Ticket #3221: 3221.patch

File 3221.patch, 6.7 KB (added by arczi, 6 years ago)

Patch for MediaWiki/trunk

 • FCKeditor.i18n.sv.php

   
   1<?php 
   2$messages = array( 
   3        'textrichditor' => 'Grafiskt läge', 
   4        'tog-riched_disable' => 'Inaktivera grafiskt läge', 
   5        'tog-riched_disable_ns_main' => 'Inaktivera grafiskt läge i huvudnamnrymden', 
   6        'tog-riched_disable_ns_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Talk}}" namnrymden', 
   7        'tog-riched_disable_ns_user' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:User}}" namnrymden', 
   8        'tog-riched_disable_ns_user_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:User_talk}}" namnrymden', 
   9        'tog-riched_disable_ns_project' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Project}}" namnrymden', 
   10        'tog-riched_disable_ns_project_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Project_talk}}" namnrymden', 
   11        'tog-riched_disable_ns_image' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Image}}" namnrymden', 
   12        'tog-riched_disable_ns_image_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Image_talk}}" namnrymden', 
   13        'tog-riched_disable_ns_mediawiki' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:MediaWiki}}" namnrymden', 
   14        'tog-riched_disable_ns_mediawiki_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:MediaWiki_talk}}" namnrymden', 
   15        'tog-riched_disable_ns_template' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Template}}" namnrymden', 
   16        'tog-riched_disable_ns_template_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Template_talk}}" namnrymden', 
   17        'tog-riched_disable_ns_help' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Help}}" namnrymden', 
   18        'tog-riched_disable_ns_help_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Help_talk}}" namnrymden', 
   19        'tog-riched_disable_ns_category' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Category}}" namnrymden', 
   20        'tog-riched_disable_ns_category_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Category_talk}}" namnrymden', 
   21        'rich_editor_new_window' => 'Öppna det grafiska läget i nytt fönster', 
   22        'tog-riched_start_disabled' => 'Starta det grafiska läget inaktiverat', 
   23        'tog-riched_use_popup' => 'Öppna det grafiska läget i ett popupfönster', 
   24        'tog-riched_use_toggle' => 'Använd växla mellan wikitext och det grafiska läget (byter textruta mot grafiskt läge)', 
   25        'tog-riched_toggle_remember_state' => 'Kom ihåg senaste val (i den grafiska editorn)', 
   26); 
 • plugins/mediawiki/lang/sv.js

   
   1/* 
   2 * mediaWiki FCKeditor plugin 
   3 * 
   4 * Swedish language file. 
   5 */ 
   6 
   7FCKLang.wikiTabEdit                                             = 'Editera'; 
   8FCKLang.wikiTabManual                                   = 'Manual'; 
   9 
   10FCKLang.wikiBtnTemplate                         = 'Infoga/Ändra Mall'; 
   11FCKLang.wikiBtnReference                        = 'Infoga/Ändra Reference'; 
   12FCKLang.wikiBtnReferences                       = 'Infoga <references /> tag'; 
   13FCKLang.wikiBtnFormula                          = 'Infoga/Ändra Formel'; 
   14FCKLang.wikiBtnSpecial                          = 'Infoga/Ändra Special Tag'; 
   15FCKLang.wikiBtnSourceCode                       = 'Infoga/Ändra Source Kod'; 
   16FCKLang.wikiBtnSignature                        = 'Infoga signatur'; 
   17FCKLang.wikiCmdTemplate                         = 'Mall Egenskaper'; 
   18FCKLang.wikiCmdReference                        = 'Reference egenskaper'; 
   19FCKLang.wikiCmdFormula                          = 'Formel'; 
   20FCKLang.wikiCmdCategories                       = 'Kategorier'; 
   21FCKLang.wikiLoadingWikitext             = 'Laddar Wikitext. vänligen vänta...'; 
   22FCKLang.wikiLoadingCategories           = 'Laddar kategorier...'; 
   23FCKLang.wikiSearchCategory                      = 'sök kategori'; 
   24FCKLang.wikiSelectedCategories          = 'Valda kategorier'; 
   25FCKLang.wikiBtnCategories                       = 'Infoga/Ändra kategorier'; 
   26FCKLang.wikiAddNewCategory                      = 'Lägg till ny'; 
   27FCKLang.wikiCategoryTree                        = 'Kategoriträd'; 
   28FCKLang.wikiMnuTemplate                         = 'Mall Egenskaper'; 
   29FCKLang.wikiMnuMagicWord                        = 'Modifiera Magic Word'; 
   30FCKLang.wikiMnuReference                        = 'Reference Egenskaper'; 
   31FCKLang.wikiMnuFormula                          = 'Ändra Formel'; 
   32FCKLang.wikiCmdSpecial                          = 'Special Tag egenskaper'; 
   33FCKLang.wikiCmdSourceCode                       = 'Source Kod egenskaper'; 
   34FCKLang.wikiMnuSpecial                          = 'Special Tag Properties'; 
   35FCKLang.wikiMnuSourceCode                       = 'Ändra source kod'; 
   36FCKLang.wikiSourceCode                          = 'Source Kod'; 
   37FCKLang.wikiSourceLanguage                      = 'Source Språk'; 
   38 
   39FCKLang.wikiImgFileName                         = 'Bildens filnamn'; 
   40FCKLang.wikiImgNotice1                          = 'Bilden måste laddas upp först'; 
   41FCKLang.wikiImgNotice2                          = 'använd "Ladda upp fil" i vänsterkanten av skärmen'; 
   42FCKLang.wikiImgCaption                          = 'Caption'; 
   43FCKLang.wikiImgType                                             = 'Special Type'; 
   44FCKLang.wikiImgTypeThumb                        = 'Tumnagel'; 
   45FCKLang.wikiImgTypeFrame                        = 'Ram'; 
   46FCKLang.wikiImgTypeBorder                       = 'Kant'; 
   47FCKLang.wikiImgAlignCenter              = 'Center'; 
   48 
   49FCKLang.wikiImgAutomatic                        = 'Automatiska sökresultat'; 
   50FCKLang.wikiImgTooShort                         = 'För kort... skriv mer'; 
   51FCKLang.wikiImgStartTyping              = 'Börja skriv i fältet ovan'; 
   52FCKLang.wikiImgStopTyping                       = 'Sluta skriv för att söka'; 
   53FCKLang.wikiImgSearching                        = 'söker...'; 
   54FCKLang.wikiImgSearchNothing    = 'Inga bilder funna'; 
   55FCKLang.wikiImgSearch1Found             = 'en bild funnen'; 
   56FCKLang.wikiImgSearchSeveral    = '%1 bilder funna '; 
   57FCKLang.wikiImgSearchALot                       = '%1 bilder funan '; 
   58 
   59FCKLang.wikiLnk                                                         = 'Länk'; 
   60FCKLang.wikiLnkAutomatic                        = 'Automatiska sökresultat'; 
   61FCKLang.wikiLnkNoSearchAnchor   = 'förankra länk... ingen sökning'; 
   62FCKLang.wikiLnkNoSearchMail             = 'e-post länk... ingen sökning'; 
   63FCKLang.wikiLnkNoSearchExt              = 'external link... ingan sökning'; 
   64FCKLang.wikiLnkTooShort                         = 'för kort... skriv mer'; 
   65FCKLang.wikiLnkStartTyping              = 'Börja skriv i fältet ovan'; 
   66FCKLang.wikiLnkStopTyping                       = 'Sluta skriv för att söka'; 
   67FCKLang.wikiLnkSearching                        = 'söker...'; 
   68FCKLang.wikiLnkSearchNothing    = 'Inga sidor funna'; 
   69FCKLang.wikiLnkSearch1Found             = 'En sida funnen'; 
   70FCKLang.wikiLnkSearchSeveral    = '%1 sidor funna'; 
   71FCKLang.wikiLnkSearchALot                       = '%1 sidor funna'; 
   72 
   73FCKLang.wikiTeX                                                         = 'Formel (TeX markup)'; 
   74FCKLang.wikiTeXEmpty                                    = 'Skriv formeln'; 
   75 
   76FCKLang.wikiSpTag                                                       = 'Vald Special Tag'; 
   77FCKLang.wikiSpParam                                             = 'Special tag parametrar'; 
   78 
   79FCKLang.wikiRef                                                         = 'Reference text (Wikitext)'; 
   80FCKLang.wikiRefName                                             = 'Reference namn (frivilligt)'; 
   81 
   82FCKLang.wikiTmpl                                                        = 'Raw mall definiering (från {{ till }})'; 
   83FCKLang.wikiTmplEmpty                                   = 'Mallar måste börja med {{ och sluta med }}. vänligen kontrollera.'; 
   84FCKLang.wikiTmpsel                                              = '(Hämta manualen till en mall här)'; 
   85 
   86FCKLang.wikiUnsupportedLanguage                 = 'Ej supporerat språk: %1'; 
   87 
   88FCKLang.DplHelp                                                         = 'DPL står för Dynamic Page List, DPL används för att generera listor på sidor baserat på sökkriterier. Se %link för mer info'; 
   89FCKLang.inputboxHelp                                    = 'Inputbox är en extension för att skapa formulär i wiki. Nya sidor kan bli för-definierade via en mall. Se %link för mer info'; 
© 2003 – 2012 CKSource – Frederico Knabben. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy