <div><select id="mosform_23" name="Fordypningsfag Prioritet 1">
95    <option value="Velg Sideemne" selected="selected">Velg Sideemne</option>
96    <option value="Trening">Trening</option>
97    <option value="Dans">Dans</option>
98    <option value=" Dykking">Dykking</option>
99    <option value="Seil&amp;surf">Seil&amp;surf</option>
100    <option value="B&aring;tf&oslash;rer">B&aring;tf&oslash;rer</option>
101    <option value="Drama">Drama</option>
102    <option value="Kreativ">Kreativ</option>
103    <option value="Friluftsliv">Friluftsliv</option>
104    </select></div>
105    <div><label for="mosform_24"><br />
106    Prioritet 2<br />
107    <select id="mosform_24" name="Fordypningsfag Prioritet 2">
108    <option value="Velg Sideemne" selected="selected">Velg Sideemne</option>
109    <option value="Trening">Trening</option>
110    <option value="Dans">Dans</option>
111    <option value=" Dykking">Dykking</option>
112    <option value="Seil&amp;surf">Seil&amp;surf</option>
113    <option value="B&aring;tf&oslash;rer">B&aring;tf&oslash;rer</option>
114    <option value="Drama">Drama</option>
115    <option value="Kreativ">Kreativ</option>
116    <option value="Friluftsliv">Friluftsliv</option>
117    </select><br />
118    </label></div>
119    <div>&nbsp;<label for="mosform_25"><br />
120    </label></div>
121    <div>Sideemne vil bli bekreftet etter skolestart, du har ogs&aring; anledning til p&aring; velge sideemne etter skolestart.</div>
122    <div><label for="mosform_26"><br />
123    </label></div>
124    <div>Eventuelle opplysninger om helsemessige forhold som skolen b&oslash;r kjenne til (behandles fortrolig):&nbsp;<br />
125<textarea id="mosform_27" rows="10" cols="50" name="Helsemessig"></textarea></div>
126    <div id="title5">Andre opplysninger:<br/>
127<textarea id="mosform_28" rows="10" cols="50" name="Andre_opplysninger"></textarea></div>
128    <br />
129    Jeg s&oslash;ker p&aring; s&aelig;rskilt grunnlag<br />
130    <input type="text" id="mosform_18" maxlength="8" size="4" name="Jeg s&oslash;ker p&aring; s&aelig;rskilt grunnlag" /><br />
131    Utfyllende opplysninger om behov for s&aelig;rskilt inntak<br />
132    ( Kan evt ettersendes pr post eller skannes/sendes pr mail, gi da beskjed om det)<br />
133    <textarea id="mosform_29" rows="10" cols="50" name="Skolegang"></textarea><br />
134    <br />
135    &nbsp;</div>
136    </div>
137    <div id="title6"><br />
138    <strong>Tidligere Skolegang</strong></div>
139    <div id="group6">
140    <div><label for="mosform_29">Husk &aring; ta med skolens navn og eksamens-/avslutnings&aring;r</label></div>
141    <div><textarea id="mosform_29" rows="10" cols="50" name="Skolegang"></textarea></div>
142    </div>
143    <div id="title7"><br />
144    <strong>Praksis fra arbeidslivet</strong></div>
145    <div id="group7">
146    <div>&nbsp;</div>
147    <div><textarea id="mosform_30" rows="10" cols="50" name="Arbeidsliv"></textarea></div>
148    </div>
149    <div id="title8"><br />
150    <strong>P&aring; hvilken m&aring;te her du f&aring;tt kjennskap til Ris&oslash;y Folkeh&oslash;yskole?</strong><br />
151    <select id="mosform_23" name="Kjennskap til RFHS">
152    <option value="Internett" selected="selected">Internett</option>
153    <option value="Annonser avis/blad">Annonser avis/blad</option>
154    <option value="Gjennom bekjente">Gjennom bekjente</option>
155    <option value="R&aring;dgiver">R&aring;dgiver</option>
156    </select><br />
157    <strong><br />
158    Referanseperson</strong></div>
159    <div id="group9">
160    <div><label for="mosform_32">Navn</label></div>
161    <div><input type="text" id="mosform_32" maxlength="30" size="30" name="ReferanseNavn" /></div>
162    <div><label for="mosform_33">Telefon</label></div>
163    <div><input type="text" id="mosform_33" maxlength="8" size="8" name="ReferanseTelefon" /></div>
164    <div><label for="mosform_34">Adresse</label></div>
165    <div><textarea id="mosform_34" rows="3" cols="50" name="ReferanseAdresse"></textarea></div>
166    </div>
167    <div id="title10"><strong><br />
168    <br />
169    Litt om deg selv (s&oslash;ker)</strong></div>
170    <div id="group10">
171    <div><label for="mosform_35"><br />
172    Skriv litt om deg selv (dine interesser og hvorfor du &oslash;nsker &aring; g&aring; p&aring; folkeh&oslash;yskole)</label></div>
173    <div><textarea id="mosform_35" rows="10" cols="50" name="Om deg selv"></textarea></div>
174    <div><label for="mosform_36"><br />
175    <strong>Boforhold:<br />
176    </strong>Skolen&nbsp;har et begrenset antall enerom.<br />
177    Dersom du &oslash;nsker&nbsp;enerom, m&aring; du oppgi grunnen for dette i boksen for spesielle merknader.     </label>
178    <div><select id="mosform_27" name="Rom">
179    <option value="Ikke valgt" selected="selected">Jeg &oslash;nsker &aring; bo p&aring;...</option>
180    <option value=" Dobbeltrom">Dobbeltrom</option>
181    <option value=" Enerom (Koster ekstra pr/mnd)">Enerom (Koster ekstra pr/mnd)</option>
182    <option value=" Bo hjemme">Bo hjemme</option>
183    </select></div>
184    <br />
185    <br />
186    <strong>Spesielle merknader</strong></div>
187    <div><textarea id="mosform_36" rows="10" cols="50" name="Spesielle merknader"></textarea></div>
188    </div>
189    <!--
190        <div id="title13">Legg ved et bilde av deg</div>
191        <div id="group13">
192        <div><label for="mosform_37">Bilde av deg</label></div>
193        <div><input type="hidden" name="ul_max_file_size" value="1000" /> <input type="hidden" name="ul_directory" value="uploadfiles" /> <input type="hidden" name="ul_file_types" value=".jpg,.png" /> Send this file: <input type="file" name="ul_userfile" id="mosform_37" /> </div>
194        </div>
195-->
196    <div id="title11"><br />
197    <br />
198    <div id="group12">
199    <div><strong>Vedlegg:<br />
200    </strong><br />
201    Vennligst send kopi av vitnem&aring;l, evt. karakterutskrift fra siste termin p&aring; videreg&aring;ende skole,evt. ungdomsskole (eller annen skole/utdanning), attester fra jobb-erfaring og bekreftelse av s&oslash;knaden ved underskrift. Dette m&aring; sendes med post,&nbsp;eller skannes og sendes pr e-post<br />
202    &nbsp;</div>
203    </div>
204    </div>
205    <div id="title12"><br />
206    <br />
207    Du vil bli kontaktet n&aring;r vi har mottatt s&oslash;knaden.<br />
208    <br />
209    Takk for at du har valgt &aring; s&oslash;ke p&aring; Ris&oslash;y Folkeh&oslash;yskole</div>
210    <div><input type="submit" class="button" name="Submit" value="Send inn s&oslash;knad" /></div>
211    </div>
212</form>
213</div>
© 2003 – 2019 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy