Ticket #3304: 3304_tc.patch

File 3304_tc.patch, 7.3 KB (added by Martin Kou, 15 years ago)
 • _source/tests/core/dom/range.html

   
  2121
  2222        var doc = new CKEDITOR.dom.document( document );
  2323
   24        var getRange = function( startId, endId )
   25        {
   26                var range = new CKEDITOR.dom.range( CKEDITOR.document );
   27                range.moveToBookmark( { startNode : startId, endNode : endId, serializable : true } );
   28                return range;
   29        };
   30
  2431        return tests = {
  2532                test__constructor : function()
  2633                {
   
  930937                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
  931938                },
  932939
   940                test_enlarge_list1 : function()
   941                {
   942                        var range = getRange( 'S1', null );
   943                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_LIST_ITEM_CONTENTS );
   944
   945                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP7' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   946                        assert.areSame( 0, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   947                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP7' ), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   948                        assert.areSame( 3, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   949                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   950                },
   951
   952                test_enlarge_list2 : function()
   953                {
   954                        var range = getRange( 'S2', 'E2' );
   955                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_LIST_ITEM_CONTENTS );
   956
   957                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP8' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   958                        assert.areSame( 0, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   959                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP8' ), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   960                        assert.areSame( 4, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   961                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   962                },
   963
   964                test_enlarge_list3 : function()
   965                {
   966                        var range = getRange( 'S3', null );
   967                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_LIST_ITEM_CONTENTS );
   968
   969                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP9' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   970                        assert.areSame( 2, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   971                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP9' ), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   972                        assert.areSame( 3, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   973                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   974                },
   975
   976                test_enlarge_list4 : function()
   977                {
   978                        var range = getRange( 'S4', null );
   979                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_LIST_ITEM_CONTENTS );
   980
   981                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP10' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   982                        assert.areSame( 3, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   983                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP10' ), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   984                        assert.areSame( 5, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   985                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   986                },
   987
   988                test_enlarge_list5 : function()
   989                {
   990                        var range = getRange( 'S9', null );
   991                        var bookmark = range.createBookmark();
   992                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_LIST_ITEM_CONTENTS );
   993
   994                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP15' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   995                        assert.areSame( 0, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   996                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP15' ), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   997                        assert.areSame( 4, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   998                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   999                        range.moveToBookmark( bookmark );
   1000                },
   1001
   1002                test_enlarge_block1 : function()
   1003                {
   1004                        var range = getRange( 'S5', null );
   1005                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_BLOCK_CONTENTS );
   1006
   1007                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP11' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   1008                        assert.areSame( 0, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   1009                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP11'), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   1010                        assert.areSame( 5, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   1011                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   1012                },
   1013
   1014                test_enlarge_block2 : function()
   1015                {
   1016                        var range = getRange( 'S10', null );
   1017                        var bookmark = range.createBookmark();
   1018                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_BLOCK_CONTENTS );
   1019
   1020                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP16' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   1021                        assert.areSame( 0, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   1022                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP16'), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   1023                        assert.areSame( 5, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   1024                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   1025                        range.moveToBookmark( bookmark );
   1026                },
   1027
   1028                test_enlarge_block3 : function()
   1029                {
   1030                        var range = getRange( 'S6', null );
   1031                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_BLOCK_CONTENTS );
   1032
   1033                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP12' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   1034                        assert.areSame( 0, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   1035                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP12'), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   1036                        assert.areSame( 2, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   1037                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   1038                },
   1039               
   1040                test_enlarge_block4 : function()
   1041                {
   1042                        var range = getRange( 'S7', null );
   1043                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_BLOCK_CONTENTS );
   1044
   1045                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP13' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   1046                        assert.areSame( 0, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   1047                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP13'), range.endContainer.$, 'range.endContainer' );
   1048                        assert.areSame( 2, range.endOffset, 'range.endOffset' );
   1049                        assert.isFalse( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   1050                },
   1051
   1052                test_enlarge_block5 : function()
   1053                {
   1054                        var range = getRange( 'S8', null );
   1055                        range.enlarge( CKEDITOR.ENLARGE_BLOCK_CONTENTS );
   1056
   1057                        assert.areSame( document.getElementById( '_EnlargeP14' ), range.startContainer.$, 'range.startContainer' );
   1058                        assert.areSame( 0, range.startOffset, 'range.startOffset' );
   1059                        range.isTrue( range.collapsed, 'range.collapsed' );
   1060                },
   1061
  9331062                test_deleteContents_W3C_1 : function()
  9341063                {
  9351064                        // W3C DOM Range Specs - Section 2.6 - Example 1
   
  19702099                <p id="_EnlargeP4">Test <i id="_EnlargeI4"> Enlarge</i></p>
  19712100                <p id="_EnlargeP5">Test <i id="_EnlargeI5">Enlarge</i></p>
  19722101                <p id="_EnlargeP6">Test <i id="_EnlargeI6"><b></b>Enlarge</i></p>
   2102                <p id="_EnlargeP7">Test <span id="S1"></span>List<br/ >Item Enlarge</p>
   2103                <p id="_EnlargeP8">Test <span id="S2"></span>List<span id="E2"></span> <br /><br />Item Enlarge</p>
   2104                <p id="_EnlargeP9">Test List <br /><span id="S3"></span><br />Item Enlarge</p>
   2105                <p id="_EnlargeP10">Test List <br /><br />Item<span id="S4"></span> Enlarge</p>
   2106                <p id="_EnlargeP11">Test <strong>Block<span id="S5"></span></strong><br /><br />Enlarge</p>
   2107                <div id="_EnlargeP12">Test<span id="S6"></span> Block <div>Enlarge</div></div>
   2108                <div>Test <div id="_EnlargeP13">Blo<span id="S7"></span>ck</div> Enlarge</div>
   2109                <p id="_EnlargeP14"><span id="S8"></span></p>
   2110                <p id="_EnlargeP15">Test <span id="S9"></span>List<br/ >Item Enlarge</p>
   2111                <p id="_EnlargeP16">Test <strong>Block<span id="S10"></span></strong><br /><br />Enlarge</p>
  19732112        </div>
  19742113        <script type="text/javascript">
  19752114        //<![CDATA[
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy