Ticket #8263: nl.js.patch

File nl.js.patch, 2.0 KB (added by Niek Kouwenberg, 12 years ago)

Patch for the trunk (rev 7199)

 • _source/lang/nl.js

   
  121121                alignBottom             : 'Beneden',
  122122                invalidHeight   : 'De hoogte moet een getal zijn.',
  123123                invalidWidth    : 'De breedte moet een getal zijn.',
  124                 invalidCssLength        : 'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid CSS measurement unit (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).', // MISSING
  125                 invalidHtmlLength       : 'Value specified for the "%1" field must be a positive number with or without a valid HTML measurement unit (px or %).', // MISSING
  126                 invalidInlineStyle      : 'Value specified for the inline style must consist of one or more tuples with the format of "name : value", separated by semi-colons.', // MISSING
   124                invalidCssLength        : 'Waarde in veld "%1" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige CSS meeteenheid (px, %, in, cm, mm, em, ex, pt, or pc).',
   125                invalidHtmlLength       : 'Waarde in veld "%1" moet een positief nummer zijn, met of zonder een geldige HTML meeteenheid (px or %).',
   126                invalidInlineStyle      : 'Waarde voor de online stijl moet bestaan uit een of meerdere tupels met het formaat "naam : waarde", gescheiden door puntkomma\'s.',
  127127
  128128                // Put the voice-only part of the label in the span.
  129129                unavailable             : '%1<span class="cke_accessibility">, niet beschikbaar</span>'
   
  205205                title           : 'Eigenschappen interne link',
  206206                name            : 'Naam interne link',
  207207                errorName       : 'Geef de naam van de interne link op',
  208                 remove          : 'Remove Anchor' // MISSING
   208                remove          : 'Interne link verwijderen'
  209209        },
  210210
  211211        // List style dialog
   
  241241                findWhat                        : 'Zoeken naar:',
  242242                replaceWith                     : 'Vervangen met:',
  243243                notFoundMsg                     : 'De opgegeven tekst is niet gevonden.',
  244                 findOptions                     : 'Find Options', // MISSING
   244                findOptions                     : 'Zoekopties',
  245245                matchCase                       : 'Hoofdlettergevoelig',
  246246                matchWord                       : 'Hele woord moet voorkomen',
  247247                matchCyclic                     : 'Doorlopend zoeken',
© 2003 – 2022, CKSource sp. z o.o. sp.k. All rights reserved. | Terms of use | Privacy policy