Ticket #8179: hu.patch

File hu.patch, 5.5 KB (added by Dani Biró, 8 years ago)
 • C:/Users/Daninet/Desktop/

  old new  
  3434        editorTitle : 'HTML szerkesztő',
  3535
  3636        // ARIA descriptions.
  37         toolbars        : 'Editor toolbars', // MISSING
   37        toolbars        : 'Szerkesztő Eszköztár',
  3838        editor          : 'HTML szerkesztő',
  3939
  4040        // Toolbar buttons without dialogs.
   
  5656        superscript             : 'Felső index',
  5757        horizontalrule  : 'Elválasztóvonal beillesztése',
  5858        pagebreak               : 'Oldaltörés beillesztése',
  59         pagebreakAlt            : 'Page Break', // MISSING
   59        pagebreakAlt            : 'Oldaltörés',
  6060        unlink                  : 'Hivatkozás törlése',
  6161        undo                    : 'Visszavonás',
  6262        redo                    : 'Ismétlés',
   
  121121                alignBottom             : 'Aljára',
  122122                invalidHeight   : 'A magasság mezőbe csak számokat írhat.',
  123123                invalidWidth    : 'A szélesség mezőbe csak számokat írhat.',
  124                 invalidCssLength        : 'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).', // MISSING
  125                 invalidHtmlLength       : 'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).', // MISSING
   124                invalidCssLength        : '"%1"-hez megadott érték csakis egy pozitív szám lehet, esetleg egy érvényes CSS egységgel megjelölve(px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',
   125                invalidHtmlLength       : '"%1"-hez megadott érték csakis egy pozitív szám lehet, esetleg egy érvényes HTML egységgel megjelölve(px or %).',
  126126
  127127                // Put the voice-only part of the label in the span.
  128                 unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, unavailable</span>' // MISSING
   128                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, nem elérhető</span>'
  129129        },
  130130
  131131        contextmenu :
   
  184184                cssClasses              : 'Stíluskészlet',
  185185                charset                 : 'Hivatkozott tartalom kódlapja',
  186186                styles                  : 'Stílus',
  187                 rel                     : 'Relationship', // MISSING
   187                rel                     : 'Kapcsolat típusa',
  188188                selectAnchor            : 'Horgony választása',
  189189                anchorName              : 'Horgony név szerint',
  190190                anchorId                        : 'Azonosító szerint',
   
  204204                title           : 'Horgony tulajdonságai',
  205205                name            : 'Horgony neve',
  206206                errorName       : 'Kérem adja meg a horgony nevét',
  207                 remove          : 'Remove Anchor' // MISSING
   207                remove          : 'Horgony eltávolítása'
  208208        },
  209209
  210210        // List style dialog
   
  604604
  605605        iframe :
  606606        {
  607                 title           : 'IFrame Properties', // MISSING
  608                 toolbar         : 'IFrame', // MISSING
  609                 noUrl           : 'Please type the iframe URL', // MISSING
  610                 scrolling       : 'Enable scrollbars', // MISSING
  611                 border          : 'Show frame border' // MISSING
   607                title           : 'IFrame Tulajdonságok',
   608                toolbar         : 'IFrame',
   609                noUrl           : 'Kérem írja be a iframe URL-t',
   610                scrolling       : 'Gördítősáv bekapcsolása',
   611                border          : 'Legyen keret'
  612612        },
  613613
  614614        font :
   
  717717        {
  718718                title           : 'CKEditor névjegy',
  719719                dlgTitle        : 'CKEditor névjegy',
  720                 help    : 'Check $1 for help.', // MISSING
  721                 userGuide : 'CKEditor User\'s Guide', // MISSING
   720                help    : 'Itt találsz segítséget: $1',
   721                userGuide : 'CKEditor Felhasználói útmutató',
  722722                moreInfo        : 'Licenszelési információkért kérjük látogassa meg weboldalunkat:',
  723723                copy            : 'Copyright &copy; $1. Minden jog fenntartva.'
  724724        },
   
  730730        {
  731731                anchor          : 'Horgony',
  732732                flash           : 'Flash animáció',
  733                 iframe          : 'IFrame', // MISSING
  734                 hiddenfield     : 'Hidden Field', // MISSING
   733                iframe          : 'IFrame',
   734                hiddenfield     : 'Rejtett mezõ',
  735735                unknown         : 'Ismeretlen objektum'
  736736        },
  737737
   
  751751
  752752        toolbarGroups :
  753753        {
  754                 document : 'Document', // MISSING
  755                 clipboard : 'Clipboard/Undo', // MISSING
  756                 editing : 'Editing', // MISSING
  757                 forms : 'Forms', // MISSING
  758                 basicstyles : 'Basic Styles', // MISSING
  759                 paragraph : 'Paragraph', // MISSING
  760                 links : 'Links', // MISSING
  761                 insert : 'Insert', // MISSING
  762                 styles : 'Styles', // MISSING
  763                 colors : 'Colors', // MISSING
  764                 tools : 'Tools' // MISSING
   754                document : 'Dokumentum',
   755                clipboard : 'Vágólap/Visszavonás',
   756                editing : 'Szerkesztés',
   757                forms : 'Űrlapok',
   758                basicstyles : 'Alapstílusok',
   759                paragraph : 'Bekezdés',
   760                links : 'Hivatkozások',
   761                insert : 'Beszúrás',
   762                styles : 'Stílusok',
   763                colors : 'Színek',
   764                tools : 'Eszközök'
  765765        },
  766766
  767767        bidi :
   
  774774        {
  775775                label : 'Dokumentum tulajdonságai',
  776776                title : 'Dokumentum tulajdonságai',
  777                 design : 'Design', // MISSING
   777                design : 'Design',
  778778                meta : 'Meta adatok',
  779779                chooseColor : 'Válasszon',
  780780                other : '<más>',
  781781                docTitle :      'Oldalcím',
  782782                charset :       'Karakterkódolás',
  783783                charsetOther : 'Más karakterkódolás',
  784                 charsetASCII : 'ASCII', // MISSING
   784                charsetASCII : 'ASCII',
  785785                charsetCE : 'Közép-Európai',
  786786                charsetCT : 'Kínai Tradicionális (Big5)',
  787787                charsetCR : 'Cyrill',
   
  789789                charsetJP : 'Japán',
  790790                charsetKR : 'Koreai',
  791791                charsetTR : 'Török',
  792                 charsetUN : 'Unicode (UTF-8)', // MISSING
   792                charsetUN : 'Unicode (UTF-8)',
  793793                charsetWE : 'Nyugat-Európai',
  794794                docType : 'Dokumentum típus fejléc',
  795795                docTypeOther : 'Más dokumentum típus fejléc',
   
  807807                metaDescription : 'Dokumentum leírás',
  808808                metaAuthor : 'Szerző',
  809809                metaCopyright : 'Szerzői jog',
  810                 previewHtml : '<p>This is some <strong>sample text</strong>. You are using <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>.</p>' // MISSING
   810                previewHtml : '<p>Ez itt egy <strong>példa</strong>. A <a href="javascript:void(0)">CKEditor</a>-t használod.</p>'
  811811        }
  812812};
© 2003 – 2019 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy