Ticket #7834: nl.js.patch

File nl.js.patch, 5.8 KB (added by Niek Kouwenberg, 12 years ago)

Patch for the trunk (rev 6913)

 • _source/lang/nl.js

   
  3434        editorTitle : 'Tekstverwerker, %1, druk op ALT 0 voor hulp.',
  3535
  3636        // ARIA descriptions.
  37         toolbars        : 'Editor toolbars', // MISSING
   37        toolbars        : 'Werkbalken',
  3838        editor          : 'Tekstverwerker',
  3939
  4040        // Toolbar buttons without dialogs.
   
  5656        superscript             : 'Superscript',
  5757        horizontalrule  : 'Horizontale lijn invoegen',
  5858        pagebreak               : 'Pagina-einde invoegen',
  59         pagebreakAlt            : 'Page Break', // MISSING
   59        pagebreakAlt            : 'Pagina-einde',
  6060        unlink                  : 'Link verwijderen',
  6161        undo                    : 'Ongedaan maken',
  6262        redo                    : 'Opnieuw uitvoeren',
   
  182182                cssClasses              : 'Stylesheet-klassen',
  183183                charset                 : 'Karakterset van gelinkte bron',
  184184                styles                  : 'Stijl',
  185                 rel                     : 'Relationship', // MISSING
   185                rel                     : 'Relatie',
  186186                selectAnchor            : 'Kies een interne link',
  187187                anchorName              : 'Op naam interne link',
  188188                anchorId                        : 'Op kenmerk interne link',
   
  602602
  603603        iframe :
  604604        {
  605                 title           : 'IFrame Properties', // MISSING
  606                 toolbar         : 'IFrame', // MISSING
  607                 noUrl           : 'Please type the iframe URL', // MISSING
  608                 scrolling       : 'Enable scrollbars', // MISSING
  609                 border          : 'Show frame border' // MISSING
   605                title           : 'IFrame eigenschappen',
   606                toolbar         : 'IFrame',
   607                noUrl           : 'Geef de IFrame URL in',
   608                scrolling       : 'Scrollbalken inschakelen',
   609                border          : 'Framerand tonen'
  610610        },
  611611
  612612        font :
   
  715715        {
  716716                title           : 'Over CKEditor',
  717717                dlgTitle        : 'Over CKEditor',
  718                 help    : 'Check $1 for help.', // MISSING
  719                 userGuide : 'CKEditor User\'s Guide', // MISSING
   718                help    : 'Bekijk $1 voor hulp.',
   719                userGuide : 'CKEditor gebruiksaanwijzing',
  720720                moreInfo        : 'Voor licentie informatie, bezoek onze website:',
  721721                copy            : 'Copyright © $1. Alle rechten voorbehouden.'
  722722        },
   
  728728        {
  729729                anchor          : 'Anker',
  730730                flash           : 'Flash animatie',
  731                 iframe          : 'IFrame', // MISSING
  732                 hiddenfield     : 'Hidden Field', // MISSING
   731                iframe          : 'IFrame',
   732                hiddenfield     : 'Verborgen veld',
  733733                unknown         : 'Onbekend object'
  734734        },
  735735
   
  749749
  750750        toolbarGroups :
  751751        {
  752                 document : 'Document', // MISSING
  753                 clipboard : 'Clipboard/Undo', // MISSING
  754                 editing : 'Editing', // MISSING
  755                 forms : 'Forms', // MISSING
  756                 basicstyles : 'Basic Styles', // MISSING
  757                 paragraph : 'Paragraph', // MISSING
  758                 links : 'Links', // MISSING
  759                 insert : 'Insert', // MISSING
  760                 styles : 'Styles', // MISSING
  761                 colors : 'Colors', // MISSING
  762                 tools : 'Tools' // MISSING
   752                document : 'Document',
   753                clipboard : 'Klembord/Ongedaan maken',
   754                editing : 'Bewerken',
   755                forms : 'Formulieren',
   756                basicstyles : 'Basisstijlen',
   757                paragraph : 'Paragraaf',
   758                links : 'Links',
   759                insert : 'Invoegen',
   760                styles : 'Stijlen',
   761                colors : 'Kleuren',
   762                tools : 'Toepassingen'
  763763        },
  764764
  765765        bidi :
   
  770770
  771771        docprops :
  772772        {
  773                 label : 'Document Properties', // MISSING
  774                 title : 'Document Properties', // MISSING
  775                 design : 'Design', // MISSING
  776                 meta : 'Meta Tags', // MISSING
  777                 chooseColor : 'Choose', // MISSING
  778                 other : 'Other...', // MISSING
  779                 docTitle :      'Page Title', // MISSING
  780                 charset :       'Character Set Encoding', // MISSING
  781                 charsetOther : 'Other Character Set Encoding', // MISSING
  782                 charsetASCII : 'ASCII', // MISSING
  783                 charsetCE : 'Central European', // MISSING
  784                 charsetCT : 'Chinese Traditional (Big5)', // MISSING
  785                 charsetCR : 'Cyrillic', // MISSING
  786                 charsetGR : 'Greek', // MISSING
  787                 charsetJP : 'Japanese', // MISSING
  788                 charsetKR : 'Korean', // MISSING
  789                 charsetTR : 'Turkish', // MISSING
  790                 charsetUN : 'Unicode (UTF-8)', // MISSING
  791                 charsetWE : 'Western European', // MISSING
  792                 docType : 'Document Type Heading', // MISSING
  793                 docTypeOther : 'Other Document Type Heading', // MISSING
  794                 xhtmlDec : 'Include XHTML Declarations', // MISSING
  795                 bgColor : 'Background Color', // MISSING
  796                 bgImage : 'Background Image URL', // MISSING
  797                 bgFixed : 'Non-scrolling (Fixed) Background', // MISSING
  798                 txtColor : 'Text Color', // MISSING
  799                 margin : 'Page Margins', // MISSING
  800                 marginTop : 'Top', // MISSING
  801                 marginLeft : 'Left', // MISSING
  802                 marginRight : 'Right', // MISSING
  803                 marginBottom : 'Bottom', // MISSING
  804                 metaKeywords : 'Document Indexing Keywords (comma separated)', // MISSING
  805                 metaDescription : 'Document Description', // MISSING
  806                 metaAuthor : 'Author', // MISSING
  807                 metaCopyright : 'Copyright', // MISSING
  808                 previewHtml : '<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>' // MISSING
   773                label : 'Documenteigenschappen',
   774                title : 'Documenteigenschappen',
   775                design : 'Ontwerp',
   776                meta : 'Meta tags',
   777                chooseColor : 'Kiezen',
   778                other : 'Anders...',
   779                docTitle :      'Paginatitel',
   780                charset :       'Tekencodering',
   781                charsetOther : 'Andere tekencodering',
   782                charsetASCII : 'ASCII',
   783                charsetCE : 'Centraal Europees',
   784                charsetCT : 'Tranditioneel Chinees (Big5)',
   785                charsetCR : 'Cyrillisch',
   786                charsetGR : 'Grieks',
   787                charsetJP : 'Japans',
   788                charsetKR : 'Koreaans',
   789                charsetTR : 'Turks',
   790                charsetUN : 'Unicode (UTF-8)',
   791                charsetWE : 'West Europees',
   792                docType : 'Documenttype-definitie',
   793                docTypeOther : 'Andere documenttype-definitie',
   794                xhtmlDec : 'XHTML declaratie invoegen',
   795                bgColor : 'Achtergrondkleur',
   796                bgImage : 'Achtergrondafbeelding URL',
   797                bgFixed : 'Niet-scrollend (gefixeerde) achtergrond',
   798                txtColor : 'Tekstkleur',
   799                margin : 'Pagina marges',
   800                marginTop : 'Boven',
   801                marginLeft : 'Links',
   802                marginRight : 'Rechts',
   803                marginBottom : 'Onder',
   804                metaKeywords : 'Trefwoorden voor indexering (komma-gescheiden)',
   805                metaDescription : 'Documentbeschrijving',
   806                metaAuthor : 'Auteur',
   807                metaCopyright : 'Auteursrechten',
   808                previewHtml : '<p>Dit is <strong>voorbeeld tekst</strong>. Je gebruikt <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>'
  809809        }
  810810};
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy