Ticket #8256: no.patch

File no.patch, 1.3 KB (added by Martin, 10 years ago)
 • no.js

  old new  
  123123                invalidWidth    : 'Bredde må være et tall.',
  124124                invalidCssLength        : 'Den angitte verdien for feltet "%1" må være et positivt tall med eller uten en gyldig CSS-målingsenhet (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, eller pc).',
  125125                invalidHtmlLength       : 'Den angitte verdien for feltet "%1" må være et positivt tall med eller uten en gyldig HTML-målingsenhet (px eller %).',
  126                 invalidInlineStyle      : 'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.', // MISSING
   126                invalidInlineStyle      : 'Verdi angitt for inline stil må bestå av en eller flere sett med formatet "navn : verdi", separert med semikolon',
  127127
  128128                // Put the voice-only part of the label in the span.
  129129                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, utilgjenglig</span>'
   
  241241                findWhat                        : 'Søk etter:',
  242242                replaceWith                     : 'Erstatt med:',
  243243                notFoundMsg                     : 'Fant ikke søketeksten.',
  244                 findOptions                     : 'Find Options', // MISSING
   244                findOptions                     : 'Søkealternativer',
  245245                matchCase                       : 'Skill mellom store og små bokstaver',
  246246                matchWord                       : 'Bare hele ord',
  247247                matchCyclic                     : 'Søk i hele dokumentet',
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy