Ticket #4607: 4607_2.patch

File 4607_2.patch, 3.4 KB (added by pomu0325, 14 years ago)

This includes 4607.patch

Line 
1Index: ja.js
2===================================================================
3--- ja.js       (ƒŠƒrƒWƒ‡ƒ“ 4414)
4+++ ja.js       (ì‹ÆƒRƒs[)
5@@ -202,19 +202,19 @@
6                rows            : '行',
7                columns         : '列',
8                border          : 'ボーダーサイズ',
9-               align           : 'キャプションの整列',
10+               align           : 'テーブルの整列',
11                alignNotSet     : '<なし>',
12                alignLeft       : 'å·¦',
13                alignCenter     : '中央',
14                alignRight      : '右',
15-               width           : 'テーブル幅',
16+               width           : '幅',
17                widthPx         : 'ピクセル',
18                widthPc         : 'パーセント',
19-               height          : 'テーブル高さ',
20+               height          : '高さ',
21                cellSpace       : 'セル内余白',
22                cellPad         : 'セル内間隔',
23-               caption         : 'キャプション',
24-               summary         : 'テーブル目的/構造',
25+               caption         : 'キャプション',
26+               summary         : 'テーブルの概要',
27                headers         : 'テーブルヘッダ(th)',
28                headersNone             : 'なし',
29                headersColumn   : '初めの列のみ',
30@@ -223,8 +223,8 @@
31                invalidRows             : '行は0より大きな数値で入力してください。',
32                invalidCols             : '列は0より大きな数値で入力してください。',
33                invalidBorder   : 'ボーダーサイズは数値で入力してください。',
34-               invalidWidth    : 'テーブル幅は数値で入力してください。',
35-               invalidHeight   : 'テーブル高さは数値で入力してください。',
36+               invalidWidth    : '幅は数値で入力してください。',
37+               invalidHeight   : '高さは数値で入力してください。',
38                invalidCellSpacing      : 'セル内余白は数値で入力してください。',
39                invalidCellPadding      : 'セル内間隔は数値で入力してください。',
40 
41@@ -260,14 +260,14 @@
42                        invalidHeight   : 'セル高さは数値で入力してください。',
43                        invalidRowSpan  : '縦幅(行数)は数値で入力してください。',
44                        invalidColSpan  : '横幅(列数)は数値で入力してください。',
45-                       chooseColor : 'Choose' // MISSING
46+                       chooseColor : '色の選択'
47                },
48 
49                row :
50                {
51                        menu                    : '行',
52-                       insertBefore    : '列の前に挿入',
53-                       insertAfter             : '列の後に挿入',
54+                       insertBefore    : '行の前に挿入',
55+                       insertAfter             : '行の後に挿入',
56                        deleteRow               : '行削除'
57                },
58 
59@@ -398,7 +398,7 @@
60                linkTab : 'リンク',
61                button2Img      : '選択したボタンを画像に置き換えますか?',
62                img2Button      : '選択した画像をボタンに置き換えますか?',
63-               urlMissing : 'Image source URL is missing.' // MISSING
64+               urlMissing : 'イメージのURLを入力してください。'
65        },
66 
67        // Flash Dialog
68@@ -643,7 +643,7 @@
69                toggle : 'SCAYT切替',
70                options : 'オプション',
71                langs : '言語',
72-               moreSuggestions : 'More suggestions', // MISSING
73+               moreSuggestions : '他の候補',
74                ignore : '無視',
75                ignoreAll : 'すべて無視',
76                addWord : '語句追加',
77@@ -663,7 +663,7 @@
78        },
79 
80        maximize : '最大化',
81-       minimize : 'Minimize', // MISSING
82+       minimize : '最小化',
83 
84        fakeobjects :
85        {
86@@ -673,13 +673,13 @@
87                unknown : 'Unknown Object'
88        },
89 
90-       resize : 'ドラックしてリサイズ',
91+       resize : 'ドラッグしてリサイズ',
92 
93        colordialog :
94        {
95-               title : 'Select color', // MISSING
96-               highlight : 'Highlight', // MISSING
97-               selected : 'Selected', // MISSING
98-               clear : 'Clear' // MISSING
99+               title : '色選択',
100+               highlight : 'ハイライト',
101+               selected : '選択された色',
102+               clear : 'クリア'
103        }
104 };
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy