Ticket #5432: 5432.patch

File 5432.patch, 5.6 KB (added by Niek Kouwenberg, 14 years ago)

Patch on rev 5325

 • _source/lang/nl.js

   
  3131         * Screenreader titles. Please note that screenreaders are not always capable
  3232         * of reading non-English words. So be careful while translating it.
  3333         */
  34         editorTitle : 'Rich text editor, %1, press ALT 0 for help.', // MISSING
   34        editorTitle : 'Tekstverwerker, %1, druk op ALT 0 voor hulp.',
  3535
  3636        // ARIA descriptions.
  37         toolbar : 'Toolbar', // MISSING
  38         editor  : 'Rich Text Editor', // MISSING
   37        toolbar : 'Werkbalk',
   38        editor  : 'Tekstverwerker',
  3939
  4040        // Toolbar buttons without dialogs.
  4141        source                  : 'Code',
   
  9292                cssStyle                : 'Stijl',
  9393                ok                              : 'OK',
  9494                cancel                  : 'Annuleren',
  95                 close                   : 'Close', // MISSING
  96                 preview                 : 'Preview', // MISSING
   95                close                   : 'Sluiten',
   96                preview                 : 'Voorbeeld',
  9797                generalTab              : 'Algemeen',
  9898                advancedTab             : 'Geavanceerd',
  9999                validateNumberFailed : 'Deze waarde is geen geldig getal.',
  100100                confirmNewPage  : 'Alle aangebrachte wijzigingen gaan verloren. Weet u zeker dat u een nieuwe pagina wilt openen?',
  101101                confirmCancel   : 'Enkele opties zijn gewijzigd. Weet u zeker dat u dit dialoogvenster wilt sluiten?',
  102                 options                 : 'Options', // MISSING
  103                 target                  : 'Target', // MISSING
  104                 targetNew               : 'New Window (_blank)', // MISSING
  105                 targetTop               : 'Topmost Window (_top)', // MISSING
  106                 targetSelf              : 'Same Window (_self)', // MISSING
  107                 targetParent    : 'Parent Window (_parent)', // MISSING
   102                options                 : 'Opties',
   103                target                  : 'Doel',
   104                targetNew               : 'Nieuw venster (_blank)',
   105                targetTop               : 'Hele venster (_top)',
   106                targetSelf              : 'Zelfde venster (_self)',
   107                targetParent    : 'Origineel venster (_parent)',
  108108
  109109                // Put the voice-only part of the label in the span.
  110110                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, niet beschikbaar</span>'
   
  112112
  113113        contextmenu :
  114114        {
  115                 options : 'Context Menu Options' // MISSING
   115                options : 'Context menu opties'
  116116        },
  117117
  118118        // Special char dialog.
   
  120120        {
  121121                toolbar         : 'Speciaal teken invoegen',
  122122                title           : 'Selecteer speciaal teken',
  123                 options : 'Special Character Options' // MISSING
   123                options : 'Speciale tekens opties'
  124124        },
  125125
  126126        // Link dialog.
   
  135135                upload          : 'Upload',
  136136                advanced        : 'Geavanceerd',
  137137                type            : 'Linktype',
  138                 toUrl           : 'URL', // MISSING
   138                toUrl           : 'URL',
  139139                toAnchor        : 'Interne link in pagina',
  140140                toEmail         : 'E-mail',
  141141                targetFrame             : '<frame>',
   
  222222                width           : 'Breedte',
  223223                widthPx         : 'pixels',
  224224                widthPc         : 'procent',
  225                 widthUnit       : 'width unit', // MISSING
   225                widthUnit       : 'eenheid breedte',
  226226                height          : 'Hoogte',
  227227                cellSpace       : 'Afstand tussen cellen',
  228228                cellPad         : 'Ruimte in de cel',
   
  385385                width           : 'Breedte',
  386386                height          : 'Hoogte',
  387387                lockRatio       : 'Afmetingen vergrendelen',
  388                 unlockRatio     : 'Unlock Ratio', // MISSING
   388                unlockRatio     : 'Afmetingen ontgrendelen',
  389389                resetSize       : 'Afmetingen resetten',
  390390                border          : 'Rand',
  391391                hSpace          : 'HSpace',
   
  398398                button2Img      : 'Wilt u de geselecteerde afbeeldingsknop vervangen door een eenvoudige afbeelding?',
  399399                img2Button      : 'Wilt u de geselecteerde afbeelding vervangen door een afbeeldingsknop?',
  400400                urlMissing      : 'De URL naar de afbeelding ontbreekt.',
  401                 validateWidth   : 'Width must be a whole number.', // MISSING
  402                 validateHeight  : 'Height must be a whole number.', // MISSING
  403                 validateBorder  : 'Border must be a whole number.', // MISSING
  404                 validateHSpace  : 'HSpace must be a whole number.', // MISSING
  405                 validateVSpace  : 'VSpace must be a whole number.' // MISSING
   401                validateWidth   : 'Breedte moet een heel nummer zijn.',
   402                validateHeight  : 'Hoogte moet een heel nummer zijn.',
   403                validateBorder  : 'Rand moet een heel nummer zijn.',
   404                validateHSpace  : 'HSpace moet een heel nummer zijn.',
   405                validateVSpace  : 'VSpace moet een heel nummer zijn.'
  406406        },
  407407
  408408        // Flash Dialog
   
  484484        {
  485485                toolbar : 'Smiley',
  486486                title   : 'Smiley invoegen',
  487                 options : 'Smiley Options' // MISSING
   487                options : 'Smiley opties'
  488488        },
  489489
  490490        elementsPath :
  491491        {
  492                 eleLabel : 'Elements path', // MISSING
   492                eleLabel : 'Elementenpad',
  493493                eleTitle : '%1 element'
  494494        },
  495495
   
  515515                copyError       : 'De beveiligingsinstelling van de browser verhinderen het automatisch kopiëren. Gebruik de sneltoets Ctrl/Cmd+C van het toetsenbord.',
  516516                pasteMsg        : 'Plak de tekst in het volgende vak gebruik makend van uw toetsenbord (<strong>Ctrl/Cmd+V</strong>) en klik op <strong>OK</strong>.',
  517517                securityMsg     : 'Door de beveiligingsinstellingen van uw browser is het niet mogelijk om direct vanuit het klembord in de editor te plakken. Middels opnieuw plakken in dit venster kunt u de tekst alsnog plakken in de editor.',
  518                 pasteArea       : 'Paste Area' // MISSING
   518                pasteArea       : 'Plakgebied'
  519519        },
  520520
  521521        pastefromword :
   
  536536        {
  537537                button                  : 'Sjablonen',
  538538                title                   : 'Inhoud sjabonen',
  539                 options : 'Template Options', // MISSING
   539                options : 'Template opties',
  540540                insertOption    : 'Vervang de huidige inhoud',
  541541                selectPromptMsg : 'Selecteer het sjabloon dat in de editor geopend moet worden (de actuele inhoud gaat verloren):',
  542542                emptyListMsg    : '(Geen sjablonen gedefinieerd)'
   
  547547        stylesCombo :
  548548        {
  549549                label           : 'Stijl',
  550                 panelTitle      : 'Formatting Styles', // MISSING
   550                panelTitle      : 'Opmaakstijlen',
  551551                panelTitle1     : 'Blok stijlen',
  552552                panelTitle2     : 'In-line stijlen',
  553553                panelTitle3     : 'Object stijlen'
   
  605605        {
  606606                textColorTitle  : 'Tekstkleur',
  607607                bgColorTitle    : 'Achtergrondkleur',
  608                 panelTitle              : 'Colors', // MISSING
   608                panelTitle              : 'Kleuren',
  609609                auto                    : 'Automatisch',
  610610                more                    : 'Meer kleuren...'
  611611        },
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy