Ticket #1991: 1991_2.patch

File 1991_2.patch, 5.3 KB (added by Martin Kou, 15 years ago)
 • editor/lang/ca.js

   
  2626// Language direction : "ltr" (left to right) or "rtl" (right to left).
  2727Dir                                     : "ltr",
  2828
  29 ToolbarCollapse         : "Col·lapsa la barra",
  30 ToolbarExpand           : "Amplia la barra",
   29ToolbarCollapse         : "Redueix la barra d'eines",
   30ToolbarExpand           : "Amplia la barra d'eines",
  3131
  3232// Toolbar Items and Context Menu
  3333Save                            : "Desa",
  3434NewPage                         : "Nova Pàgina",
  35 Preview                         : "Vista Prèvia",
   35Preview                         : "Visualització prèvia",
  3636Cut                                     : "Retalla",
  3737Copy                            : "Copia",
  3838Paste                           : "Enganxa",
   
  5858InsertSpecialChar       : "Insereix caràcter especial",
  5959InsertSmileyLbl         : "Icona",
  6060InsertSmiley            : "Insereix icona",
  61 About                           : "Quant a FCKeditor",
   61About                           : "Quant a l'FCKeditor",
  6262Bold                            : "Negreta",
  6363Italic                          : "Cursiva",
  6464Underline                       : "Subratllat",
  6565StrikeThrough           : "Barrat",
  6666Subscript                       : "Subíndex",
  6767Superscript                     : "Superíndex",
  68 LeftJustify                     : "Aliniament esquerra",
  69 CenterJustify           : "Aliniament centrat",
  70 RightJustify            : "Aliniament dreta",
  71 BlockJustify            : "Justifica",
  72 DecreaseIndent          : "Sagna el text",
  73 IncreaseIndent          : "Treu el sagnat del text",
   68LeftJustify                     : "Alinia a l'esquerra",
   69CenterJustify           : "Centrat",
   70RightJustify            : "Alinia a la dreta",
   71BlockJustify            : "Justificat",
   72DecreaseIndent          : "Redueix el sagnat",
   73IncreaseIndent          : "Augmenta el sagnat",
  7474Blockquote                      : "Bloc de cita",
  7575Undo                            : "Desfés",
  7676Redo                            : "Refés",
  7777NumberedListLbl         : "Llista numerada",
  78 NumberedList            : "Aplica o elimina la llista numerada",
   78NumberedList            : "Numeració activada/desactivada",
  7979BulletedListLbl         : "Llista de pics",
  80 BulletedList            : "Aplica o elimina la llista de pics",
   80BulletedList            : "Pics activats/descativats",
  8181ShowTableBorders        : "Mostra les vores de les taules",
  8282ShowDetails                     : "Mostra detalls",
  8383Style                           : "Estil",
   
  143143TextareaProp            : "Propietats de l'àrea de text",
  144144FormProp                        : "Propietats del formulari",
  145145
  146 FontFormats                     : "Normal;Formatejat;Adreça;Encapçalament 1;Encapçalament 2;Encapçalament 3;Encapçalament 4;Encapçalament 5;Encapçalament 6",
   146FontFormats                     : "Normal;Formatejat;Adreça;Encapçalament 1;Encapçalament 2;Encapçalament 3;Encapçalament 4;Encapçalament 5;Encapçalament 6;Normal (DIV)",
  147147
  148148// Alerts and Messages
  149149ProcessingXHTML         : "Processant XHTML. Si us plau esperi...",
   
  374374
  375375// Speller Pages Dialog
  376376DlgSpellNotInDic                : "No és al diccionari",
  377 DlgSpellChangeTo                : "Canvia a",
   377DlgSpellChangeTo                : "Reemplaça amb",
  378378DlgSpellBtnIgnore               : "Ignora",
  379379DlgSpellBtnIgnoreAll    : "Ignora-les totes",
  380380DlgSpellBtnReplace              : "Canvia",
  381381DlgSpellBtnReplaceAll   : "Canvia-les totes",
  382382DlgSpellBtnUndo                 : "Desfés",
  383 DlgSpellNoSuggestions   : "Cap sugerència",
  384 DlgSpellProgress                : "Comprovació ortogràfica en progrés",
  385 DlgSpellNoMispell               : "Comprovació ortogràfica completada",
  386 DlgSpellNoChanges               : "Comprovació ortogràfica: cap paraulada canviada",
  387 DlgSpellOneChange               : "Comprovació ortogràfica: una paraula canviada",
  388 DlgSpellManyChanges             : "Comprovació ortogràfica %1 paraules canviades",
   383DlgSpellNoSuggestions   : "Cap suggeriment",
   384DlgSpellProgress                : "Verificació ortogràfica en curs...",
   385DlgSpellNoMispell               : "Verificació ortogràfica acabada: no hi ha cap paraula mal escrita",
   386DlgSpellNoChanges               : "Verificació ortogràfica: no s'ha canviat cap paraula",
   387DlgSpellOneChange               : "Verificació ortogràfica: s'ha canviat una paraula",
   388DlgSpellManyChanges             : "Verificació ortogràfica: s'han canviat %1 paraules",
  389389
  390 IeSpellDownload                 : "Comprovació ortogràfica no instal·lada. Voleu descarregar-ho ara?",
   390IeSpellDownload                 : "Verificació ortogràfica no instal·lada. Voleu descarregar-ho ara?",
  391391
  392392// Button Dialog
  393393DlgButtonText           : "Text (Valor)",
   
  430430// Text Field Dialog
  431431DlgTextName                     : "Nom",
  432432DlgTextValue            : "Valor",
  433 DlgTextCharWidth        : "Amplada de caràcter",
  434 DlgTextMaxChars         : "Màxim de caràcters",
   433DlgTextCharWidth        : "Amplada",
   434DlgTextMaxChars         : "Nombre màxim de caràcters",
  435435DlgTextType                     : "Tipus",
  436436DlgTextTypeText         : "Text",
  437437DlgTextTypePass         : "Contrasenya",
   
  451451DlgLstTypeNumbers       : "Números (1, 2, 3)",
  452452DlgLstTypeLCase         : "Lletres minúscules (a, b, c)",
  453453DlgLstTypeUCase         : "Lletres majúscules (A, B, C)",
  454 DlgLstTypeSRoman        : "Números romans minúscules (i, ii, iii)",
  455 DlgLstTypeLRoman        : "Números romans majúscules (I, II, III)",
   454DlgLstTypeSRoman        : "Números romans en minúscules (i, ii, iii)",
   455DlgLstTypeLRoman        : "Números romans en majúscules (I, II, III)",
  456456
  457457// Document Properties Dialog
  458458DlgDocGeneralTab        : "General",
   
  501501// Templates Dialog
  502502Templates                       : "Plantilles",
  503503DlgTemplatesTitle       : "Contingut plantilles",
  504 DlgTemplatesSelMsg      : "Si us plau, seleccioneu la plantilla per obrir en l'editor<br>(el contingut actual no serà enregistrat):",
   504DlgTemplatesSelMsg      : "Si us plau, seleccioneu la plantilla per obrir a l'editor<br>(el contingut actual no serà enregistrat):",
  505505DlgTemplatesLoading     : "Carregant la llista de plantilles. Si us plau, espereu...",
  506506DlgTemplatesNoTpl       : "(No hi ha plantilles definides)",
  507507DlgTemplatesReplace     : "Reemplaça el contingut actual",
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy