Changeset 5865


Ignore:
Timestamp:
09/10/10 11:19:18 (5 years ago)
Author:
paho
Message:

#6256 : Dutch language updates

Location:
CKEditor/trunk/_source/lang
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • CKEditor/trunk/_source/lang/_translationstatus.txt

  r5864 r5865  
  4141ms.js      Found: 265 Missing: 266 
  4242nb.js      Found: 470 Missing: 61 
  43 nl.js      Found: 494 Missing: 37 
   43nl.js      Found: 531 Missing: 0 
  4444no.js      Found: 470 Missing: 61 
  4545pl.js      Found: 411 Missing: 120 
 • CKEditor/trunk/_source/lang/nl.js

  r5863 r5865  
  106106                targetSelf              : 'Zelfde venster (_self)', 
  107107                targetParent    : 'Origineel venster (_parent)', 
  108                 langDirLTR              : 'Left to Right (LTR)', // MISSING 
  109                 langDirRTL              : 'Right to Left (RTL)', // MISSING 
  110                 styles                  : 'Style', // MISSING 
  111                 cssClasses              : 'Stylesheet Classes', // MISSING 
   108                langDirLTR              : 'Links naar rechts (LTR)', 
   109                langDirRTL              : 'Rechts naar links (RTL)', 
   110                styles                  : 'Stijlen', 
   111                cssClasses              : 'Stylesheet klassen', 
  112112 
  113113                // Put the voice-only part of the label in the span. 
   
  197197        list: 
  198198        { 
  199                 numberedTitle           : 'Numbered List Properties', // MISSING 
  200                 bulletedTitle           : 'Bulleted List Properties', // MISSING 
  201                 type                            : 'Type', // MISSING 
  202                 start                           : 'Start', // MISSING 
  203                 validateStartNumber                             :'List start number must be a whole number.', // MISSING 
  204                 circle                          : 'Circle', // MISSING 
  205                 disc                            : 'Disc', // MISSING 
  206                 square                          : 'Square', // MISSING 
  207                 none                            : 'None', // MISSING 
  208                 notset                          : '<not set>', // MISSING 
  209                 armenian                        : 'Armenian numbering', // MISSING 
  210                 georgian                        : 'Georgian numbering (an, ban, gan, etc.)', // MISSING 
  211                 lowerRoman                      : 'Lower Roman (i, ii, iii, iv, v, etc.)', // MISSING 
  212                 upperRoman                      : 'Upper Roman (I, II, III, IV, V, etc.)', // MISSING 
  213                 lowerAlpha                      : 'Lower Alpha (a, b, c, d, e, etc.)', // MISSING 
  214                 upperAlpha                      : 'Upper Alpha (A, B, C, D, E, etc.)', // MISSING 
  215                 lowerGreek                      : 'Lower Greek (alpha, beta, gamma, etc.)', // MISSING 
  216                 decimal                         : 'Decimal (1, 2, 3, etc.)', // MISSING 
  217                 decimalLeadingZero      : 'Decimal leading zero (01, 02, 03, etc.)' // MISSING 
   199                numberedTitle           : 'Eigenschappen genummerde lijst', 
   200                bulletedTitle           : 'Eigenschappen lijst met opsommingstekens', 
   201                type                            : 'Type', 
   202                start                           : 'Start', 
   203                validateStartNumber                             :'Starnummer van de lijst moet een heel nummer zijn.', 
   204                circle                          : 'Cirkel', 
   205                disc                            : 'Schijf', 
   206                square                          : 'Vierkant', 
   207                none                            : 'Geen', 
   208                notset                          : '<niet gezet>', 
   209                armenian                        : 'Armeense numering', 
   210                georgian                        : 'Greorgische numering (an, ban, gan, etc.)', 
   211                lowerRoman                      : 'Romeins kleine letters (i, ii, iii, iv, v, etc.)', 
   212                upperRoman                      : 'Romeins hoofdletters (I, II, III, IV, V, etc.)', 
   213                lowerAlpha                      : 'Kleine letters (a, b, c, d, e, etc.)', 
   214                upperAlpha                      : 'Hoofdletters (A, B, C, D, E, etc.)', 
   215                lowerGreek                      : 'Grieks kleine letters (alpha, beta, gamma, etc.)', 
   216                decimal                         : 'Cijfers (1, 2, 3, etc.)', 
   217                decimalLeadingZero      : 'Cijfers beginnen met nul (01, 02, 03, etc.)' 
  218218        }, 
  219219 
   
  686686        { 
  687687                title                   : 'Controleer de spelling tijdens het typen', 
  688                 opera_title             : 'Not supported by Opera', // MISSING 
   688                opera_title             : 'Niet ondersteund door Opera', 
  689689                enable                  : 'SCAYT inschakelen', 
  690690                disable                 : 'SCAYT uitschakelen', 
   
  700700 
  701701                optionsTab              : 'Opties', 
  702                 allCaps                 : 'Ignore All-Caps Words', // MISSING 
  703                 ignoreDomainNames : 'Ignore Domain Names', // MISSING 
  704                 mixedCase               : 'Ignore Words with Mixed Case', // MISSING 
  705                 mixedWithDigits : 'Ignore Words with Numbers', // MISSING 
   702                allCaps                 : 'Negeer woorden helemaal in hoofdletters', 
   703                ignoreDomainNames : 'Negeer domeinnamen', 
   704                mixedCase               : 'Negeer woorden met hoofd- en kleine letters', 
   705                mixedWithDigits : 'Negeer woorden met cijfers', 
  706706 
  707707                languagesTab    : 'Talen', 
  708708 
  709709                dictionariesTab : 'Woordenboeken', 
  710                 dic_field_name  : 'Dictionary name', // MISSING 
  711                 dic_create              : 'Create', // MISSING 
  712                 dic_restore             : 'Restore', // MISSING 
  713                 dic_delete              : 'Delete', // MISSING 
  714                 dic_rename              : 'Rename', // MISSING 
  715                 dic_info                : 'Initially the User Dictionary is stored in a Cookie. However, Cookies are limited in size. When the User Dictionary grows to a point where it cannot be stored in a Cookie, then the dictionary may be stored on our server. To store your personal dictionary on our server you should specify a name for your dictionary. If you already have a stored dictionary, please type its name and click the Restore button.', // MISSING 
   710                dic_field_name  : 'Naam woordenboek', 
   711                dic_create              : 'Aanmaken', 
   712                dic_restore             : 'Terugzetten', 
   713                dic_delete              : 'Verwijderen', 
   714                dic_rename              : 'Hernoemen', 
   715                dic_info                : 'Initieel wordt het gebruikerswoordenboek opgeslagen in een cookie. Cookies zijn echter beperkt in grootte. Zodra het gebruikerswoordenboek het punt bereikt waarop het niet meer in een cookie opgeslagen kan worden, dan wordt het woordenboek op de server opgeslagen. Om je persoonlijke woordenboek op je eigen server op te slaan, moet je een mapnaam opgeven. Indien je al een woordenboek hebt opgeslagen, typ dan de naam en klik op de Terugzetten knop.', 
  716716 
  717717                aboutTab                : 'Over' 
   
  742742        { 
  743743                title           : 'Selecteer kleur', 
  744                 options :       'Color Options', // MISSING 
   744                options :       'Kleuropties', 
  745745                highlight       : 'Actief', 
  746746                selected        : 'Geselecteerd', 
   
  753753        bidi : 
  754754        { 
  755                 ltr : 'Text direction from left to right', // MISSING 
  756                 rtl : 'Text direction from right to left' // MISSING 
   755                ltr : 'Schrijfrichting van links naar rechts', 
   756                rtl : 'Schrijfrichting van rechts naar links' 
  757757        } 
  758758}; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy