Ticket #3221: 3221.patch

File 3221.patch, 6.7 KB (added by Artur Formella, 15 years ago)

Patch for MediaWiki/trunk

 • FCKeditor.i18n.sv.php

   
   1<?php
   2$messages = array(
   3        'textrichditor' => 'Grafiskt läge',
   4        'tog-riched_disable' => 'Inaktivera grafiskt läge',
   5        'tog-riched_disable_ns_main' => 'Inaktivera grafiskt läge i huvudnamnrymden',
   6        'tog-riched_disable_ns_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Talk}}" namnrymden',
   7        'tog-riched_disable_ns_user' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:User}}" namnrymden',
   8        'tog-riched_disable_ns_user_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:User_talk}}" namnrymden',
   9        'tog-riched_disable_ns_project' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Project}}" namnrymden',
   10        'tog-riched_disable_ns_project_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Project_talk}}" namnrymden',
   11        'tog-riched_disable_ns_image' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Image}}" namnrymden',
   12        'tog-riched_disable_ns_image_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Image_talk}}" namnrymden',
   13        'tog-riched_disable_ns_mediawiki' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:MediaWiki}}" namnrymden',
   14        'tog-riched_disable_ns_mediawiki_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:MediaWiki_talk}}" namnrymden',
   15        'tog-riched_disable_ns_template' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Template}}" namnrymden',
   16        'tog-riched_disable_ns_template_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Template_talk}}" namnrymden',
   17        'tog-riched_disable_ns_help' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Help}}" namnrymden',
   18        'tog-riched_disable_ns_help_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Help_talk}}" namnrymden',
   19        'tog-riched_disable_ns_category' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Category}}" namnrymden',
   20        'tog-riched_disable_ns_category_talk' => 'Inaktivera grafiskt läge i "{{ns:Category_talk}}" namnrymden',
   21        'rich_editor_new_window' => 'Öppna det grafiska läget i nytt fönster',
   22        'tog-riched_start_disabled' => 'Starta det grafiska läget inaktiverat',
   23        'tog-riched_use_popup' => 'Öppna det grafiska läget i ett popupfönster',
   24        'tog-riched_use_toggle' => 'Använd växla mellan wikitext och det grafiska läget (byter textruta mot grafiskt läge)',
   25        'tog-riched_toggle_remember_state' => 'Kom ihåg senaste val (i den grafiska editorn)',
   26);
 • plugins/mediawiki/lang/sv.js

   
   1/*
   2 * mediaWiki FCKeditor plugin
   3 *
   4 * Swedish language file.
   5 */
   6
   7FCKLang.wikiTabEdit                                             = 'Editera';
   8FCKLang.wikiTabManual                                   = 'Manual';
   9
   10FCKLang.wikiBtnTemplate                         = 'Infoga/Ändra Mall';
   11FCKLang.wikiBtnReference                        = 'Infoga/Ändra Reference';
   12FCKLang.wikiBtnReferences                       = 'Infoga <references /> tag';
   13FCKLang.wikiBtnFormula                          = 'Infoga/Ändra Formel';
   14FCKLang.wikiBtnSpecial                          = 'Infoga/Ändra Special Tag';
   15FCKLang.wikiBtnSourceCode                       = 'Infoga/Ändra Source Kod';
   16FCKLang.wikiBtnSignature                        = 'Infoga signatur';
   17FCKLang.wikiCmdTemplate                         = 'Mall Egenskaper';
   18FCKLang.wikiCmdReference                        = 'Reference egenskaper';
   19FCKLang.wikiCmdFormula                          = 'Formel';
   20FCKLang.wikiCmdCategories                       = 'Kategorier';
   21FCKLang.wikiLoadingWikitext             = 'Laddar Wikitext. vänligen vänta...';
   22FCKLang.wikiLoadingCategories           = 'Laddar kategorier...';
   23FCKLang.wikiSearchCategory                      = 'sök kategori';
   24FCKLang.wikiSelectedCategories          = 'Valda kategorier';
   25FCKLang.wikiBtnCategories                       = 'Infoga/Ändra kategorier';
   26FCKLang.wikiAddNewCategory                      = 'Lägg till ny';
   27FCKLang.wikiCategoryTree                        = 'Kategoriträd';
   28FCKLang.wikiMnuTemplate                         = 'Mall Egenskaper';
   29FCKLang.wikiMnuMagicWord                        = 'Modifiera Magic Word';
   30FCKLang.wikiMnuReference                        = 'Reference Egenskaper';
   31FCKLang.wikiMnuFormula                          = 'Ändra Formel';
   32FCKLang.wikiCmdSpecial                          = 'Special Tag egenskaper';
   33FCKLang.wikiCmdSourceCode                       = 'Source Kod egenskaper';
   34FCKLang.wikiMnuSpecial                          = 'Special Tag Properties';
   35FCKLang.wikiMnuSourceCode                       = 'Ändra source kod';
   36FCKLang.wikiSourceCode                          = 'Source Kod';
   37FCKLang.wikiSourceLanguage                      = 'Source Språk';
   38
   39FCKLang.wikiImgFileName                         = 'Bildens filnamn';
   40FCKLang.wikiImgNotice1                          = 'Bilden måste laddas upp först';
   41FCKLang.wikiImgNotice2                          = 'använd "Ladda upp fil" i vänsterkanten av skärmen';
   42FCKLang.wikiImgCaption                          = 'Caption';
   43FCKLang.wikiImgType                                             = 'Special Type';
   44FCKLang.wikiImgTypeThumb                        = 'Tumnagel';
   45FCKLang.wikiImgTypeFrame                        = 'Ram';
   46FCKLang.wikiImgTypeBorder                       = 'Kant';
   47FCKLang.wikiImgAlignCenter              = 'Center';
   48
   49FCKLang.wikiImgAutomatic                        = 'Automatiska sökresultat';
   50FCKLang.wikiImgTooShort                         = 'För kort... skriv mer';
   51FCKLang.wikiImgStartTyping              = 'Börja skriv i fältet ovan';
   52FCKLang.wikiImgStopTyping                       = 'Sluta skriv för att söka';
   53FCKLang.wikiImgSearching                        = 'söker...';
   54FCKLang.wikiImgSearchNothing    = 'Inga bilder funna';
   55FCKLang.wikiImgSearch1Found             = 'en bild funnen';
   56FCKLang.wikiImgSearchSeveral    = '%1 bilder funna ';
   57FCKLang.wikiImgSearchALot                       = '%1 bilder funan ';
   58
   59FCKLang.wikiLnk                                                         = 'Länk';
   60FCKLang.wikiLnkAutomatic                        = 'Automatiska sökresultat';
   61FCKLang.wikiLnkNoSearchAnchor   = 'förankra länk... ingen sökning';
   62FCKLang.wikiLnkNoSearchMail             = 'e-post länk... ingen sökning';
   63FCKLang.wikiLnkNoSearchExt              = 'external link... ingan sökning';
   64FCKLang.wikiLnkTooShort                         = 'för kort... skriv mer';
   65FCKLang.wikiLnkStartTyping              = 'Börja skriv i fältet ovan';
   66FCKLang.wikiLnkStopTyping                       = 'Sluta skriv för att söka';
   67FCKLang.wikiLnkSearching                        = 'söker...';
   68FCKLang.wikiLnkSearchNothing    = 'Inga sidor funna';
   69FCKLang.wikiLnkSearch1Found             = 'En sida funnen';
   70FCKLang.wikiLnkSearchSeveral    = '%1 sidor funna';
   71FCKLang.wikiLnkSearchALot                       = '%1 sidor funna';
   72
   73FCKLang.wikiTeX                                                         = 'Formel (TeX markup)';
   74FCKLang.wikiTeXEmpty                                    = 'Skriv formeln';
   75
   76FCKLang.wikiSpTag                                                       = 'Vald Special Tag';
   77FCKLang.wikiSpParam                                             = 'Special tag parametrar';
   78
   79FCKLang.wikiRef                                                         = 'Reference text (Wikitext)';
   80FCKLang.wikiRefName                                             = 'Reference namn (frivilligt)';
   81
   82FCKLang.wikiTmpl                                                        = 'Raw mall definiering (från {{ till }})';
   83FCKLang.wikiTmplEmpty                                   = 'Mallar måste börja med {{ och sluta med }}. vänligen kontrollera.';
   84FCKLang.wikiTmpsel                                              = '(Hämta manualen till en mall här)';
   85
   86FCKLang.wikiUnsupportedLanguage                 = 'Ej supporerat språk: %1';
   87
   88FCKLang.DplHelp                                                         = 'DPL står för Dynamic Page List, DPL används för att generera listor på sidor baserat på sökkriterier. Se %link för mer info';
   89FCKLang.inputboxHelp                                    = 'Inputbox är en extension för att skapa formulär i wiki. Nya sidor kan bli för-definierade via en mall. Se %link för mer info';
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy